[bvi]
  • Українська
  • English

Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур.

10.02.2021 в 10:46

Для отримання якісного насіннєвого матеріалу перехреснозапильних сільськогосподарських культур, а саме жита, тритикале, гречки, кукурудзи, соняшнику, ріпаку, гірчиці, редьки олійної, суріпиці необхідно насіннєві посіви захистити від випадкового перехресного запилення, тобто дотримуватись норм граничної просторової ізоляції від інших видів, сортів та гібридів вищезазначених сільськогосподарських культур.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області нагадує, що суб’єкти насінництва та розсадництва, які вирощують перехреснозапильні культури відповідно до вимог «Порядку узгодження розташування посівів» (далі-Порядок), затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 365 від 07.10.2016, повинні не тільки дотримуватись норм просторової ізоляції, а й узгоджувати питання на висівання споріднених перехреснозапильних рослин з іншими суб’єктами господарювання, які використовують земельні ділянки, розташовані від насіннєвого посіву на відстані в межах норм просторової ізоляції. За результатами узгодження може укладатися угода про не висівання споріднених перехреснозапильних рослин, а також про взаємні гарантії вчасного знищення падалиці культур, які є джерелом небажаного запилення на земельних ділянках у межах норм просторової ізоляції протягом вегетаційного періоду відповідного року.

Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа підписаного сторонами. Допускається укладання господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами тощо. До договору про не висівання споріднених перехреснозапильних культур може додаватися план-схема розташування посівів перехреснозапильних культур.

При відведенні насінницьких ділянок необхідно враховувати перехресний тип запилення сільськогосподарських культур.

Із сільськогосподарських рослин тип перехресного запилення властивий таким  культурам: тритікале, жито, гречка, кукурудза, сорго зернове,  соняшник, ріпак, гірчиця, редька олійна, суріпиця, рицина, рижій, мак олійний, льон довгунець, боби, вика озима, люпин, багаторічні бобові, злакові трави, буркун, суданська трава.

Попередній посів на конкретному полі повинен бути цілком сумісним з виробництвом насіння відповідної культури. Інтервал часу та попередники повинні гарантувати відсутність засмічення посіву даної культури самостійними рослинами (падалицею) попередньої культури, що може стати джерелом погіршення сортових якостей насіння та поширення шкідливих організмів. Посіви повинні бути чистими від бур’янів та якомога мінімально уражені хворобами, особливо інфекційними, упродовж усієї вегетації рослин.

Правове регулювання діяльності суб’єктів насінництва та розсадництва щодо виробництва, зберігання, транспортування,  та використання насіння і садивного матеріалу здійснюється Законом України «Про насіння і садивний матеріал» та іншими підзаконними нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст.13 Закону суб’єкти насінництва та розсадництва мають право вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів.

Загальні питання відшкодування майнової шкоди заподіяної внаслідок перехресного запилення рослин вирощуваного сорту іншим сортом у зв’язку з невиконанням сусіднім виробником умов укладеного з ним договору щодо розміщення посівів перехреснозапильників, регулюється Цивільним кодексом України, відповідно до ст.22 якого, особа, котрій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Нагадуємо, що суб’єкти насінництва та розсадництва Донецької області матимуть право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних культур перед іншими суб’єктами господарювання, якщо план-схему розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур подадуть до Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області  не пізніше 1 березня року, в якому сіятимуть. Йдеться про те, що інші суб’єкти господарювання не мають права розміщувати посіви споріднених перехреснозапильних рослин на відстані в межах норм просторової ізоляції. Суб’єкт насінництва та розсадництва, від якого план-схема надійшла першою, матиме право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів.

У разі надходження план-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин, при розміщенні яких будуть порушені норми просторової ізоляції, Головне управління упродовж семи робочих днів з дати надходження відповідного плану-схеми повідомить суб’єктів насінництва та розсадництва, що подали відповідні плани-схеми, який саме суб’єкт насінництва та розсадництва матиме право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин.

Підставою для відмови в наданні переваги при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних культур є відсутність суб’єкта насінництва та розсадництва у Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва.

 

КультураКатегорія насіння, що виробляєтьсяМінімальна відстань
мвід посівів
ТритикалеСамозапильні сортиДН, БН50Тритикале
СН20
Перехреснозапильні сортиДН, БН300Тритикале і жита
СН250
ЖитоСортиДН, БН300Жита і тритикале
СН250
ГібридиДН, БН1000/600
СН500
ГречкаДН, БН300Гречка
СН200
Кукурудза/

сорго зернове

Самозапильні лініїДН500/400Кукурудзи/ сорго
БН500/400
СН300/200
ГібридиБатьківські компонентиБН300/-
Товарного призначенняСН200
Сорти та гібридні популяціїБН300/400
СН200
СоняшникБатьківські компоненти гібридівДН, БН3000Соняшнику
Ділянки гібридизаціїСН1500
СортиДН, БН, СН1000
РіпакБезерукові й глюкозинолатні сортиДН, БН, СН500Рослин родини Brassica
Низькоглюкозинолатні сортиДН, БН, СН100
ГірчицяБілаДН, БН, СН500
СарепськаДН, БН, СН100
Редька олійна, перко, тифонДН, БН, СН500
СуріпицяДН, БН, СН100
РицинаДН, БН, СН1000Рицини
РижійДН, БН, СН100Рижію
Мак олійнийДН, БН, СН50Маку
Льон-довгунецьДН, БН, СН10Льону
БобиДН, БН, СН1000Бобів
Вика озимаДН, БН, СН200Вики
ЛюпинБагаторічнийДН, БН, СН1000Люпину
Білий і жовтийДН, БН, СН400
Багаторічні бобові травиДН, БН, СН200Відповідних трав
Багаторічні злакові травиДН, БН, СН400
БуркунДН, БН, СН200Буркуну
СераделаДН, БН, СН400Серадели
СоргоЦукровеДН, БН, СН700Соргових
ВіничнеДН, БН, СН1000
Суданська траваДН, БН, СН500Суданки
МогарДН, БН, СН500Могару
print