[bvi]
  • Українська
  • English

Види, Мета та Переваги пробаційних програм

10.05.2024 в 12:42

Проблема злочинності була актуальною в усі часи існування суспільства, посідаючи одне з перших місць серед найбільш гострих проблем, що турбували громадську думку. Не є винятком і сьогодення, навіть навпаки – ця проблема з кожним роком стає все гострішою, набуває характеру глобальності. Одним з факторів, що сприяють успішній боротьбі зі злочинністю, є виправлення осіб, які вже притягувались до кримінальної відповідальності, зокрема і засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Соціально – виховна робота з такими особами є сферою діяльності уповноважених органів з питань пробації.

На підставі частини 2 статті 76 Кримінального кодексу України, на особу звільнену від відбування покарання з випробуванням судом може бути покладений обов’язок виконання заходів, передбачених пробаційною програмою.

Пробаційна програма – це система занять, які проводяться за визначеним графіком і мають на меті корекцію поведінки, яка суперечить прийнятим у суспільстві (громаді) нормам, а також формування соціально сприятливих змін особистості. Реалізація кожної пробаційної програми передбачає: складання графіка, відвідування занять, дотримання певних правил поведінки при цьому, оцінку результатів та висновок про виконання пробаційної програми.

Програма спрямована на зміну поведінки особистості через усвідомлення нею проблеми, збільшення її вмотивованості до змін, розвиток обізнаності та відповідних навичок.

Відповідними наказами Міністерства юстиції України затверджено п’ять  пробаційних програм для повнолітніх та неповнолітніх суб’єктів пробації, які включають в себе заходи спрямовані на виправлення того чи іншого криміногенного фактору, яке стало причиною вчинення особою кримінального правопорушення.

«ЗМІНА ПРОКРИМІНАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ»

Метою реалізації пробаційної програми є досягнення позитивних змін у поведінці суб’єкта пробації шляхом розвитку та підтримки навичок конструктивного та критичного мислення, планування та постановки цілей, а також сприяння розвитку соціально прийнятних норм поведінки та навичок співпраці у взаєминах з оточуючими. Програма спрямована на позитивну зміну поведінки особистості через усвідомлення нею проблеми, збільшення її вмотивованості до змін, розвиток обізнаності та відповідних навичок.

«ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН»

Метою реалізації пробаційної програми є розвиток та підтримка навичок ефективного самоконтролю, усвідомлення необхідності стратегій зменшення шкоди вiд вживання психоактивних речовин (далі – ПАР) та підвищення вмотивованості до відмови вiд їх вживання.

«ПОДОЛАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ»

Метою реалізації пробаційної програми є розвиток навичок саморегуляції психоемоційних станів, управління гнівом та агресивною поведінкою, розширення інструментів ефективної взаємодії, формування готовності дотримуватися соціально прийнятних норм та ненасильницьких моделей поведінки.

«ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК»

Метою реалізації пробаційної програми є розвиток та підтримка у суб’єкта пробації навичок успішного спілкування та співпраці, сприяння формуванню просоціальних цінностей та ефективних стосунків у сім’ї, здобуття освіти і працевлаштування, цілепокладання та побудови життєвих планів на засадах загальноприйнятих цінностей.

«ПОДОЛАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА»

Метою реалізації пробаційної програми є досягнення позитивних змін у поведінці суб’єктів пробації через розвиток у них ненасильницьких поведінкових моделей, формування установок рівності та партнерства, в тому числі й ознайомлення з юридичною складовою вчинення домашнього насильства.

До реалізації пробаційної програми у порядку, визначеному законодавством, можуть залучатися установи, організації, незалежно від форм власності, об’єднання громадян, окремі громадяни, які можуть надавати послуги, необхідні для реалізації пробаційних програм.

Відділ №16 філії ДУ «Центр пробації»

в Миколаївській, Донецькій,

Луганській та Херсонській областях

print