[bvi]
  • Українська
  • English

Участь у тренінгу для уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств

03.06.2024 в 10:40

Контроль дотримання вимог антикорупційного законодавства: поради для уповноваженого (конфлікт інтересів, аналіз контрагентів, візування та антикорупційна експертиза) – такий тренінг відбувся в м. Полтава для уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств. Від Покровської райдержадміністрації у цьому заході прийняла участь начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції юридичного управління Тетяна Іванова.
Антикорупційна експертиза є одним із дієвих інструментів запобігання корупції, адже виявлення й усунення ознак корупції в проєктах нормативно-правових атів надає змогу мінімізувати умови для реалізації корупційних практик. Учасники тренінгу в групах визначали «червоні прапорці» під час аналізу контрагентів, корупціогенні фактори в проєктах актів, прийняли участь в практикумі з візування проектів документів.
Конфлікт інтересів є складовою більшості корупційних правопорушень. Це ситуація, що характеризується суперечністю між особистим інтересом особи та її формальними обов’язками, що впливає на об’єктивність та упередженість її поведінки.
На тренінзі йшлося про конфлікт інтересів, його поняття та складові елементи, різницю між потенційним та реальним конфліктом інтересів, кого необхідно повідомити про наявність конфлікту інтересів, найбільш ризиковані обставини, при яких виникає конфлікт інтересів, обмеження антикорупційного законодавства. На прикладі практичних ситуацій учасники визначали, чи має місце конфлікт інтересів в різних випадках, способи його врегулювання та визначення оптимального способу врегулювання конфлікту інтересів для різних категорій працівників.
Захід організовано за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в межах проєкту «EU4Recovery- розширення прав і можливостей громад в Україні» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

print