[bvi]
  • Українська
  • English

ЗМІНА ІМЕНІ

12.04.2019 в 7:39

Право на зміну імені включає в себе право на:

зміну прізвища;

зміну імені;

зміну по батькові.
Порядок зміни прізвища, імені та по батькові врегульований окрім статті 295 ЦК України також положеннями СК України та низкою підзаконних актів.
Відповідно до зазначених нормативно-правових актів, право на зміну імені мають фізичні особи, яким виповнилось 16 років. Проте, фізична особа яка досягла 14 років також наділяється правом у порядку, встановленому законом, за згодою батьків або одного з батьків, з ким вона проживає, чи піклувальника змінити своє прізвище та ім’я.
Законодавець визначає наступні підстави зміни прізвища фізичних осіб:
-державна реєстрація шлюбу, шляхом зміни свого прізвища на прізвище подружжя, або приєднання до свого прізвища прізвище другого з подружжя (ст. 35 СК України). Однак, відповідно до статті 294 ЦК України, складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречений чи наречена;
-зміна свого прізвища у зв’язку, з реєстрацією недійсного шлюбу. В цьому випадку фізична особа повинна повернути своє попереднє прізвище, оскільки вважається такою, що іменується цим прізвищем без достатньої правової підстави (ч. 5 ст. 45 СК України);
-розірвання шлюбу, при якому кожен з подружжя може повернути своє дошлюбне прізвище (ст. 113 СК України).
-переміна прізвища обома батьками, що тягне за собою переміну прізвища дитини віком до 7 років, а у випадках, коли дитині більше 7 років, то така переміна здійснюється за її згодою (ч. 1, 2 ст. 148 СК України);
– у випадку переміни прізвища одного з батьків, питання про зміну прізвища дитини може бути вирішено за погодженням між батьками та за згодою дитини, що досягла 7 років, а за відсутності погодження між батьками – органом опіки і піклування або судом (ч. 3, 4 ст. 148 СК України).
-що стосується по батькові, то цю частину свого імені фізична особа має право перемінити лише у випадку зміни її батьком свого імені. При цьому, у разі зміни імені батьком дитини, по батькові дитини, яка досягла чотирнадцяти років, змінюється за її згодою (ст. 149 СК України).
-усиновлення (ст. 231 СК України). Якщо усиновлювачами є одночасно жінка та чоловік і якщо вони записуються батьками дитини, відповідно змінюються прізвище та по батькові дитини. За заявою усиновлювачів ім’я дитини може бути змінено. Для такої зміни потрібна згода дитини, окрім випадків, якщо дитина живе в сім’ї усиновлювачів і звикла до нового імені. Коли усиновлювач один, то по батькові дитини змінюється у випадку, коли він записується батьком дитини. А у випадку, якщо усиновлюється повнолітня особа, її прізвище, ім’я та по батькові можуть бути змінені у зв’язку з усиновленням за заявою усиновлювача та усиновленої особи. У випадку визнання усиновлення недійсним в порядку ст. 236 СК України чи його скасування в порядку ст. 238 СК України, дитина має право відновити своє прізвище, ім’я та по батькові, які вона мала до усиновлення (ст. ст. 237, 239 СК України).
ЗМІНА ІМЕНІ ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ
Щоб змінити прізвище або власне ім’я необхідно звернутися із заявою до відділу ДРАЦС за Вашим місцем проживання.
До заяви додаються:
-паспорт громадянина України;
-свідоцтво про народження;
-свідоцтво про шлюб (якщо Ви перебуваєте в шлюбі);
-свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано);
-свідоцтва про народження дітей (якщо Ви маєте малолітніх або неповнолітніх дітей);
-свідоцтва про зміну Вашого імені, імені батька чи матері, якщо вони були раніше змінені;
-Ваша фотокартка (3Х4);
-квитанція про сплату державного мита.
На яких підставах Вам можуть відмовити в зміні імені або прізвища:
-кримінальне провадження щодо Вас або Ваше перебування під адміністративним наглядом;
-наявність у Вас судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
-офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення Вас у розшук;
-надання Вами неправдивих відомостей про себе.
Тепер Ви знаєте все про зміну імені, а далі – тільки Ваше бажання та фантазія.

 

 

print