[bvi]
  • Українська
  • English

ВИЇЗД ДИТИНИ ЗА КОРДОН З ТИМ ІЗ БАТЬКІВ, ЯКИЙ ПРОЖИВАЄОКРЕМО ТА НАЛЕЖНО ВИКОНУЄ СВОЇ БАТЬКІВСЬКІ ОБОВ’ЯЗКИ

26.04.2019 в 9:43

З 28.08.2018 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання». Окрім впровадження чергових обмежень до батьків, які неналежним чином виконують обов’язки у відношенні своїх дітей, внесені Законом зміни розширюють і права тих батьків, які проживають окремо від дитини, однак, належно виконують свої батьківські обов’язки.
До статті 157 Сімейного кодексу України внесені норми, які зазначають, що той із батьків, хто проживає окремо від дитини, який не ухиляється та належно виконує батьківські обов’язки, не має заборгованості зі сплати аліментів, має право вивозу дитини за кордон з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі в складі організованої групи дітей.
Для цього йому необхідно звернутися рекомендованим листом із повідомленням про вручення до того з батьків, з яким проживає дитина, за наданням згоди на виїзд дитини за межі України.
У разі ненадання тим із батьків, з яким проживає дитина, нотаріально
посвідченої згоди на виїзд дитини за кордон із зазначеною метою, у десятиденний строк з моменту повідомлення про вручення рекомендованого листа, той із батьків, хто проживає окремо від дитини та у якого відсутня заборгованість зі сплати аліментів, має право звернутися до суду із заявою про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків.
Справи про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України тому з батьків, хто проживає окремо від дитини, у якого відсутня заборгованість зі сплати аліментів та якому відмовлено другим із батьків у наданні нотаріально посвідченої згоди на такий виїзд розглядаються судами загальної юрисдикції у спрощеному позовному провадженні.
Так, відповідно до ст. 275 ЦПК, суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.
Батькам слід не забувати, що той із батьків, хто проживає окремо від дитини, має право на особисте спілкування з нею, а той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати іншому із батьків спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові дитини.

print