[bvi]
  • Українська
  • English

Інформація щодо Постанов КМУ

20.07.2020 в 15:26

01 червня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийняті Постанови: №479 «Типове положення про районний, міський, районний у місті, селищний, сільський центр соціальних служб»

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-centriv-socialnih-t10620 , та

№579 «Про організацію надання соціальних послуг» https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-organizaciyu-nadannya-socialnih-poslug-i010620-587

print