[bvi]
  • Українська
  • English

Щодо оновлення інформації про кінцевих беніфіціарних власників

28.07.2021 в 14:29

Уперіод з 11 липня по 10 жовтня 2021 року юридичним особам необхідно оновити відомості в Єдиному державному реєстрі про кінцевих беніфіціарних власників.

 08 червня 2021 року за № 768/36390 МіністерствомюстиціїУкраїнизареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (далі — Наказ про структуру власності).

Наказ про структуру власності опубліковано у газеті «Урядовий кур’єр» 11 червня 2021 року та він набрав чинності через місяць із дня його офіційного опублікування, тобто з 11 липня 2021 року.

З огляду на це, відповідно до частини четвертої Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуваннюрозповсюдженнязброїмасовогознищення»,всі юридичні особи щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр) мають міститися відомості про кінцевих бенефіціарних власників (далі — КБВ) та які зареєстровані до набрання чинності Наказом про структуру власності, з дня набрання чинності таким актом протягом трьох місяців мають подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрівідомостей про КБВ.

Таким чином, у період з 11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року (включно) необхідно подати державному реєстратору документи, передбачені законом, та здійснити оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ.

Для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ державному реєстратору необхідно подати:

– заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) — форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування — форма 4;

– структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;

– витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи — нерезидента в країні її місце знаходження, — у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа — нерезидент;

– нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, — для фізичної особи — нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, — для фізичної особи — резидента.

Із зразками складання схематичного зображенняструктуривласностіможнаознайомитися на офіційномувебсайтіМіністерствафінансівУкраїни у рубриці «Фінансовий моніторинг» за посиланням:

https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517.

ТакожМіністерствомюстиціїУкраїниспільно з ГО «Форум розвиткугромадянськогосуспільства», «InnovatingGovernanceAssociation» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та проекту Ради Європи «Посилення заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» розроблено інтерактивний курс «Визначення кінцевого бенефіціарного власника». Ознайомитися з курсом можливо за посиланням: www.kbv.csdf.org.ua

Оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ можливо як під час проведення окремої реєстраційної дії відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі — Закон про реєстрацію), так і при вчиненні інших реєстраційних дій, при вчиненні яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про КБВ.

Наприклад, якщо у юридичної особи є потреба внести зміни до відомостей про свій відокремлений підрозділ чи перейти на діяльність на підставі модельного статуту, у формі заяви щодо державної реєстрації юридичної особи заявник у блоці «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» може обрати поле «потребують оновлення» та заповнити відповідні сторінки заяви з оновленими даними про такого КБВ.

Слід зазначити, що адміністративний збір не буде справлятися у разі подання державному реєстратору інформації про КБВ в обсязі, визначеному Законом про реєстрацію, протягом трьох місяців з дня набрання чинності Наказом про структуру власності.

Разом з тим, у разі одночасного внесення інших змін до відомостей Єдиного державного реєстру про юридичну особу чи закінчення тримісячного строку з дня набрання чинності Наказом про структуру власності, адміністративний збір буде справлятися у розмірі, встановленому статтею 36 Закону про реєстрацію.

У разі подання відомостей після 10 жовтня 2021 року Законом України передбачені штрафні санкції.

По-перше, відповідальність за не подання відомостей про КБВ юридичної особи регулюють положення Кодексу про адміністративні правопорушення України, а саме ст. 166-11:

За приховування відомостей про КБВ, несвоєчасне чине повне подання документів державному реєстратору штраф – від 17 тис. грн. до 51 тис. грн.застосовуються до керівника  юридичної особи або уповноваженої особи.

По-друге, Кримінальний Кодекс України встановив відповідальність за надання посадовими особами завідомо неправдивих відомостей про юридичну особу (підробка документів), щопередбачено ст. 358 ККУ, а саме:

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років або частина 2 ст. 358 ККУ – караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

По-третє,  найсерйозніший вид відповідальності встановлений розділом IV ЗаконуУкраїни № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»-це блокування фінансових операцій юридичних осіб, заморожування активів, здійснення посилених перевірок компаній, формування переліку осіб, які здійснюють дії пов’язані з відмиванням коштів отриманих злочинним шляхом.

Враховуючи вище викладене, посадовим та відповідальним (службовим) особам юридичних осіб потрібно здійснити певні дії для уникнення негативних наслідків пов’язаних з неподанням або несвоєчасним поданням відомостей про КБВ та структуру власності юридичної особи.

print