[bvi]
  • Українська
  • English

Треба зареєструвати договір оренди землі – звертайтеся до ЦНАПу!

16.04.2019 в 13:58

Надто часто в повсякденному житті ми чуємо, як громадянину чи юридичній особі необхідно зареєструвати договір оренди землі. Багато хто вважає, що це дуже клопітно та дорого. На сьогоднішній день держава спростила цю процедуру та на законодавчому рівні прийнято цілий ряд нормативних актів, які чітко регулюють дані питання та надала можливість громадянам та суб’єктам господарювання провести реєстраційні дії в одному місці – Центрі надання адміністративних послуг.

В Покровському районі діє Центр надання адміністративних послуг при Покровській районній державній адміністрації Донецької області (далі – ЦНАП), який також надає послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, одним з яких є реєстрація договорів оренди землі.

Підставами для державної реєстрації права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення є договір оренди землі, укладений у порядку, встановленому Законом України «Про оренду землі».

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку у відповідності до умов договору та вимог земельного законодавства.

Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально, та повинен відповідати вимогам статті 15 Закону України «Про оренду землі» (з обов’язковим відображенням у ньому всіх істотних умов, та наявністю невід’ємних частин договору оренди землі).

Державна реєстрація права оренди на земельну ділянку проводиться лише після державної реєстрації права власності на неї, або одночасно з державною реєстрацією права власності та права оренди земельної ділянки.

Для проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки подається заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у паперовій формі (вона формується адміністратором ЦНАПу) та оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав, а саме:

– документ, що посвідчує особу заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податку;

– документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (якщо не звільнена від сплати адмінзбору); в разі звільнення подається документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав (такі особи визначені ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон)).

– документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права оренди земельної ділянки (договір оренди);

– у разі подання заяви уповноваженою особою така особа подає документ, що посвідчує її особу, копію документа, що підтверджує її повноваження; якщо уповноважена особа діє від імені фізичної особи — копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи.

Відповідно до вимог Закону не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, що не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст, а також оформлені з порушенням вимог законодавства.

Відповідальність за достовірність даних, що містяться в документах, поданих для державної реєстрації прав, несе заявник, якщо інше не встановлено судом

Державна реєстрація права оренди на земельну ділянку проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав та складає на сьогоднішній день 100 грн. Проте, хочеться зауважити, що заява про державну реєстрацію прав подається окремо щодо кожного об’єкта нерухомого майна, відповідно і плата за кожну земельну ділянку проводиться окремо.

Для тих, хто бажає провести державну реєстрацію в скорочені строки за державну реєстрацію, законодавець встановив додаткову плату до адміністративного збору, яка визначена ст.34 Закону.

Всі подані суб’єктами звернень документи передаються адміністраторами ЦНАПу на розгляд до державних реєстраторів, які приймають відповідні рішення. Отримання та видача результату наданої адміністративної послуги заявнику – компетенція адміністратора, що позбавляє громадян витрачати свій час та вистоювати зайві черги у державних реєстраторів та є зручним для населення.

print