[bvi]
  • Українська
  • English

Звітність

Виконання районного бюджету за доходами за 1 квартал 2024 року

Виконання районного бюджету за типовою програмною класифікацією видатків та економічною класифікацією видатків за І квартал 2024 року

Інформація до звіту про виконання бюджету за 1 квартал 2024 року

Видатки

Доходи

Інформація про виконання районного бюджету за 2023 рік на оприлюднення

Звіт про виконання районного бюджету Покровського району за 2021 рік

Баланс на 01 січня 2022 року (форма №1-дс)

Звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма №4-дс)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (форма №2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (форма№2)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (форма№2м)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2021 рік (форма №4-2м)

Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (форма №3-дс)

Звіт про фінансові результати за 2021 рік (форма №2-дс)

Пояснювальна записка МБ Додаток №10

Примітки до річної фінансової звітності (Форма №5-дс)

Баланс на 01 січня 2022 року (форма 1-дс)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м

Довідка про причини виникнення просьроченої кредиторської заборгованості за 2021 рік

Звіт про власний капітал (форма №4-дс)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д. на 01 січня 2022 року)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма№7д) на 01 січня 2022 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2021 рік

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма№7д.1)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма№4-4д за 2021 рік)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№4-1д)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма№2д) за 2021 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (форма №2)

Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (форма№3-дс)

Звіт про фінансові результати за 2021 рік (форма 2-дс)

Пояснювальна записка (додаток №10)

Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік (форма №5-дс)

Рішення про звіт за І півріччя 2021 року

додаток 1

додаток 2

Рішення про завтердження звіту за 2020 рік

додаток 1

додаток 2

додаток 3

РІШЕННЯ Про звіт по виконанню районного бюджету за 9 місяців 2020 року

додаток 1 до рішення про виконання районного бюджету за 9 місяців 2020 року

додаток 2 до рішення про виконання районного бюджету за 9 місяців 2020 року

додаток 3 до рішення про виконання районного бюджету за 9 місяців 2020 року

Звіт по державному бюджету Покровської райдержадміністрації Донецької області за 9 місяців 2020 року

Звіт по місцевому бюджету Покровської райдержадміністрації Донецької області за 9 місяців 2020 року

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

РІШЕННЯ про виконання районного бюджету за 2019 рік

додаток 1 до рішення про виконання районного бюджету за 2019 рік

додаток 2 до рішення про виконання районного бюджету за 2019 рік

додаток 3 до рішення про виконання районного бюджету за 2019 рік

Виконання бюджету району за 2019 рік

Звіт по державному бюджету Покровської райдержадміністрації Донецької області за 2019 рік

Консолідована звітність по місцевому бюджету Покровської райдержадміністрації Донецької області за 2019 рік

Звіт по місцевому бюджету Покровської райдержадміністрації Донецької області за 2019 рік

Звіт по місцевому бюджету Покровської райдержадміністрації Донецької області за 9 місяців 2019 року

Звіт по державному бюджету Покровської райдержадміністрації Донецької області за 9 місяців 2019 року

Звіт за 1 півріччя 2019 роу Покровської райдержадміністрації Донецької області державний бюджет

Звіт за 1 півріччя 2019 року Покровської районної державної адміністрації Донецької області по місцевому бюджету

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету по КФКВК 0215011 на 2019 рік Покровської райдержадміністрації Донецької області

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету по КФКВК 0217361 на 2019 рік Покровської райдержадміністрації Донецької області

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету по КФКВК 0217610 на 2019 рік Покровської райдержадміністрації Донецької області

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по КФКВК 0215011

Звіт за 1 квартал 2019 року місцевий бюджет Покровська РДА

Звіт за 1 квартал 2019 року (державний бюджет)

Виконання районного бюджету за видатками за 2018 рік

Виконання районного бюджету за доходами за 2018 рік

Інформація про виконання Покровського районного бюджету за 2018 рік

Звіт про виконання бюджету Покровського району за 2018

Покровська райжержадміністрація річний звіт державний бюджет 2018

Пояснювальна до річного звіту Покровської РДА державний бюджет за 2018 рік КФК 2751820

Пояснювальна до річного звіту Покровської РДА державний бюджет за 2018 рік КФК 2761070

Пояснювальна до річного звіту Покровської РДА державний бюджет за 2018 рік КФК 7751010

Покровська райжержадміністрація річний звіт місцевий бюджет 2018

Пояснювальна до річного звіту Покровської РДА місцевий бюджет за 2018 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік КПК 3123

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік КПК 3131

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік КПК 3140

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік КПК 5011

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік КПК 5062

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік КПК 7361

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік КПК 7461

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік КПК 7610

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік КПК 9800

пояснювальна записка за 2018 рік 3501010 Пояснювальна записка за 2018 рік 7751010

Пояснювальна записка за 2018рік місцевий бюджет

Управління фінансів Покровської РДА звіт за 2018р. місцевий бюджет управління фінансів райдержадміністрації за 2018 рік