[bvi]
  • Українська
  • English

Щодо підготовки джерел теплової енергії до роботи в опалювальний період 2020-2021 років

02.06.2020 в 14:51

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії,
теплових мереж і теплових пунктів до роботи в опалювальному періоді
2020 – 2021 років, попередження технологічних порушень на енергетичному
обладнанні та мережах під час проходження опалювального періоду
Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання заходів згідно з
вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду
(далі – ППТГдоОП), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики
України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 10.12.2008 № 620/378, а саме:
– затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних
заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або
господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з
призначенням відповідальних осіб за їх виконання;
– розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт,
ремонтів і заміни устаткування;
– забезпечити укладення на наступний опалювальний період договорів на
постачання палива, електричної енергії та водопостачання;
– розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та
теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів, в
умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень в
системах теплопостачання;
– уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок
гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль відповідності
розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у
споживачів теплової енергії, їх пломбування;
– забезпечити розробку температурного графіка центрального
регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт роботи теплового
обладнання і мереж;
– провести ремонтні та профілактичні роботи на теплових,
тепловикористальних установках і мережах у необхідних обсягах;

– провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у
теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплопостачання;
– виконати гідравлічні випробування котлоагрегатів,
тепловикористальних установок, теплових мереж, систем опалення та ГВП
власних об’єктів на щільність та міцність, провести їх промивку;
– виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи
контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження
трубопроводів;
– відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на
трубопроводах теплових мереж;
– привести у справний технічний стан обладнання теплових пунктів,
вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та
автоматики;
– укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом,
провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування
персоналу щодо ліквідації технологічних порушень у системах
теплопостачання;
– укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та
технічною документацією;
– забезпечити накопичення палива відповідно до технологічних потреб;
– провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в
опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в
установлені терміни згідно вимогами розділу Х ППТГдоОП.
Надати у термін до 15.06.2020 копію розроблених заходів та розпорядчого
документа, яким ці заходи вводяться в дію, до Управління Державної інспекції
енергетичного нагляду України у Донецькій області (далі – Управління):
– за адресом: вул. О. Тихого, буд. 8д, м. Краматорськ, Донецька обл.,
84313;
або
– на електронну адресу (скановані документи): donetska@sies.gov.ua .
Заздалегідь письмово повідомити Управління щодо термінів роботи комісії
з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до
роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документа щодо
затвердження складу комісії.
Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до Управління
стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану
енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення
оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.

Окремо додаємо основні умови, щодо підписання акту стану готовності
теплового господарства в опалювальний період.
Додаток: Основні умови щодо підписання акту стану готовності теплового

господарства в опалювальний період на 1 арк. в 1 прим.

print