[bvi]
  • Українська
  • English

Щодо якості питної води з альтернативних джерел водопостачання

04.04.2023 в 11:00

Відповідно до інформацій від ДУ «ДОЦКПХ МОЗ України» про результати лабораторних досліджень періодично мають місце неналежні результати з безпеки та якості питної води, що не відповідають вимогам державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 №400 (далі – ДСанПіН 2.2.4-171-10) за показниками епідемічної безпеки та санітарно- хімічним показниками безпечності. При цьому важливим, а подекуди навіть визначальним чинником, є наближення паводкового періоду в умовах значних руйнувань інфраструктури в наслідок бойових дій.

Згідно ст. 9 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» у разі, якщо якість питної води за окремими показниками не відповідає вимогам державних санітарних норм i правил, органи місцевого самоврядування інформують споживачів через засоби масової інформації про невідповідність якісним показникам питної води та вживають заходів, пов’язаних з відверненням загрози здоров’ю людей.

До того ж, пунктом 5 ДСанПіН 2.2.4-171-10 передбачено в разі, коли після чищення та дезінфекції бюветів, колодязів чи каптажів альтернативних джерел водопостачання безпечність та якість питної води не покращується, використовувати її у подальшому для питних потреб забороняється. На бюветі, колодязі чи каптажі джерела слід вивісити інформаційну табличку «Вода для пиття не придатна» i провести повторні чищення та дезінфекцію з подальшим лабораторним контролем їх ефективності.

Додатково інформуємо, що Розділом III ДСанПіН 2.2.4-171-10 також визначені:

-гігієнічні вимоги до безпечності та якості питної води;

-до виробництва питної води;

-вимоги до води централізованого питного водопостачання населення;

-до води питної фасованої та з пунктів розливу (нецентралізоване питне водопостачання населення);

-вимоги до води питної з бюветів, колодязів та каптажів джерел (нецентралізоване питне водопостачання населення);

-до щойно побудованих бюветів, колодязів та каптажів джерел.

Питна вода, призначена для споживання людиною, повинна відповідати таким гігієнічним вимогам: бути безпечною в епідемічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад.

Державні санітарні норми та правила (ДСанПіН 2.2.4-171-10) є обов’язковими для виконання органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з проектуванням, будівництвом та експлуатацією систем питного водопостачання, виробництвом та обігом питних вод, наглядом і контролем у сфері питного водопостачання населення та громадянами.

Статтею 18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» визначено, що органи виконавчої влади, місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм. Виробничий контроль за якістю питної води в процесі її добування, обробки та у розподільних мережах здійснюють підприємства водопостачання.

Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» в статті 13 встановлено повноваження органів місцевого самоврядування у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, а в статті 24 визначені заходи щодо забезпечення питною водою у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

print