[bvi]
  • Українська
  • English

ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ КОЛОДЯЗІВ

26.10.2022 в 16:08

Використання води для пиття є однією з найважливіших потреб людини. Майже 14 млн. жителів України проживають у сільській місцевості. В основному для них головне джерело питної води є колодязь. Колодязна
вода завжди вважалася найчистішою та безпечною. Але потрібно пам’ятати, що вода може бути одним із факторів передачі інфекційних захворювань, в першу чергу кишкових: холера, черевний тиф, паратифи, дизентерія, а також особливо небезпечних – туляремія, лептоспіроз тощо. В сільських населених  пунктах найбільш поширеним джерелом питного водопостачання є підземна ґрунтова вода, яка потрапляє до населення найчастіше через шахтні колодязі. Контамінація (забруднення) ґрунтової води збудниками інфекційних хвороб може відбуватися як у грунтовому потоці, так і в шахтних колодязях  при потраплянні в неї виділень хворих і бактеріоносіїв різними шляхами, а саме:

-при просочуванні в ґрунтову воду
господарсько-фекальних стічних вод (централізовані, відомчі, локальні каналізації при аваріях, вбиральні, вигрібні ями), побутових вод (прання білизни, миття посуду тощо);

-при потраплянні в колодязь трупів гризунів;
-при розташуванні поблизу громадських та приватних колодязів приміщень для свійських тварин та водопою для худоби, а також через відра, якими користується населення для забору води.
Територію поблизу колодязя необхідно утримувати в чистоті та організувати відведення поверхневого стоку. В радіусі 50 м від колодязя не дозволяється здійснювати миття транспортних засобів, водопій тварин,
влаштовувати водоймища для водоплавної птиці та іншу діяльність, що може призвести до забруднення грунту та води.
Забороняється використовувати для підйому води із громадського колодязя індивідуальні ємності споживачів.
Попередження передачі інфекції через воду – це різнопланова повсякденна робота, важливою складовою якої є дезінфекція. Дезінфекція шахтних колодязів здійснюється відповідно до чинних нормативних
документів, зокрема, Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10). Дезінфекцію колодязів і колодязної води проводять
хлорвмісними дезінфекційними засобами, дозволеними до застосування з цією метою та зареєстрованими в Україні чинним порядком, відповідно до інструкцій по їх застосуванню.
Дезінфекція шахтних колодязів проводиться:
1. За епідеміологічними показаннями:
– при забрудненні води патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами;
– при надзвичайних ситуаціях (повенях, затопленні територій в результаті танення снігу, сильних зливах тощо);
– при потраплянні у воду колодязя стічних вод, фекалій, трупів тварин.
2. З профілактичною метою:
– після ремонту, очищення колодязя;

– по закінченню будівництва нового колодязя.
При  санації колодязя за епідеміологічними показниками проводять попередню дезінфекцію колодязя та води в ньому, очищення колодязя та повторну дезінфекцію.
При санації колодязя з профілактичною метою проводять очищення  та дезінфекцію колодязя та води в ньому.
Після проведення санації (чистки, ремонту зрубу, дезінфекції надводної та підводної частини) колодязя  бажано провести лабораторний контроль якості питної води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники.
Колодязна вода, що використовується для господарсько-питних потреб, повинна бути епідемічно безпечною, нешкідливою за хімічним складом та приємною за органолептичними властивостями.
Якщо будете дотримуватися цих рекомендацій – ви і ваша сім’я вбереже себе від інфекційних кишкових захворювань.
Пам’ятайте, що вживання якісної питної води – запорука вашого здоров’я!

Добропільська філія ДУ «Донецький ОЦКПХ МОЗ»

print