[bvi]
  • Українська
  • English

ЗМІНА, що вноситься до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 214

14.07.2023 в 11:54

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2023 р. № 689

                                       ЗМІНА,
що вноситься до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 214

Доповнити постанову пунктом 12 такого змісту:

“12. Установити, що на період воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування продовжується виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, яку було припинено в період воєнного стану, особам, які тимчасово перебувають за кордоном, внаслідок ненадання документів про:

1) повторний огляд дитини з інвалідністю, строк якого припав на період воєнного стану, — на підставі інформації з банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів про місце перебування таких осіб з урахуванням положень пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 березня 2022 р.
№ 225 “Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1310, № 28, ст. 1550);

2) підтвердження навчання дитини, яка досягла 18-річного віку, — на підставі:

копії (сканкопії/фотокопії) довідки закладу освіти в разі навчання дитини за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти
(у разі навчання в іноземному закладі освіти — з перекладом на українську мову), наданої такими особами до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних (військових) адміністрацій, виконавчого органу міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі — орган соціального захисту населення) за своїм зареєстрованим (задекларованим) місцем проживання (перебування). Якщо орган соціального захисту населення не має можливості забезпечити підготовку виплатних документів та здійснення фінансування, копія (сканкопія/фотокопія) такої довідки подається відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних (військових) адміністрацій;

інформації з банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів про місце перебування таких осіб.

Здійснення відповідних виплат продовжується з дня, наступного за днем, з якого їх було припинено.

За наявності документів, які підтверджують право на продовження або є підставою для припинення виплат державної соціальної допомоги, зазначеної в абзаці першому підпункту 1 пункту 1, пунктах 11 і 12 цієї постанови, які, зокрема, проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302), здійснення таких виплат продовжується/припиняється:

органами соціального захисту населення;

за відсутності в органах соціального захисту населення доступу до бази даних одержувачів державних допомог — державним підприємством “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” на підставі інформації, наданої відповідними обласними, Київською міською державними (військовими) адміністраціями.”.

print