[bvi]
  • Українська
  • English

2022 рік

Паспорт Програми на 2022 рік

Вступ

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми розвитку Покровського району на 2022 рік.

Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку Покровського району на 2022 рік

Основні показники економічного і соціального розвитку району на 2022 рік

Ключові індикатори ефективності реалізації заходів та проєктів Програми

Перелік районних програм, виконання яких передбачено у 2022 році

Перелік інвестиційних/інфраструктурних проєктів, реалізація яких пропонується у 2022 році

Програма економічного і соціального розвитку Покровського району на 2021 рік

Рішення Про Програму економічного і соціального розвитку  Покровського району на 2022 рік

2. ЗАХОДИ

фiн заходи

Додаток 1 Основнi показники

Додаток 2 Ключовi iндикатори

ПРОГРАМА на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки

Додаток 2

Додаток 3

Розділ 3.1.

Розділ 3.2.

Розділ 4.2.