[bvi]
  • Українська
  • English

Планування

Про районний бюджет на 2024

Про підходи до формування районного бюджету на  2024 рік

Додаток 1 Доходи районного бюджету на 2024 рік

Додаток 2 Фінансування районного бюджету на 2024 рік

Додаток 3 Розподіл видатків районного бюджету на 2024 рік

Додаток 4 Міжбюджетні трансферти на 2024 рік

Додаток 5 Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію заходів, які фінансуватимуться по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку Покровського району на 2024 рік 

додаток_1_

додаток_2_

додаток_3_

додаток_4_

додаток_5_

додаток_6_

додаток_7_

додаток_8_

додаток_9_

додаток_10_

додаток_11_

додаток_12_

ПРОГНОЗ Покровського районного бюджету на 2022-2024 роки

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 р. по КПКВК 7310 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства від 07.02.2020

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 р. по КПКВК 6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства від 07.02.2020

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по КПКВК 0217610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва від 20.01.2020

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по КПКВК 0216013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства від 17.12.2019

Рішення Про районний бюджет на 2020 рік

Додаток 1 Доходи районного бюджету на 2020 рік

додаток 3 Розподіл видатків районного бюджету на 2020 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по КПКВК 0219800 Субвенція з місц.бюджету держ. бюджету на виконання програм соц.-економічного розвитку регіонів від 13.12.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по КПКВК 0217310 Будівництво об_єктів житлово-комунального господарства від 13.12.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по КПКВК 0217361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів держ.фонду регіонального розвитку від 13.12.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по КПКВК 0217610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва від 13.12.201

Паспорт бюджетної пронрами місцевого бюджету на 2019 рік Покровської райдержадміністрації Дон. обл. по КПВКМК 0217130 Здійснення заходів із землеустрою від 13.11.2019

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОНРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0219800 СУБВЕНЦIЯ З МIСЦЕВОГО БЮДЖ.ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖ.НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ СОЦ.-ЕКОН.РОЗВИТКУ РЕГIОНIВ ВIД 13.11.2019

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОНРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0217361СПIВФIНАНСУВАННЯ IНВЕСТИЦIЙНИХ ПРОЕКТIВ, ЩО РЕАЛIЗУЮТЬСЯ ЗА РАХ. КОШТIВ ДФРР ВIД 13.11.2019

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОНРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0216013 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ВОДОПРОВIДНО-КАНАЛIЗАЦIЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ВIД 13.11.2019

Паспорт бюджетної пронрами місцевого бюджету на 2019 рік Покровської райдержадміністрації Дон. обл. по КПВКМК 0213123 Заходи державної політики з питань сім’ї від 17.10.19

 

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОНРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0219800 СУБВЕНЦIЯ З МIСЦЕВОГО БЮДЖ.ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖ.НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ СОЦ.-ЕКОН.РОЗВИТКУ РЕГIОНIВ ВIД 17.10.19

 

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОНРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0215062 ПIДТРИМКА СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА ОРГАНIЗАЦIЙ, ЯКI ЗДIЙСН. ФIЗКУЛЬТ.-СПОРТ. ДIЯЛЬН. В РЕГ. ВIД 17.10.19

 

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОНРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0215011 ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗБОРIВ I ЗМАГАНЬ З ОЛIМПIЙСЬКИХ ВИДIВ СПОРТУ ВIД 17.10.19

 

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОНРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0213131ЗДIЙСНЕННЯ ЗАХОДIВ ТА РЕАЛIЗАЦIЯ ПРОЕКТIВ НА ВИКОНАННЯ ДЕРЖ. ЦIЛ. СОЦ. ПРОГР. МОЛОДЬ УКРАЇНИ ВIД 17.10.19

 

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МIСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РIК ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЇ ДОН. ОБЛ. ПО КПВКМК 0213131ЗДIЙСНЕННЯ ЗАХОДIВ ТА РЕАЛIЗАЦIЯ ПРОЕКТIВ НА ВИКОНАННЯ ДЕРЖ. ЦIЛ. СОЦ. ПРОГР. МОЛОДЬ УКРАЇНИ ВIД 08.10.19

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рак пр КФКВК 0215011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту від 04.10.2019

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рак КФКВК 0215011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських вид

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по КФКВК Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту від 13.08.2019

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019рій по КПКВК 0219800 Покровської райдержадміністрації Донецької області

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019рій по КПКВК 0217361 Покровської райдержадміністрації Донецької області

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 7610

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 3140

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 3131

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 3123

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 5011

Паспорт бюджетної пронрами місцевого бюджету на 2019 рік Покровської райдержадміністрації Дон. обл. по КПВКМК 0217130 Здійснення заходів із землеустрою від 13.11.2019

Паспорт бюджетної пронрами місцевого бюджету на 2019 рік Покровської райдержадміністрації Дон. обл. по КПВКМК 0217130 Здійснення заходів із землеустрою від 25.11.2019

Паспорт бюджетної пронрами місцевого бюджету на 2019 рік Покровської райдержадміністрації Дон. обл. по КПВКМК 0216013 Забезпечення діяльності водопров.-каналіз. господарства від 25.11.2019