[bvi]
  • Українська
  • English

З В І Т про результати роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області за 2019 рік

17.01.2020 в 10:52

З В І Т про результати роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області за 2019 рік

Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) Упродовж 2019 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 55 конфліктних ситуацій, по яких було взято на облік 55 чинників щодо своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості.
Причиною виникнення випадків ускладнення стану СТВ у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 321 659,5 тис. грн.
У звітному періоді, з метою врегулювання конфліктних ситуацій, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню чинників ускладнення, здійснено виїзди на підприємства та проведено 263 узгоджувальні зустрічі зі сторонами соціально-трудових відносин.
В результаті постійної взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин та органами місцевого самоврядування в 2019 році було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником ускладнення, в сумі 264 279,3 тис.грн., що складає 82,2% від заборгованості, що стала чинником
ускладнення стану СТВ (додаток 4).
На початок 2019 року на обліку Відділення знаходилось 14 конфліктних ситуацій, у звітному періоді було взято на облік 41 конфліктну ситуацію, знято з обліку 53 конфліктні ситуації, в тому числі 37 – у зв’язку із врегулюванням чинників ускладнення, 18 – у зв’язку із зняттям з обліку з різних причин
(припинення трудових відносин, відсутність причин або умов для виникнення КТС(К)).
Станом на 01.01.2020 року на обліку Відділення знаходиться 2 випадки ускладнення стану СТВ з 2 чинниками, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати 9 049,9 тис. грн., що складає 2,8% від заборгованості, що стала чинником ускладнення стану СТВ.
Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Упродовж 2019 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 5 колективних трудових спорів (конфліктів), в тому числі 4 – на виробничому рівні, з яких 2 – на рівні підприємств, установ, організацій, 2 – на рівні структурних підрозділів; 1- на територіальному рівні.
На протязі 2019 року колективні трудові спори не реєструвалися.
У 5 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 23 вимоги, в тому числі:
– щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 вимога (4,3% від загальної кількості);
– щодо виконання колективного договору, угоди – 10 вимог (43,5%);
– щодо невиконання вимог законодавства про працю – 12 вимог (52,2%).

2
Заборгованість із виплати заробітної плати, яка стала причиною виникнення КТС(К), та які залишились невирішеними, станом на 01.01.2020 року, відсутня.
Упродовж 2019 року з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 99 примирних процедур, у т.ч. 87 – узгоджувальних зустрічей, 12 – примирних комісій.
Упродовж 2019 року за сприяння НСПП та за результатами проведення примирної комісії знято з реєстрації 1 КТС(К), як вирішений, що складає 20% від загальної кількості КТС.
Таким чином, станом на 01.01.2020 року на обліку Відділення залишилось 4 КТС(К), в яких в стадії вирішення залишилися 12 вимог, висунуті найманими працівниками.
Страйки, колективні припинення роботи, акції протесту, пов’язані із ускладненням стану соціально-трудових відносин

Упродовж 2019 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.
За звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 25 акцій соціального протесту, а саме: 1 піша хода, 8 мітингів, 2 невиходи на поверхню, 7 припинень роботи, 1 пікетування та 6 випадків перекриття траси.
Основними вимогами працівників під час проведення акцій соціального протесту, страйку були:
– погашення заборгованості із заробітної плати;
– виплата поточної заробітної плати;
– повернути Статус вугільної галузі в складі Міністерства енергетики та захисту довкілля України або створити департамент вугільної промисловості при КМУ;
– виділити кошти на придбання засобів індивідуального захисту;
– не допустити закриття шахт;
– забезпечення державною підтримкою вугільної галузі.
Найчастіше страйки та акції соціального протесту проводилися на підприємствах вугледобувної галузі, а наймані працівники цих підприємств вважалися найбільш активними у захисті своїх соціальних прав та гарантій.
По всіх випадках фахівцями Відділення надавалися консультації та роз’яснення головам територіальних організацій профспілки працівників вугільної промисловості України, голові Міжрегіональної організації
незалежних профспілок гірників України, найманим працівниками, адміністрації підприємств, виконавчим комітетам відповідних міських рад. Також Відділення сприяло проведенню переговорів по пошуку шляхів вирішення порушених питань та проводило консультації з проблемних питань з керівництвом
Донецької облдержадміністрації.

3
Аналіз причин загострення стану соціально-трудових відносин у звітному періоді, свідчить, що невиконання положень колективних договорів та законодавства про працю щодо дотримання строків виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї залишається головними причинами, що
спонукають найманих працівників до вжиття крайніх засобів вирішення своїх вимог – страйків та акцій соціального протесту.
Підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин
Одним із напрямів підвищення рівня правової культури сторін соціально- трудових відносин є проведення семінарів, робочих зустрічей та нарад зі сторонами соціального діалогу, участь фахівців Відділення у семінарах, конференціях, засіданнях, робочих нарадах, які проводились профспілковими
організаціями та їх об’єднаннями, органами влади, учбовими закладами, об’єднання організацій роботодавців Донецької області та ін.
Упродовж 2019 року фахівці Відділення провели та прийняли участь у 197 заходах що відносяться до компетенції НСПП, у тому числі:
Виступи на нарадах (зустрічах, засіданнях) – 87, а саме:
– на 46 нарадах при заступниках голови Донецької ОДА;
– на 19 семінарах;
– на 22 засіданнях комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати.
Проведено заходів Відділення – 20, а саме:
– 6 навчально-практичних семінарів;
– 14 семінарів-нарад з арбітрами, посередниками із завідуючими ІКЦ НСПП в Донецькій області.
Кількість заходів, у яких взяли участь працівники Відділення –70, а саме:
– у 1 семінарі;
– у 47 нарадах;
– у 22 засіданнях комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати.
Прочитано лекцій працівниками Відділення – 2.
Надано методичну допомогу виконкому Костянтинівської міської ради щодо здійснення взаємодії відділення НСПП в Донецькій області з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань соціального діалогу, запобігання та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та під час оголошення чи проведення найманими працівниками акції протесту (страйку).
З 23 по 25 жовтня поточного року начальник відділення НСПП в Донецькій області Артур Хімчак прийняв участь у тренінгу «Інструменти діалогу у виробленні ефективних рішень на рівні громади», організованого Координатором проектів ОБСЄ в Україні у сфері діалогу, який проходив у м. Краматорськ.
Інформування громадськості про діяльність відділення НСПП в Донецькій області

4
Упродовж 2019 року фахівцями Відділення здійснювалися заходи, спрямовані на висвітлення ідеологічних засад діяльності та практичного досвіду роботи НСПП та відділення НСПП в Донецькій області з питань запобігання виникненню та сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).
Фахівцями Відділення проведено 197 заходів інформаційної діяльності щодо опублікування статей, інформаційних, аналітичних матеріалів, проведення виступів.
Упродовж 2019 року фахівцями Відділення було підготовлено та розміщено на сайті НСПП 60 інформаційних матеріалів з питань діяльності
Відділення, в т.ч. з питань діяльності відділення – 56 інформаційних матеріалів, з питань вирішення колективних трудових спорів – 2 матеріали, з питань репрезентативності – 2 матеріали.
На сайті Відділення та сторін соціального діалогу розміщено 130 інформаційних матеріалів.
За 2019 рік Відділенням зроблено 7 публікацій в ЗМІ, у тому числі у січні 2019 року у Бюлетені НСПП опубліковано статтю начальника Відділення А. Хімчака «Конфлікти та стратегії їх подолання».

print