[bvi]
  • Українська
  • English

Інтерв’ю начальника Покровського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Покровсько-Добропільського управління ГУ ДПС у Донецькій області Павла Рисованого з актуальних питань анулювання реєстрації платником єдиного податку фізичних осіб-підприємців

25.09.2019 в 10:21

Питання:
– В яких випадках контролюючий орган приймає рішення про анулювання реєстрації платником єдиного податку?
Відповідь:
Анулювання реєстрації платником єдиного податку за рішенням контролюючого органу відповідно до п.299.10
ст.299 Податкового кодексу України (далі –ПКУ) здійснюється якщо:
1) підприємець надав заяву щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування – в останній день
календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
2) підприємець здійснив державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності – в день отримання від
державного реєстратора повідомлення про проведення такого припинення;
3) підприємець порушив вимоги перебування на спрощеній системі оподаткування, визначених ПКУ (перевищення
обсягу доходу, кількості найманих працівників, податковий борг тощо). В такому випадку платник податків має право
обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту
прийняття рішення контролюючим органом.
Питання:
– Чи має право підприємець – платник єдиного податку відмовитися від застосування спрощеної системи
оподаткування?
Відповідь:
Згідно п.298.2 ст.298 ПКУ, платники єдиного податку першої – третьої груп можуть самостійно відмовитися
від спрощеної системи оподаткування, надавши до контролюючого органу заяву за встановленою формою у строк не
пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року). В такому випадку сплата інших
податків і зборів відбудеться з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому подано заяву щодо відмови.
Платники єдиного податку зобов’язані самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у таких
випадках та в строки:
1) якщо протягом календарного року перевищили встановлений обсяг доходу для платників єдиного податку (для
першої групи – 300 тис., для другої – 1,5 млн., для третьої – 5 млн.) – з першого числа місяця, наступного за
податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
2) якщо застосовували інший спосіб розрахунків, ніж розрахунки у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) – з
першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
3) якщо здійснювали види діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування або не
зазначені у реєстрі платників єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом,
у якому здійснювалися такі види діяльності;
4) якщо перевищили чисельність найманих осіб (для першої групи – 0 осіб, для другої – 10 осіб, для третьої – без
обмежень) – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке
перевищення;
5) у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній
день другого із двох послідовних кварталів.

print