Планування

Паспорт бюджетної пронрами місцевого бюджету на 2019 рік Покровської райдержадміністрації Дон. обл. по КПВКМК 0217130 Здійснення заходів із землеустрою від 13.11.2019

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОНРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0219800 СУБВЕНЦIЯ З МIСЦЕВОГО БЮДЖ.ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖ.НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ СОЦ.-ЕКОН.РОЗВИТКУ РЕГIОНIВ ВIД 13.11.2019

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОНРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0217361СПIВФIНАНСУВАННЯ IНВЕСТИЦIЙНИХ ПРОЕКТIВ, ЩО РЕАЛIЗУЮТЬСЯ ЗА РАХ. КОШТIВ ДФРР ВIД 13.11.2019

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОНРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0216013 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ВОДОПРОВIДНО-КАНАЛIЗАЦIЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ВIД 13.11.2019

Паспорт бюджетної пронрами місцевого бюджету на 2019 рік Покровської райдержадміністрації Дон. обл. по КПВКМК 0213123 Заходи державної політики з питань сім’ї від 17.10.19

 

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОНРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0219800 СУБВЕНЦIЯ З МIСЦЕВОГО БЮДЖ.ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖ.НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ СОЦ.-ЕКОН.РОЗВИТКУ РЕГIОНIВ ВIД 17.10.19

 

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОНРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0215062 ПIДТРИМКА СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА ОРГАНIЗАЦIЙ, ЯКI ЗДIЙСН. ФIЗКУЛЬТ.-СПОРТ. ДIЯЛЬН. В РЕГ. ВIД 17.10.19

 

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОНРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0215011 ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗБОРIВ I ЗМАГАНЬ З ОЛIМПIЙСЬКИХ ВИДIВ СПОРТУ ВIД 17.10.19

 

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОНРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0213131ЗДIЙСНЕННЯ ЗАХОДIВ ТА РЕАЛIЗАЦIЯ ПРОЕКТIВ НА ВИКОНАННЯ ДЕРЖ. ЦIЛ. СОЦ. ПРОГР. МОЛОДЬ УКРАЇНИ ВIД 17.10.19

 

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0213131ЗДIЙСНЕННЯ ЗАХОДIВ ТА РЕАЛIЗАЦIЯ ПРОЕКТIВ НА ВИКОНАННЯ ДЕРЖ. ЦIЛ. СОЦ. ПРОГР. МОЛОДЬ УКРАЇНИ ВIД 08.10.19

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рак пр КФКВК 0215011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту від 04.10.2019

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рак КФКВК 0215011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських вид

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по КФКВК Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту від 13.08.2019

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019рій по КПКВК 0219800 Покровської райдержадміністрації Донецької області

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019рій по КПКВК 0217361 Покровської райдержадміністрації Донецької області

 

Проект бюджету Покровського району на 2019

 

Рішення “Про районний бюджет  на 2019 рік”

 

Пояснювальна записка до бюджету на 2019 рік ” Про підходи щодо формування районного бюджету на 2019 рік”

 

Додаток 1

 

Додатки 2-5 на 2019 год

 

Додаток №6 до рішення освітня субвенція

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 7610

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 3140

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 3131

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 3123

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 5011

Паспорт бюджетної пронрами місцевого бюджету на 2019 рік Покровської райдержадміністрації Дон. обл. по КПВКМК 0217130 Здійснення заходів із землеустрою від 13.11.2019