[bvi]
  • Українська
  • English

Публічний звіт голови Покровської райдержадміністрації, начальника районної військової адміністрації про роботу у 2023 році

09.02.2024 в 12:59

Покровська райдержадміністрація в межах повноважень, передбачених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», здійснює виконавчу владу на території Покровського району, а також реалізує повноваження, делеговані їй Покровською районною радою.

На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку відповідно до Указу Президента України № 68/2022  від 24 лютого 2022 року «Про утворення військових адміністрацій» Покровська районна державна адміністрація Донецької області набула статусу районної військової адміністрації.

Діяльність Покровської районної державної адміністрації Донецької області, районної військової адміністрації  спрямована на забезпечення дії Конституції та законів України, здійснення заходів правового режиму, оборони, цивільного захисту, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян,                      а також запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану на території Покровського району.

На виконання статті 10 та частин третьої, шостої статті 15 Закону України   «Про правовий режим воєнного стану» для недопущення припинення повноважень Покровської районної ради в умовах воєнного стану головою райдержадміністрації, начальником районної військової адміністрації прийнято розпорядження від 21 червня 2022 року № 74  «Про організацію виконання Покровською районною державною адміністрацією Донецької області, районною військовою адміністрацією повноважень Покровської районної ради Донецької області».

До складу Покровського району Донецької області наразі входять чотирнадцять територіальних громад (далі – ТГ). Відповідними указами Президента України в 2022 та 2023 роках були утворені військові адміністрації населених пунктів у адміністративних центрах усіх ТГ Покровського району.

Головою райдержадміністрації, начальником районної військової адміністрації здійснюється загальне керівництво діяльності військових адміністрацій населених пунктів району.

Робота Покровської районної державної адміністрації спрямована на забезпечення збалансованого та стабільного соціально-економічного розвитку району на основі раціонального та ефективного використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності громад, поліпшення добробуту та соціального захисту населення.

Чисельність наявного населення на кінець 2023 року в районі становила 224439 мешканців, що на 42% менше, ніж до початку повномасштабного військового вторгнення з боку російської федерації, але на 11,4 %  більше, ніж на початок  року в тому числі за рахунок збільшення кількості ВПО на 19 506 осіб. На кінець року в районі зареєстровано 44100  внутрішньо – переміщених осіб.

 

Бюджет

Звітний період характеризувався продовженням виконання поточних зобов’язань щодо економічного аналізу фінансової стійкості територіальних громад району в умовах воєнного стану.

Від початку військової агресії, не зважаючи на руйнівні наслідки для бюджетоутворюючих підприємств громад, релокацію деяких з них  у безпечні місця, негативні обставини для бізнесу, що впливали на ведення економічної діяльності, змін у законодавстві, які призвели до значного зменшення або  уповільнення окремих видів надходжень, стан фінансової спроможності громад в цілому по району залишився на належному рівні.

Крім підтримки держави у вигляді надання місцевим бюджетам цільових трансфертів для забезпечення ними виконання повноважень в бюджетній, соціальній, гуманітарній, оборонній сферах, міські, селищні та сільські громади району втримали баланс власних податкових надходжень у відповідності до нагальних потреб суспільства.

Всі 14 бюджетів територіальних громад Покровського району на 2023 рік були затверджені своєчасно у відповідності до статті 77 Бюджетного кодексу України.

На стадії планування доходної частини на 2023 рік бюджети територіальних громад врахували песимістичний сценарій розвитку подій, внаслідок чого затверджений обсяг фінансового ресурсу на рік складав                  2495,3 млн. грн. За рік напрацювань в нелегких умовах  фактичні надходження досягли 3755,2 млн.грн., що склало виконання на рівні 2022 року                           (3739,8 млн.грн.). Понадплановий обсяг надходжень дозволив скоригувати планові призначення та  спрямувати кошти на низку першочергових заходів, здебільшого на надання відсічі російській агресії, створення сприятливих умов для населення. Серед 14 територіальних громад району виконання у 2023 році на рівні 100% та вище мають 11. У порівнянні із минулим роком об’єктивні причини  для зменшення надходжень мають Авдіївська ТГ (- 77862,1 тис. грн.), Мирноградська ТГ (- 389 627,6 тис.грн.), Мар’їнська ТГ (- 19077,7 тис.грн.), Очеретинська ТГ (- 6513,8 тис.грн.). Проте, всі ці бюджети впродовж 2023 року адаптували надходження до поточних обставин, що вказує на правильність та ефективність прийняття ними управлінських рішень в умовах воєнного стану.

Районний бюджет Покровського району  на 2023 рік був затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації, начальника районної військової адміністрації від 09.12.2022 року  №  161«Про районний бюджет на 2023 рік».

Доходна частина загального фонду районного бюджету формувалася із дотриманням засад Бюджетного та Податкового кодексів України. З урахуванням змін вона затверджена в сумі 18311,9 тис.грн, в т.ч. неподаткові надходження, що закріплені за районним бюджетом склали 110,7 тис.грн, трансферти до районного бюджету – 18201,2 тис.грн., з них субвенція з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень – 1284,9 тис.грн., дотації з місцевих бюджетів до районного бюджету – 16916,3 тис.грн.

Відповідно до річного розпису доходів загального фонду районного бюджету за рік отримано закріплених бюджетним законодавством неподаткових надходжень в сумі 148,6 тис.грн. та міжбюджетних трансфертів     в сумі 18201,2 тис.грн. Завдяки впровадженню заходів з ефективного наповнення бюджету, річний план виконано на 134,2 %, в тому числі отримані: плата за інші адміністративні послуги – 0,4 тис.грн;  надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності – 75,1 тис.грн.; орендна плата за водні об’єкти – 38,0 тис.грн;  інші надходження – 35,1 тис.грн.

За звітний період  здійснювався ґрунтовний аналіз виконання дохідної частини, наслідок чого встановлено, що за наслідками роботи з орендарями з питань наявної можливості сплачувати податки в умовах воєнного стану, було залучено 75,1 тис.грн. за користування майном, що знаходиться в комунальній власності районної ради. Крім того, повернуто до районного бюджету невикористані у 2022 році кошти від Покровської райдержадміністрації в сумі 33,9 тис.грн.

Міжбюджетних трансфертів у 2023 році до районного бюджету надійшло 18201,2 тис.грн., в тому числі коштів  субвенції з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень – 1284,9 тис.грн. та  дотацій з місцевих бюджетів до районного бюджету – 16916,3 тис.грн.

Виконання по спеціальному фонду районного бюджету за рахунок власних надходжень склало 8792,0 тис.грн. З них надходження, що                      надійшли від гуманітарного штабу Донецької області до Покровської райдержадміністрації у вигляді гуманітарної допомоги (палива) на суму                8554,4 тис.грн. для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки  і оборони, у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, забезпечення життєдіяльності та цивільного захисту населення,  виконання завдань пов’язаних з перевезенням гуманітарної допомоги військовим адміністраціям населених пунктів, виконавчим комітетам  міських, сільських, селищних рад на підставі заяв щодо потреб для їх  отримання. Крім того, на підставі меморандуму про співпрацю з Благодійною організацією «Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез»» в рамках проекту «Підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації внутрішньо переміщених осіб» надана благодійна допомога у вигляді оргтехніки та витратних матеріалів на суму 237,6 тис.грн.

Видатки районного бюджету здійснювалися з урахуванням черговості платежів, встановленої постановою Кабінету Міністрів України                               від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Розпорядженням голови Покровської райдержадміністрації, начальника районної військової адміністрації від 15.03.2023 року № 49 був затверджений та неухильно виконувався  План заходів щодо наповнення бюджету Покровського району у 2023 році, ефективного та раціонального використання бюджетних  коштів.

Видаткова частина загального фонду районного бюджету з урахуванням видатків, що здійснюються за рахунок трансфертів з бюджетів інших рівнів, виконана в сумі 15278,2  тис. грн.

Незважаючи на напружений стан виконання районного бюджету,                          в складних умовах, було забезпечено своєчасну та у повному обсязі виплату заробітної   плати   працівникам,   що  фактично  здійснювали  свою  діяльність,

здійснювалось фінансування запланованих заходів Програми економічного і соціального розвитку Покровського району на 2023 рік.

 

Економіка району

На території району незважаючи на наслідки російської агресії протягом року проводили свою діяльність  підприємства, які спеціалізуються на виробництві, збагаченні кам’яного  вугілля, сільськогосподарської та харчової продукції,  що забезпечують надходження  до бюджетів територіальних громад, працевлаштованість населення та утримання об’єктів соціальної сфери.

У зв’язку з оновленням інформації на он-лайн – сервісі «Каталог організацій підтримки бізнесу» порталу Дія. Бізнес, було здійснено моніторинг діючих  об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва в Покровському районі.

Для дотримання порядку формування, встановлення та застосування цін в територіальних громадах району проводився постійний моніторинг цін на товари  першої необхідності та деяких інших товарів під час дії правового режиму воєнного стану.

З метою своєчасного виявлення негативних тенденцій та забезпечення оперативного прийняття управлінських рішень з питань погашення підприємствами, установами і організаціями району заборгованості із заробітної плати, забезпечення  неухильного виконання  постанов Кабінету Міністрів України від 16.09.2022 року № 1037 «Деякі питання здійснення спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами і організаціями заборгованості із заробітної плати» проводилась відповідна робота:

– моніторинг погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери управління або розміщаються  на території району;

– робота тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати  (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в Покровському районі.

Регулярно готувалась та надавалась інформація про зафіксовані факти руйнування або пошкодження об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, житлового фонду та інших об’єктів інфраструктури району, ступеню такого руйнування або пошкодження внаслідок військового вторгнення з боку російської федерації.

Проводилась аналітична оцінка щодо реальних збитків, упущеної вигоди, завданих підприємствам, установам, організаціям, іншим суб’єктам господарювання спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст що перебувають в управлінні обласного ради/комунальної власності територіальних громад/приватної власності, внаслідок втрат, руйнування або пошкодження їх майна у зв’язку зі збройною агресією російської федерації для подальшого інформування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

 

Агропромисловий комплекс

Загальна площа земель сільськогосподарського призначення Покровського району складає – 332299 га, з них: рілля – 284658 га, пасовища – 35518 га, сіножаті – 4705 га, багаторічні насадження – 7102 га,                перелоги – 316 га.

В користуванні сільгосппідприємств та фермерських господарств району знаходилось 210 тис. га сільськогосподарських угідь, в тому числі ріллі                      204 тис. га, з яких під урожай 2023 року було задіяно 107 тис. га (озимі на зерно, ярі зернові та зернобобові, технічні, кормові та овочеві культури).

Згідно оперативної інформації структурних підрозділів органів міських, селищних та сільських рад територіальних громад району було посіяно під урожай 2023 року озимі культури на площі 37,3 тис. га, що на 29,3 % менше минулого року (2022р. – 78,5 тис. га ),  ярі – 9,4 тис. га (2022 р. – 6,5 тис. га).

Аграрії району, нажаль, не змогли зібрати 100 % посіяного                                під урожай. Жнива пройшли на території площею 44,8 тис. га в т.ч.:                         озимі культури – 35,6 тис. га (95,4 % від посіяного), ярі – 9,2 тис. га (97,9 %  від посіяного). Внаслідок проведення бойових дій на території району збитки урожаю 2023 року склали на площі 1,9 тис. га. У зв’язку із розташуванням, або безпосередньо в зоні ведення бойових дій, за інформацією військових адміністрацій населених пунктів Покровського району, призупинили свою діяльність 38 сільгосптоваровиробників.

Аграріями району намолочено понад 159,4 тис. тонн зерна. Середня урожайність по району:

озимих: пшениця – 36,9 ц/га (2022р.- 30 ц/га),  ячмінь – 37,9 ц/га (2022 р. – 29 ц/га),  жито – 25 ц/га (2022 р. – 25 ц/га);

ярих: пшениця – 23,8 ц/га (2022 р. – 37 ц/га), ячмінь – 32 ц/га                               (2022 р. – 28 ц/га).

Збір соняшника на території району пройшов на площі 28,8 тис. га, валовий збір склав 60,4т з середньою урожайністю 21,0 ц/га                                    (2022 р. – 17,6 ц/га).

На території Покровського району здійснюють господарську діяльність                     7 підприємств харчової та переробної промисловості, а саме: хлібопекарська галузь – 3 (Гродівська ТГ, Мирноградська ТГ, Покровська ТГ),                борошномельна – 1 (Гродівська ТГ), кондитерська – 1 (Покровська ТГ),                м’ясна – 1 (Мирноградська ТГ), комбікормова – 1 (Мирноградська ТГ). Також функціонує на території Покровської ТГ елеватор ПрАТ «Покровська реалбаза».

 

Житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, зв’язок

Основним завданням у 2023 році, в умовах воєнного стану, залишалося недопущення зниження рівня якості та своєчасності надання житлово-комунальних послуг, електропостачання та виконання Регіональних програм «Вода Донеччини на 2017-2025 роки» та «Тепло Донеччини                                на 2018-2025 роки».

У житлово-комунальному господарстві району проблемним залишається питання відновлення та капітальний ремонт житлового фонду. З початком повномасштабного   вторгнення    російської    федерації   проти   України було пошкоджено 6 462 та повністю зруйновано 4 626 будинків. Вся інформація по Покровському району щодо руйнувань житлового фонду та відновленого житлового фонду, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації, а також перелік населених пунктів громад району, які після 24.02.2022 року опинилися на тимчасово окупованій території вноситься до Державного реєстру обліку руйнувань та Державного порталу «Дія». На території Авдіївської, Мар’їнської міських територіальних громад та Очеретинської селищної територіальної громади ведуться активні бойові дії, у зв’язку з чим відновлення житлового фонду та соціальної сфери буде здійснюватися після закінчення бойових дій. Територія Покровського району постійно піддається обстрілам, в результаті яких відбувається часткове пошкодження або повна руйнація житлового фонду та об’єктів соціальної сфери, об’єктів енергопостачання. Для допомоги населенню та громадам, керівництвом району постійно ведеться робота з благодійними організаціями та фондами по залученню коштів та матеріалів для відновлення пошкодженого майна.

Райдержадміністрацією проводиться щотижневий моніторинг щодо пошкодження об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, щодо кількості абонентів комунальних послуг, які внаслідок проведення воєнних дій втратили можливість отримання таких послуг.  У зв’язку з активними бойовими діями на території Авдіївської, Мар’їнської міських територіальних громад та Очеретинської селищної територіальної громади зазнали суттєвих пошкоджень всі об’єкти критичної інфраструктури. Від ворожих обстрілів в значній мірі постраждала територія Курахівської ТЕС, Карлівська фільтрувальна станція.

В Селидівській міській територіальній громаді у зв’язку з пошкодженням магістрального газопроводу відсутнє газопостачання. Наприкінці 2023 року окрім обстрілів, додались складні погодні умови. Внаслідок небезпечних природних гідрометеорологічних явищ, а саме сильна ожеледь, на території Покровського району утворилося сильне обледеніння на електричних мережах, високовольтних опорах, деревах. В результаті цього сталося знеструмлення більшої частини абонентів Покровського району, а саме: знеструмлені               67 високовольтних ліній електропередач, які живлять 630 трансформаторних пунктів та забезпечують електроенергією 95 населених пунктів, 39 867 клієнтів.

Керівництвом району, АТ «ДТЕК «Донецькі електромережі», спільно з територіальними громадами докладаються зусилля для сталої роботи об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів електропостачання. Відновлення пошкоджених об’єктів проводиться відразу, як тільки дозволяє безпекова ситуація в районі та при наявності потрібних матеріалів. В складних умовах, але задовільно пройшла підготовка житлового фонду та об’єктів критичної інфраструктури до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років. Були виконані ремонти котелень, теплових та водопровідно-каналізаційних мереж в більшості територіальних громад району. Опалювальний сезон розпочався вчасно, згідно температурного режиму.

Водопостачання Покровського району здійснювалося з Сіверського Донцю, але з початком повномасштабного вторгнення російської                        федерації    на територію   України   це   стало  не можливим.  Виникла  потреба

в альтернативних джерелах водопостачання. Так, для забезпечення мешканців територіальних громад водою, були введені в експлуатацію додатково 174 свердловини загального користування та 598 приватних свердловин.

Більшість об’єктів критичної інфраструктури забезпечені альтернативними джерелами енергії та створено запас паливно-мастильних матеріалів, для безперебійної роботи в разі відсутності електроенергії.

Надані рекомендації військовим адміністраціям населених пунктів про необхідність проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням та балансоутримувачами (власниками) багатоквартирних будинків (об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та іншими обслуговуючими організаціями) щодо недопущення використання газобалонного обладнання у багатоповерхових будинках; з населенням приватного сектору щодо безпечного використання пічного опалення у побуті.

Комунальними підприємствами району для роботи в осіньо-зимовий період було заготовлено 4 757 тонн посипкового матеріалу та близько 40 тонн палива для роботи 53 одиниць техніки, яка може бути задіяна для боротьби з наслідками негоди.

Зібрано актуальну інформацію та надано допомогу щодо забезпечення територіальних громад Покровського району генераторами та паливом пріоритетних базових станцій операторів мобільного зв’язку.

 

Екологія

В умовах воєнного стану організована всебічна взаємодія між територіальними громадами Покровського району стосовно інформування щодо подій, наслідками яких є заподіяна шкода природним ресурсам та навколишньому природному середовищу.

Впродовж всього року проводилась робота по виконанню розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.11.2021 № 1095/5-21 «Про затвердження заходів, спрямованих на визначення власників гідротехнічних споруд на території Донецької області» стосовно отримання Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (гідротехнічних споруд). Було прийнято низку заходів спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобіганню їх виникненню внаслідок можливого пошкодження (руйнування) гідротехнічних споруд, у тому числі особливу увагу було приділено водосховищам, розташованих на території Покровського району.

Впродовж року проводилась методично – консультативна робота стосовно планування заходів екологічного напрямку до програм місцевого рівня та забезпечувалось опрацювання запитів і звернень громадян з екологічного напрямку.

Проведена відповідна робота в напрямку охорони природо-заповідного фонду та лісного господарства. Прийняті розпорядження голови райдержадміністрації, начальника районної військової адміністрації                             від 12.04.2023 року № 61 «Про створення комісій з встановлення фактів заподіяння шкоди та збитків земельним ділянкам лісогосподарського призначення, захисним насадженням лінійного типу, лісовим розсадникам, лісовим культурам та мисливським угіддям, а також їх масштабів на  території  Покровського району Донецької області внаслідок збройної агресії російської федерації проти України»,  від 14.04.2023 року № 65 «Про створення комісій з встановлення фактів заподіяння шкоди та збитків  територіям та об’єктам природно – заповідного фонду Покровського району Донецької області внаслідок збройної агресії російської федерації проти України».

Постійно проводився моніторинг про потреби військових адміністрацій населених пунктів в комунальній техніці для обслуговування підприємств критичної інфраструктури, а також ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та відходів від руйнувань.

Восени  проведено  акцію до всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» на територіях міських, селищних та сільських громад, які входять до складу Покровського району. Організовано участь у заході працівників райдержадміністрації, які здійснили прибирання сміття на території парку та біля водойми в межах міста Покровськ.

 

Соціальний захист населення

У сфері соціального захисту населення призначена допомога 1706 сім’ям з дітьми, на утримання яких надано 31691,5 тис. грн.

Кількість одержувачів соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям складає 708 сімей, а   видатки   складають 37546,5 тис. грн.

Отримали допомогу на дітей 340 багатодітних сімей  на загальну суму 9709,9 тис. грн.

Призначено грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» 75 особам  на суму 511,0 тис. грн.

Забезпечено призначення і виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях (21 дитина) у сумі 1265,8 тис. грн.

Забезпечено виплату грошових компенсацій 382 громадянам, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, на суму 1998,5 тис. грн.

До Централізованого банку даних з проблем інвалідності  внесені дані щодо 4477 осіб.

Кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю складає 1186 осіб, а видатки бюджету на надання допомоги  складають 44781,6 тис. грн.

Забезпечено призначення і виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю (488 осіб) у сумі 11331,2 тис. грн.

Здійснювались нарахування і виплата щомісячної допомоги 105 особам, які проживають разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду (2666,9 тис. грн.).

Направлено на реабілітацію 1 дитину з інвалідністю (23,4 тис. грн.), забезпечено санаторно-курортними путівками 5 осіб з інвалідністю загального захворювання (57,4 тис. грн.).

На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 14621 внутрішньо переміщена особа.                      12201 сім’ї переселенців нарахована допомога на проживання.

За рахунок коштів районного бюджету грошові стипендії отримали                   14 почесних громадян (168,0 тис. грн.). Отримали грошову допомогу 11 осіб, які потрапили в скрутний стан (175,0 тис. грн.).

Розпорядженням голови райдержадміністрації, начальника районної військової адміністрації від 03.07.2023 року № 116 створено Координаційний центр підтримки цивільного населення при Покровській районній державній адміністрації, районній військовій адміністрації, проведено 6 засідань.

Розпорядженням голови райдержадміністрації, начальника районної військової адміністрації від 18.08.2023 року № 134 утворено Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при Покровській районній державній адміністрації, районній військовій адміністрації, проведено 1 засідання.

 

Реалізація гуманітарних потреб

Райдержадміністрацією в умовах воєнного стану та у зв’язку з критичною ситуацією на території району, організована робота з працівниками різних управлінь виконавчих органів влади, задіяних в процесах надання допомоги місцевому населенню, внутрішньо переміщеним особам, та категорії людей,  які опинилися у складних життєвих умовах.

У тісній співпраці з обласними управліннями та департаментами Донецької облдержадміністрації впродовж 2023 року налагоджений процес отримання, розподілу та видачі гуманітарної і благодійної допомоги населенню різних категорій від Донецької облдержадміністрації, західних, національних  партнерів та інших донорів.

Проводились заходи  по сприянню роботі Гуманітарного штабу Донецької області по отриманню гуманітарної допомоги територіальними громадами від будь-яких організацій, установ, підприємств, здійснювався збір та узагальнення інформації про кількість осіб, забезпечених продовольчими товарами тривалого зберігання, кількість виданих та залишки продовольчих товарів тривалого зберігання, пакувальних товарів для їх фасування.

Проводилось узагальнення інформації щодо потреб у гуманітарній допомозі територіальними громадами району, а саме: щодо забезпечення продовольчими товарами, засобами гігієни, будівельними матеріалами швидкого реагування, забезпечення свердловинами та обладнанням у сфері індивідуального водопостачання, водовідведення та питної води координування поставок та подальшого розподілу між громадами району.

Проводилась співпраця з міжнародними організаціями щодо забезпечення пунктів тимчасового розміщення переселенців з територій, де ведуться бойові дії, пунктів «незламності» у територіальних громадах району засобами обігріву та першої необхідності.

Вразливі категорії населення забезпечувались на протязі всього року продуктовими наборами від міжнародного благодійного фонду «Team4UA» (в рамках Продовольчої  програми ООН), гігієнічними та продуктовими наборами від благодійної організації «Фонд Ріната Ахметова». Населення, яке постраждало від обстрілів, для подолання наслідків надзвичайних ситуацій, що склалися внаслідок ведення бойових дій на території громад Покровського району забезпечувалось будівельними матеріалами. Молоді мами  територіальних громад району – наборами дитячого одягу. Для внутрішньо переміщених осіб з територій, де відбуваються активні бойові дії в пункти тимчасового розміщення ВПО надано Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні    ліжка / розкладачки  та  матраци. Здійснювався розподіл та видача гуманітарної допомоги різного складу (продуктів, питної води, одягу, гігієни, будівельних матеріалів швидкого реагування, генераторів, зарядних портативниї електростанцій, теплових гармат, масляних радіаторів та інше) від міжнародної організації з міграції (МОМ), Донецької обласної організації Товариства Червоного Хреста України (ДОО ТЧХУ), міжнародної організації UNICEF, різних благодійних фондів, громадських організацій: БФ «Возз’єднання», «Небо України», ГО «Студентство Дніпра», Global Empowerment Mission (GEM), Water Mission (WM), People In Need (PIN),  New Way (NW), Fishing Club Ukraine (UFC),  Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED) та інші.

На виконання доручення від 21.11.2023 № 31/9-23 в.о. голови Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації щодо скорочення обсягу надходження масових звернень мешканців Донецької області з питань надання гуманітарної допомоги надавалась інформація про ситуацію з надання гуманітарної допомоги мешканцям Донецької області у розрізі територіальних громад Покровського району.

 

Захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

За статистичними даними, кількість дитячого населення у Покровському районі  станом на  кінець   2023 року   становить 21163 дитини   що  складає           9,4 % від загальної кількості населення.

Протягом 2023 року службою у справах дітей Покровської райдержадміністрації проводилась робота, спрямована на захист законних прав та інтересів дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом 2023 року проведено 4 засідання районної комісії з питань захисту прав дитини, на яких було розглянуто 5 питань щодо захисту прав та законних інтересів  трьох малолітніх та двох неповнолітніх з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За підсумками розгляду прийнято 5 розпоряджень голови райдержадміністрації, начальника районної військової адміністрації.

Сектором опіки та піклування служби у справах дітей райдержадміністрації постійно здійснювалось внесення актуальної інформації до єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти». Протягом 2023  року:

– знято   з   обліку   19   дітей-сиріт   та    дітей   позбавлених батьківського піклування;

– поставлено на облік 3 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

– знято з обліку 9 опікунів/піклувальників;

– поставлено на облік 7 опікунів/піклувальників;

– знято з обліку за заявою громадян подружжя кандидатів в усиновлювачі;

 

– поставлено на облік 2 кандидатів в усиновлювачі (2 подружжя);

– поставлено   на   облік   кандидатів   в   прийомні   батьки  – 1 подружжя, які мають намір взяти в свою родину дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського  піклування;

– складено  анкети  стосовно 2 малолітніх дітей та поставлено на місцевий  облік з усиновлення;

– проведено     моніторинг   19    анкет    дітей-сиріт,   дітей,    позбавлених батьківського піклування які підлягають усиновленню;

– внесено актуальну інформацію стосовно 4 статусних  дітей.

Одним із пріоритетних напрямків на сьогоднішній день залишається розвиток сімейних форм виховання. У 2023 році 2 сім’ї (4 особи) пройшли навчання (курсу підготовки) кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки. Два подружжя поставлено на облік кандидатів в усиновлювачі та одне  подружжя поставлено на облік як кандидати в прийомні батьки. Двом сім’ям було підготовлено Висновки про можливість бути усиновлювачами та сформовано пакети документів для здійснення добору дитини для родини, пошуку дитини та подальшого звернення до суду з заявою про усиновлення. За запитом кандидатів в усиновлювачі підготовлено Висновок про доцільність усиновлення малолітньої дитини та відповідність його інтересам дитини для подальшого звернення до суду з заявою про усиновлення дитини яка виховується під їхньою опікою.

У 2023 році здійснювалось  забезпечення соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Здійснено щоденний моніторинг евакуації дітей в примусовий спосіб з деяких населених пунктів територіальних громад Покровського району де  ведуться активні бойові дії. Загалом за 2023 рік евакуйовано 100 дітей.

Здійснено щотижневий моніторинг евакуації дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування. Так з початку 2023 року евакуювалось з території Покровського району в більш безпечні регіони України та за кордон 110 опікунських сімей, в яких виховується 128 дітей; 7 прийомних сімей, в яких виховується 11 дітей та 1 Дитячий будинок  сімейного типу, в якому виховується 6 дітей.

У Покровському районі службами у справах дітей виконавчих органів територіальних громад проводяться відповідні заходи соціального захисту окремих категорій дітей. Так, за 2023 рік, обліковано 94 дитини, які залишились без батьківського піклування, у тому числі 3 дітей, які залишились без батьківського піклування внаслідок збройної агресії. Із них 67 дітей були тимчасово влаштовані у сім’ї родичів, знайомих, 1 дитина влаштована до сімей які були зареєстровані у чат-боті «Дитина не сама» і пройшли відповідне навчання, 6 дітей були тимчасово влаштовані до сімейних форм виховання (дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей), 8 дітей влаштовані до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, 12 дітей до інших форм влаштування.

Важливою складовою з питань охорони дитинства є соціальний  захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.                             За 2023 рік, у зв’язку зі збройною агресією російської федерації, на території Покровського району було поранено 21 дитину та  3 дитини загинуло (всього з 24 лютого 2022 року по грудень 2023 року – 52 дитини отримали поранення та 6 дітей загинуло). Постійно проводиться моніторинг перебігу подій, здоров’я та потреб дітей, які зазнали поранень під час обстрілів територіальних громад району.

Протягом звітного періоду здійснювався особистий прийом громадян з питань соціального захисту дітей. Надано кваліфіковану допомогу у вигляді консультацій та роз’яснень 48 особам. Основними питаннями були:

– порядок   надання   статусу    дитині,    яка    постраждала    внаслідок воєнних  дій   та збройних конфліктів;

– щодо процедури усиновлення в умовах воєнного стану;

– створення прийомної сім’ї;

– оформлення    опіки   над   дітьми   які  залишилась без батьківського

піклування;

– захист    прав   та   інтересів   дітей   при   вчиненні   правочинів    щодо нерухомого майна.

 

Освіта  

До мережі району входить 102 заклади загальної середньої освіти. З них пошкоджено/зруйновано – 59, можливо відновити, за умов додаткового фінансування – 35.

Освітні потреби населення Покровського району реалізуються в умовах воєнного стану. Діють спеціальні навчальні ініціативи, які дозволяють продовжувати освітній процес за державними стандартами та освітніми програмами України. Ними користуються і діти, які залишаються на території району і ті, хто евакуювався за межі району, області нашої держави.                           В дистанційному форматі в школах навчається 29911 учнів, з них 5440 пільгових категорій. Чотири громади Покровського району розмістили освітні локації за межами області, а саме:

Курахівська ТГ – 2 локації (Дніпро, Київ);

Мар’їнська ТГ – 2 (Павлоград, Жовті Води);

Покровська ТГ– 4 (Львів, Червоноград, Кропивницький, Чернівці);

Очеретинська ТГ – 1 (Кам’янське).

В них отримують послуги 589 учнів нашого району. Було організовано роботу 27 освітніх консультаційних пунктів. Проте 11 з них призупинили свою роботу через масовані обстріли на території району.

Дошкільні заклади освіти нараховують у своїй мережі 125 одиниць, включаючи філії та дошкільні підрозділи у складі навчально-виховних комплексів. З них пошкоджено – 35, зруйновано – 11, підлягають                   відновленню – 28. Відповідно до реєстру налічують 6971 вихованців, з них 3623 знаходяться на території громад та на території області, 1151 – за кордоном.

 

 Охорона здоров’я

У Покровському районі функціонує 28 комунальних підприємств,                      13 Центрів первинної медико-санітарної допомоги, 10 багатопрофільних лікарень, спеціалізований заклад –  КНП «Інфекційна лікарня м. Мирноград», 30 ФАПів, 3 стоматологічні клініки. На базі Перинатального центру ІІ рівня клінічної лікарні інтенсивного лікування м. Покровськ надається акушерська  та неонатологічна допомога,   в межах Покровського району, в тому числі при середньо важких клінічних випадках. Цей заклад має статус «Лікарня, доброзичлива до дитини», в ньому впроваджені сучасні перинатальні технології, забезпечено сумісне перебування матері та дитини, надання допомоги новонародженим, в тому числі передчасно народженим, використовуються принципи підтримки грудного вигодування.

Для устаткування медичних установ організована співпраця з Міжнародною  медичною гуманітарною організацією «Лікарі без кордонів/ Doctors Without Borders (MSF)». Деякі громади отримали комплекти обладнання. Проводиться постійне укомплектування лікарськими засобами.

 

Культура

Всього на території Покровського району 187 закладів культури: 78 закладів культури і дозвілля, 90 бібліотек, 6 музеїв, 13 мистецьких шкіл. З них 69 закладів працюють у режимі офлайн, 17 у дистанційному форматі, 86 у простої, 5 – змішаний формат, 2 тимчасово не працюють – вакансії. Пошкоджених закладів культури – 40 будівель, з них можливо відновити лише 26.

Впродовж року працівниками культури організовані та проведені численні онлайн-заходи пов’язані з героїзацією осіб, які віддали свої життя  за незалежність України; проводилося вшанування та увічнення пам’яті захисників України, заходи пов’язані з 90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу, з нагоди відзначення Дня Державного Прапору України та Дня Незалежності України. Проводилася робота по вилученню символів російської імперської політики на території району, перейменування  та демонтаж пам’ятників, пам’ятних знаків, перейменування населених пунктів, скверів, бульварів та інших назв географічних об’єктів на території громад району. Забезпечувалося додержання прав і свобод представників національних меншин (спільнот), корінних народів та їх релігійних поглядів.

 

Молодіжні центри та  інші суб’єкти молодіжної роботи

У 2023 році утворена координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Покровській районній державній адміністрації Донецької області.

В Добропільській територіальній громаді створений денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. В Білозерській та Шахівській ТГ – спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства.

Впродовж року проводилась робота  спрямована на соціальне становлення та розвиток молоді, національно-патріотичне виховання. Молодіжні осередки були досить активними:  приймали участь в онлайн – заходах з нагоди відзначення Дня Державного Прапору України та Дня Незалежності України, створений відеоролик до Дня захисника і захисниць України.

З нагоди Дня Батька, Дня матері на території району проведено низку заходів (відеоексплейнери, онлайн-флешмоби, фотофлешмоби та фоточеленджі, онлайн-вікторини).

Відбулась Міжнародна акція «16 днів проти насильства» щодо заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

У зв’язку з введенням та дією воєнного стану на території України впродовж 2023 року молодіжні центри функціонували в онлайн режимі. Проведені: тренінги «Мій безпечний простір», тематичні заняття «Правові гарантії гендерної рівності», «Ми різні, але рівні», «Захист дітей від насильства та жорстокого поводження. Знай свої права», «Непорозуміння батьківсько – дитячих відносин», «Що робити коли тебе ображають», круглий стіл до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, діалог – бесіда «Толерантність – основа сучасних взаємовідносин», «Толерантність – шлях до миру», «Вчимося толерантному спілкуванню».

Молодіжними організаціями територіальних громад району була організована і проведена робота щодо змістовного наповнення Книги Подяки Донецької області.

  

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, мобілізаційна та оборонна робота

В умовах повномасштабної агресії російської федерації найважливішим напрямком діяльності райдержадміністрації є цивільний захист, мобілізаційна та оборонна робота.

З моменту оголошення воєнного стану в країні задля відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності на території Покровського району триває запроваджена у 2022 році комендантська година та встановлений спеціальний режим світломаскування, а також організовано виготовлення, видачу, заміну, а також використання перепусток для пересування під час дії комендантської години. З метою забезпечення громадської безпеки і порядку організовано виконання наказу командира оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» від 15.03.2023 року № 73                «Про заборону торгівлі зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі».

Райдержадміністрацією організовано роботу зі спорудження додаткових фортифікаційних, інших інженерних споруд для здійснення відсічі та стримування збройної агресії російської федерації на території Покровського району.

 

В межах повноважень забезпечено проведення мобілізації, функціонування військового обліку на території Покровського району. Поряд з цим, з метою уникнення порушень життєво важливих функцій не тільки економіки району, а й національної, та для забезпечення сталого її розвитку забезпечено бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також за органами місцевого самоврядування.

З настанням особливого періоду організовано приведення фонду захисних споруд цивільного захисту до стану, придатного для використання за

 

основним функціональним призначенням – укриття населення від дії засобів ураження в особливий період. Та протягом 2023 року спільно з органами ДСНС здійснювався контроль за готовністю захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням, зокрема затверджений План заходів покращення стану та утримання об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на території Покровського району.

В осінньо-зимовий період організовано та забезпечено координацію роботи з розгортання пунктів обігріву та надання гуманітарної допомоги населенню (пунктів незламності) на території Покровського району.

Протягом 2023 року на території Покровського району виникали надзвичайні ситуації місцевого та регіонального рівня, для ліквідації яких було призначено керівника робіт з ліквідації наслідків пошкодження дамби Карлівського водосховища (травень 2023 року) та з ліквідації наслідків пошкодження та/або руйнування окремих об’єктів електричних мереж напругою вище 6 кВт внаслідок небезпечних природних гідрометеорологічних явищ (сильний вітер, сильна ожеледь, сильні складні відкладення, сильне налипання мокрого снігу, повінь, паводок, снігова лавина, сель тощо) на території Покровського району (грудень 2023 року). Розпорядженнями керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт створювались відповідні Штаби.

Крім того, організовано ліквідацію надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка сталась на території Білозерської ТГ внаслідок виникнення пориву (розгерметизації) теплотраси в опалювальний період 2023-2024 років.

 

Робота апарату райдержадміністрації

У 2023 році в райдержадміністрації проведено:

– 30 онлайн-нарад під головуванням голови райдержадміністрації, начальника  районної військової адміністрації.

Надійшло та розглянуто 1091 звернень громадян, з них:

– надійшли безпосередньо до райдержадміністрації – 70;

– направлені  через  органи  державної  влади  вищого рівня –  1021, з них через Державну установу «Урядовий контактний центр» – 978, ОДА– 41, Офіс Президента України –2.

За характером основні питання, з якими зверталися громадяни, характеризуються таким чином:

– найбільшу частку займають питання соціального захисту                       населення – 86,4 %   від загальної кількості;

– вирішення комунальних проблем – 7,3 %;

– аграрної політики і земельних відносин – 1,4% ;

– з діяльності органів місцевого самоврядування – 1,1%;

– транспорту і зв’язку – 0,3%;

– охорони здоров’я – 0,2%;

– культури та культурної спадщини, туризму – 0,2%;

– інші питання становлять – 3,1 %  звернень.

В райдержадміністрації у 2023 році забезпечено доступ запитувачів               до публічної інформації, опрацьовано 17 запитів на публічну інформацію.

Відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців» з метою забезпечення достовірності персональних даних виборців, відділом ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрації проводились збір та обробка в програмі CHECKFORM відомостей, які подають суб’єкти подання стосовно 2757 осіб.

Проведено моніторинг стану приміщень для голосування, приміщень виборчих комісій, виборчих дільниць з метою іх використання для проведення майбутніх, повоєнних виборів. Внаслідок широкомасштабної військової агресії російської федерації проти України пошкоджено 26 та зруйновано 41 виборчих дільниць.

Протягом 2023 року до архівного відділу райдержадміністрації звернулись 106 осіб від територіальних громад,  підприємств, установ  та організацій за наданням довідок соціально-правового, майнового та тематичного характеру. Надано 141 методичних  рекомендації – консультації  організаціям, які знаходяться на території району.

Проводилась робота по перевірці, упорядкуванню та описуванню документів за 2020 рік.

Протягом 2023 року  перевірено та прийнято на зберігання до архівного відділу райдержадміністрації документи у кількості – 577 справ постійного зберігання.

Проведено засідання експертної комісії архівного відділу Покровської райдержадміністрації, на якому розглянуті та схвалені документи 7 установ (номенклатури справ, описи, акти на знищення).

Протягом 2023 року  проводилась робота з міськими, селищними та сільськими територіальними громадами Покровського району  щодо евакуації документів архівних відділів, трудових архівів та документів постійного, тимчасового строку зберігання, з кадрових питань відповідних рад, адміністрацій та їх структурних підрозділів.

У Покровському районі протягом звітного року ситуація, в умовах воєнного стану, була напружена але повністю контрольована.

Райдержадміністрація, районна військова адміністрація співпрацювала із військовими адміністраціями населених пунктів, виконкомами міських, селищних, сільських рад територіальних громад району, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, громадськими організаціями та іншими підприємствами і організаціями щодо реалізації внутрішньої політики в Покровському районі.

Для забезпечення прозорості та відкритості діяльності райдержадміністрації,      інформація       про     роботу      райдержадміністрації

висвітлювалась  на  офіційному  веб-сайті Покровської райдержадміністрації та офіційній сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

print