[bvi]
  • Українська
  • English

Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера

12.06.2020 в 10:11

Згідно ст. 51 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у
зв’язку у з його смертю виплачується по місяць смерті включно непрацездатним
членам сім’ї, зазначеним у частині другій статті 36 цього Закону, які знаходилися на
його утриманні. Батькам, чоловіку (дружині), а також членам сім’ї, які проживали
разом з пенсіонером на день його смерті, сума недоотриманої пенсії виплачується
незалежно від того, чи належать вони до кола непрацездатних членів сім’ї,
зазначених у частині другій статті 36 цього Закону, та від перебування на його
утриманні.
До членів сім’ї відносяться: родичі по прямій висхідній і низхідній лінії,
повнорідні і неповнорідні брати і сестри. До «інших родичів» – дід, баба, брат,
сестра, а також вітчим і мачуха. За документ, який засвідчує родинні стосунки,
приймаються паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про
склад сім’ї, а також рішення суду.
У разі відсутності в паспорті заявника (члена сім’ї) реєстрації за адресою
померлого пенсіонера родинні стосунки підтверджуються вище зазначеними
документами та довідкою уповноважених органів з місця проживання, у тому числі і
органів самоврядування, про факт проживання разом на день смерті пенсіонера.
Відповідно до рішення Конституційного суду України від 03.06.1999р. № 5-
рп/99 членами сім’ї можуть бути визнані і інші родичі або особи за умов постійного
проживання разом і ведення спільного господарства, які не перебувають у
безпосередньо родинних зв’язках: зять, невістка, опікуни, піклувальники, пасинки,
падчерки та інші. Факт ведення спільного господарства підтверджується довідкою
уповноважених органів з місця проживання, у тому числі і органів самоврядування,
чи актом опитування свідків ( сусідів). Особам, які постійно проживали разом з
померлим пенсіонером і вели з ним спільне господарство, не потрібно
підтверджувати родинні стосунки. Для виплати недоотриманої пенсії заявник
звертається до органу, який призначає пенсію, із заявою та відповідними
документами, що долучаються до пенсійної справи і на підставі яких оформляється
розпорядження про виплату недоотриманої пенсії.

У випадку, якщо померлий пенсіонер не був зареєстрований на підконтрольній
території, особа, яка звертається за недоотриманою пенсією, подає всі необхідні
документи, в тому числі, в разі необхідності, власну довідку про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи до органу, що призначає пенсію, за місцем власної
реєстрації/ проживання.
У разі проведення перерахунку пенсії за період до настання смерті пенсіонера,
заявнику проводиться доплата недоотриманої пенсії по перерахунку по місяць
смерті включно. У разі звернення кількох членів сім’ї померлого пенсіонера належна
їм сума пенсії ділиться між ними порівну.
Зазначена сума пенсії виплачується, якщо звернення за нею надійшло не
пізніше 12 місяців після смерті пенсіонера. Згідно Закону України «Про внесення
зміни до статті 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 22.03.2007р., що набрав чинності 12.04.2007р., члени сім’ї,
зазначені в частині першій цієї статті, повинні звернутися за виплатою суми пенсії
померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.
Відповідно до статті 1220 Цивільного Кодексу України часом відкриття
спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.
Якщо звернення за недоотриманою пенсією померлого пенсіонера надійшло
після шести місяців з дня відкриття спадщини, то сума пенсії по місяць смерті
включно, що належала пенсіонерові і залишилась недоотриманою у зв’язку з його
смертю, виплачується спадкоємцям.
Документом, що підтверджує статус спадкоємця, є свідоцтво про праве на
спадщину. Зазначені свідоцтва видаються спадкоємцям після закінчення шести
місяців з часу відкриття спадщини. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців,
свідоцтво про право на спадщину видається кожному із них із зазначенням імені та
часток у спадщині інших спадкоємців. Виплату недоотриманої пенсії в такому разі
необхідно провадити з урахуванням частки заявника у спадщині.

print