[bvi]
  • Українська
  • English

Видача повторного свідоцтва про народження

27.03.2019 в 8:14

Орган видачі повторного свідоцтва:

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по місцю звернення (незалежно від місця проживання та місця народження заявника (лише у випад-ку якщо заявник народився на території України).

Хто має право на отримання повторного свідоцтва про народження:
1. особа, щодо якої складено актовий запис про народження,
2. батько або мати, незалежно від віку дитини,
3. усиновителі,
4. опікуни,
5. піклувальники,
6. представники навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина,
7. органи опіки та піклування,
8. представники особи, яка має право на отримання даних документів, на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

Термін, в який видається повторне свідоцтво:
В день звернення, а в разі, якщо актовий запис про народження знаходиться в іншому відділі державної реєстрації актів цивільного стану після отримання підтвердження відповідності даних актового запису.

Документи, які необхідно надати для отримання повторного свідоцтва про народження:
1. паспорт громадянина України або паспортний документ, що посвідчує особу заявника;
2. документ, що посвідчує право особи на отримання свідоцтва (в разі якщо отримує не особа на яку складено актовий запис та не її батьки): нотаріально посвідчена довіреність, рішення про надання опіки, піклування, тощо.

Скільки коштує:
Державне мито за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану – 0,51 грн.

Звертаємо Вашу увагу, що повторне свідоцтво про народження видається у повній відповідності до відомостей , що містяться в актовому записі. В разі виявлення розбіжностей між актовим записом про народження до первинним свідоцтвом, заявник повинен звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем свого постійного проживання для внесення змін та виправлень в актовий запис.

В разі якщо в актовому записі відсутні відомості про місце народження та по батькові дитини, заявник звертається за доповненням вказаного актового запису до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, як за місцем свого постійного проживання так і за місцем складання вказаного запису.

print