[bvi]
  • Українська
  • English

Здоровий спосіб життя – запорука довголіття

17.08.2022 в 13:45

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) – «Здоров’я – це
стан фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і
фізичних дефектів».
Здоров’я – найцінніше, що ми маємо. За даними ВООЗ здоров’я людини на 50-55%
визначається умовами і способом життя, на 25% – екологічними умовами, на 15-20% –
обумовлено генетичними факторами і лише на 10-15% – медичною допомогою.
Здоров’я потрібно загартовувати та зберігати. Важливе значення у підтримці
здоров’я має спосіб життя, формування якого залежить від нас самих, наших переконань і
світоглядів.
Здоровий спосіб життя – це спосіб життя раціонально організований, активний,
трудовий, що загартовує і в той же час захищає від неблагоприємних дій оточуючого
середовища, що дозволяє до глибокої старості зберігати моральне, психічне та фізичне
здоров’я. Науковці пропонують різні підходи до визначення чинників здорового способу
життя. Традиційно виділяють такі основні чинники: позитивні для здоров’я звички,
раціональний розпорядок дня, профілактичні заходи, правильне харчування, оптимальний
руховий режим.
Крім того, не варто недооцінювати також важливість психоемоційного стану
людини і його вплив на фізіологічний стан. У зв’язку з цим слід додатково виділити такі
аспекти здорового способу життя, як емоційне самопочуття (психогігієна, вміння
справлятися з власними емоціями, проблемами); інтелектуальне самопочуття (здатність
людини пізнавати і використовувати нову інформацію для оптимальних дій в нових
обставинах); духовне самопочуття (здатність встановлювати дійсно значимі,
конструктивні життєві цілі, прагнути до них і досягати їх).
Особливе місце в режимі здорового способу життя належить розпорядку дня,
певному ритму життя та діяльності людини. Режим кожної людини повинен передбачати
певний час для роботи, відпочинку, прийому їжі, сну. Розпорядок дня у різних людей
може й повинен бути різним в залежності від характеру роботи, побутових умов, звичок і
схильності, однак і тут повинен існувати певний добовий ритм і розпорядок дня.
Необхідно передбачити достатній час для сну, відпочинку. Перерви між прийомами їжі не
повинні перебільшувати 5-6 годин. Важливо, щоб людина спала та приймала їжу завжди в
один і той же час.
До профілактичних заходів можна віднести: регулярні обстеження, запобіжні
щеплення, знання симптомів захворювань, загартовування. Широко відомі різноманітні
способи загартування – від повітряних ванн до ходьби босоніж, від контрастних душів до
обливання холодною водою. Корисність цих процедур не викликає сумніву. Основні
принципи їх правильного застосування такі: систематичність і послідовність, врахування с
особливостей, стану здоров’я та емоційних реакцій на процедуру.
Наступною складовою здорового способу життя є раціональне харчування. Коли
про нього йде мова, слід пам’ятати про два основні закони, порушення яких небезпечно
для здоров’я.
Перший закон – рівновага енергії, що отримується, те й витрачається. Якщо
організм отримує більше енергії, ніж витрачає, тобто якщо ми отримуємо їжі більше, ніж
це необхідно для нормального розвитку людини, для роботи та гарного самопочуття – ми
набираємо зайву вагу. Зараз більше третьої частини населення нашої країни, включаючи
дітей має надмірну вагу. Причина одна – надмірне харчування, що в результаті приводить
до атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, гіпертонії, цукрового діабету, цілого ряду
інших захворювань.
Другий закон – харчування повинно бути різноманітним і забезпечувати потреби в
білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінеральних речовинах, харчових волокнах. Багато
цих речовин незамінне, оскільки не утворюються в організмі, надходять тільки з їжею.

Оптимальних руховий режим – ще одна надзвичайно важлива умова здорового
способу життя. Його основу складають систематичні заняття фізичними вправами й
спортом, що ефективно вирішують задачі зміцнення здоров’я та розвитку фізичних
здібностей, а також збереження здоров’я й рухових навиків, посилення профілактики
неблагоприємних вікових змін. При цьому фізична культура та спорт виступають як
найважливіший засіб виховання. Основними якостями, що характеризую ть фізичний
розвиток людини, є сила, швидкість, спритність, гнучкість і витривалість. Для
ефективного оздоровлення та профілактики хвороб необхідно тренувати й
вдосконалювати в першу чергу найціннішу якість – витривалість зі сполученням
загартування та іншими компонентами здорового способу життя, що забезпечить
організму надійний щит проти багатьох хвороб.
Підсумовуючи, варто зазначити, що питання здорового способу життя викликане
зростанням і зміною характеру навантажень на організм людини у зв’язку з ускладненням
суспільного життя, збільшення ризиків техногенного, екологічного, психологічного
характеру, що провокують негативні зрушення в стані здоров’я людей, здоровий спосіб
життя є передумовою для розвитку різних аспектів життєдіяльності людини, досягнення
нею довголіття та повноцінного виконання соціальних функцій, для активної участі у
трудовій, громадській, сімейно-побутовій формах життєдіяльності.

Відділення епідемічного нагляду (спостереження)
та профілактики неінфекційних хвороб
Добропільської філії ДУ «Донецький ОЦКПХ МОЗ»

print