[bvi]
  • Українська
  • English

Публічний звіт голови Покровської райдержадміністрації, начальника районної військової адміністрації про роботу у 2022 році

06.02.2023 в 14:43

Покровська райдержадміністрація в межах повноважень, передбачених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», здійснює виконавчу владу на території Покровського району, а також реалізує повноваження, делеговані їй Покровською районною радою.

На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку відповідно до Указу Президента України № 68/2022  від 24 лютого 2022 року «Про утворення військових адміністрацій» Покровська районна державна адміністрація Донецької області набула статусу районної військової адміністрації.

Діяльність Покровської районної державної адміністрації Донецької області, районної військової адміністрації  спрямована на забезпечення дії Конституції та законів України, а також  здійснення заходів правового режиму, оборони, цивільного захисту, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян,  а також запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану на території Покровського району.

На виконання статті 10 та частини третьої, шостої статті 15 Закону України   «Про правовий режим воєнного стану» для недопущення припинення повноважень Покровської районної ради в умовах воєнного стану головою райдержадміністрації, начальником районної військової адміністрації прийнято розпорядження № 74 від 21 червня 2022 року «Про організацію виконання Покровською районною державною адміністрацією Донецької області, районною військовою адміністрацією повноважень Покровської районної ради Донецької області».

До складу Покровського району Донецької області наразі входять чотирнадцять територіальних громад (далі – ТГ), в тому числі девʼять військових адміністрацій населених пунктів.

Головою райдержадміністрації, начальником районної військової адміністрації здійснюється загальне керівництво діяльності військових адміністрацій населених пунктів району.

Робота Покровської районної державної адміністрації спрямована на забезпечення збалансованого та стабільного соціально-економічного розвитку району на основі раціонального та ефективного використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності громад, поліпшення добробуту та соціального захисту населення.

Чисельність наявного населення на кінець 2022 року в районі становила 206319 мешканців, що на 53,4 % менше, ніж до початку року. В районі зареєстровано 24594  внутрішньо – переміщених осіб.

Бюджет

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України бюджет Покровського району на 2022 рік був затверджений рішенням районної ради,  від 21.12.2021 року  № VIIІ/11-2 «Про районний бюджет на 2022 рік».

Виконання бюджету після 24 лютого 2022 року та під час дії правового режиму воєнного стану здійснювалося Покровською райдержадміністрацією, районною військовою адміністрацією відповідно до указів  Президента України від 24 лютого   2022 року   № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану  в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану». Протягом дії правового режиму воєнного стану  видатки районного бюджету здійснювалися з урахуванням черговості платежів, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року  № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

За 2022 рік до загального фонду районного бюджету надійшло  104,2 тис. грн. власних та закріплених доходів, що на 65 % або на  191,3 тис. грн. менше у порівнянні з 2021 роком.

Такий стан виконання дохідної частини бюджету пояснюється тим, що враховуючи непогану динаміку від початку року находжень від управління комунальним майном, що є основним джерелом надходжень районного бюджету в діючому податковому законодавстві, надалі спостерігається недостатність платежів через те, що орендарі скористалися правом під час воєнного стану не сплачувати платежі, а дві угоди були взагалі  припинені. Крім того, в бюджеті планувалося розміщення тимчасово вільних залишків на депозитних рахунках задля залучення додаткових коштів у вигляді дивідендів, але враховуючи стан в країні, рішення про таке розміщення не було прийнято. Так, при планових показниках дохідної частини загального фонду районного бюджету на рік у сумі 300,0 тис. грн. фактично надійшло 104,2 тис. грн., що склало 35,2 %.

За 2022 рік до загального фонду районного бюджету надійшло  1167,9 тис. грн. міжбюджетних трансфертів, а саме субвенція з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень.

Видаткова частина загального фонду районного бюджету з урахуванням видатків, що здійснюються за рахунок трансфертів з бюджетів інших рівнів, виконана в сумі 6878,4 тис. грн. Для підготовки до роботи в умовах воєнного стану в осінньо-зимовий період при нестабільності можливого постачання  газу, електроенергії було спрямовано 300,0 тис. грн. на встановлення твердопаливного котла з метою сталого функціонування управлінь та відділів райдержадміністрації  в адмінбудівлі.

Незважаючи на напружений стан виконання районного бюджету  в  умовах збройної агресії  російської федерації проти України, було забезпечено своєчасну та у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам, що фактично здійснювали свою діяльність, а також оплату простою (з урахуванням особливостей, внесених з цього питання до законодавчих та нормативно-правових актів в умовах дії правового режиму воєнного стану), здійснювалось фінансування запланованих заходів Програми економічного і соціального розвитку Покровського району на 2022 рік.

Економіка району

На території району незважаючи на наслідки російської агресії протягом року проводили свою діяльність  підприємства, які спеціалізуються на виробництві, збагаченні кам’яного  вугілля, сільськогосподарської та харчової продукції,  що забезпечують надходження  до бюджетів територіальних громад, працевлаштованість населення та утримання об’єктів соціальної сфери.

З метою надання  достовірних  даних  Міністерству економіки України, для  виконання плану оборони України в частині забезпечення економічної безпеки, протидії економічному тиску та підтримання санкційного режиму під час оборони держави, регулярно надавалась  інформація  щодо завданих збитків державним, комунальним та приватним  суб’єктам господарювання району внаслідок російської агресії.

З метою запобігання порушення на території Донецької області заборони продажу алкогольних напоїв під час воєнного стану, проводилась  інформаційно-роз’яснювальна  робота з представниками територіальних громад щодо недопущення продажу алкогольних напоїв на території Донецької області суб’єктами господарювання під час воєнного стану.

З метою дотримання порядку формування, встановлення та застосування цін в територіальних громадах району проводився постійний моніторинг цін на товари  першої необхідності та деяких інших товарів під час дії правового режиму воєнного стану.

З метою своєчасного виявлення негативних тенденцій та забезпечення оперативного прийняття управлінських рішень з питань погашення підприємствами, установами і організаціями району заборгованості із заробітної плати, забезпечення  неухильного виконання  постанов Кабінету Міністрів України від 16.09.2022 року № 1037 «Деякі питання здійснення спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами і організаціями заборгованості із заробітної плати» проводилась відповідна робота:

– моніторинг погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах і організація, які належать до сфери управління або розміщаються  на території району;

– робота тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати  (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в Покровському районі.

З метою забезпечення надання Службі безпеки України для використання вказаних даних у кримінальному провадженні, регулярно готувалась та надавалась інформація про зафіксовані факти руйнування або пошкодження об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, житлового фонду та інших об’єктів інфраструктури району, ступеню такого руйнування або пошкодження внаслідок військового вторгнення з боку російської федерації.

Готувалась узагальнена аналітична інформація щодо наявності кваліфікованих електронних підписів посадових осіб відповідної юридичної особи, яким надається доступ до функціоналу кабінету користувача Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, здійснювався контроль щодо наповнення реєстру актуальними даними.

Проводились заходи  по сприянню роботі Гуманітарного штабу Донецької області по отриманню гуманітарної допомоги територіальними громадами від будь-якої організації, установи, підприємства, здійснювався збір та узагальнення інформації про кількість осіб, забезпечених продовольчими та санітарно-гігієнічними товарами, кількість виданих та залишки продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів, пакувальних товарів для їх фасування.

Підготовлено та надано інформацію про динаміку надходження гуманітарної допомоги та стан її розподілу з 24.02.2022 по 31.12.2022. Всього протягом року отримано гуманітарної допомоги та розподілено між територіальними громадами району 315 вагонів (5462,007 тонн), з них: 285 – продовольчих товарів (4516,763 тонн), 155 – продуктових наборів; 18 вагонів – води, напоїв (367,4 тонн); 17 вагонів – медикаментів (166 тонн); 31 вагон – засобів гігієни (160,8 тонн); 31 вагон – непродовольчих товарів       (251,004 тонн).

Проводилось узагальнення інформації щодо потреб у гуманітарній допомозі територіальним громадам району, координування поставок до логістичних центрів та подальшого розподілу між громадами району.

Проводилась співпраця з міжнародними організаціями щодо забезпечення пунктів тимчасового розміщення переселенців з територій, де ведуться бойові дії, пунктів «незламності» у територіальних громадах району засобами обігріву та першої необхідності.

Агропромисловий комплекс

Загальна площа земель сільськогосподарського призначення Покровського району складає – 340964 га, з них: рілля – 273423 га, пасовища – 31725 га, сіножаті – 3484 га.

Жнива у 2022 році проводилися в складних умовах, в умовах воєнного стану. Багато  громад зазнавали обстрілів,  через які виникали  пожежі на полях.  Але, не дивлячись на труднощі  та виклики сьогодення, наші аграрії виконали свою благородну місію – виростили та зібрали урожай.

Згідно оперативної інформації структурних підрозділів органів міських, селищних та сільських рад територіальних громад району було посіяно під урожай 2022 року озимі культури на площі 78,5 тис. га, що на 10 % менше минулого року (2021р. – 87 тис. га ),  ярі – 6,5 тис. га (2021 р. – 10 тис. га).

Аграрії району, нажаль, не змогли зібрати 100% посіяного  під урожай. Жнива пройшли на території площею 66 тис. га в т.ч.: озимі культури – 60 тис. га (76% від посіяного), ярі – 5,5 тис. га (85%  від посіяного). Внаслідок проведення бойових дій на території району збитки урожаю 2022 року склали 19,5 тис. га в т.ч.: Очеретинська ТГ – 15,2 тис. га, Мар’їнська ТГ – 2,5 тис. га,  Новогродівська ТГ – 1,8 тис. га.

Аграріями району намолочено понад 185 тис. тонн зерна. Середня урожайність по району:

озимих: пшениця – 30 ц/га (2021р.- 41 ц/га),  ячмінь – 29 ц/га (2021 р. – 34,6 ц/га),  жито – 25 ц/га (2021 р. – 33,7 ц/га);

ярих: пшениця  – 37 ц/га (2021 р.- 35 ц/га), ячмінь – 28 ц/га (2021 р. – 34,4 ц/га).

Збір соняшника на території району пройшов з ускладненнями через несприятливі погодні умови. Станом на 01.01.2023 року скошено 23 тис. га, намолочено 40,4 тис. тон з середньою урожайністю 17,6 ц/га.

 Житлово-комунальне господарство

Основним завданням у 2022 році, в умовах воєнного стану, залишалося    недопущення зниження рівня якості та своєчасності надання житлово-комунальних послуг та  виконання  Регіональних програм «Вода Донеччини на 2017-2025 роки» та «Тепло Донеччини на 2018-2025 роки».

Одним із найбільш проблемних питань у житлово-комунальному господарстві району є відновлення та капітальний ремонт житлового фонду,    що був зруйнований з 2014 року (7639 житлових будинків). Станом на  01.01.2022 року підлягало відновленню 2324 од.  З початку збройної агресії російської федерації проти України до них додалися 5786 од.,  які були пошкоджені або зруйновані після 24.02.2022 року. Вся інформація  по Покровському району щодо руйнувань житлового фонду та відновленого житлового фонду, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації, а також перелік населених пунктів громад  району, які після 24.02.2022 року опинилися на тимчасово окупованій території вноситься до Державного реєстру обліку руйнувань та Державного порталу «Дія». Оскільки на території Покровського району ведуться активні бойові дії та здійснюються обстріли громад, відновлення житлового фонду та об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури буде відбуватися після закінчення бойових дій.

Райдержадміністрацією проводиться щотижневий моніторинг щодо пошкодження об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства,  щодо кількості абонентів комунальних послуг, які внаслідок проведення воєнних дій втратили можливість отримання таких послуг.   В  районі   пошкоджено: 4 насосні станції (Очеретинська ТГ, Гродівська ТГ, Мар’їнська ТГ), 2 каналізаційні насосні станції (КНС), водопровідні насосні станції (ВНС), резервуар чистої води (Авдіївська ТГ), 2 водопровода (Очеретинська ТГ, Гродівська ТГ). У сфері теплопостачання пошкоджено ТЕЦ ПРАТ “АКХЗ” (Авдіївська ТГ), блочно-модульна котельня на альтернативному виді палива (Авдіївська ТГ) та котельня Гродівського ДНЗ, 5 бойлерних та 20 км тепломереж ( Авдіївська ТГ).

Газопостачання та опалення відсутнє в Авдіївській і Мар’їнській територіальних громадах у зв’язку з активними бойовими діями, в Селидівській  територіальній громаді – у зв’язку з пошкодженням магістрального газопроводу (пошкодження на лінії активних бойових дій). В інших громадах в складних умовах, але задовільно пройшла підготовка житлового фонду та об’єктів критичної інфраструктури до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років. Були виконані  ремонти котелень, теплових та водопровідно-каналізаційних мереж в більшості територіальних громад району. Опалювальний сезон розпочався вчасно, згідно температурного режиму.

Проводиться щотижневий моніторинг стосовно створення резервних запасів, матеріалів, обладнання, палива, пересувних модульних котелень, мобільних установок очищення води; виготовлення, придбання та передачі населенню засобів індивідуального обігріву з відповідним запасом палива. Зібрано інформацію про потребу територіальними громадами (населення, об’єкти житлово-комунального господарства, соціальної сфери тощо) у деревині паливній на 2023 рік, яка складає 177176 м3.

Надані рекомендації військовим  адміністраціям  населених  пунктів,  виконавчим органам міських, селищних, сільських рад про необхідність проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням та балансоутримувачами (власниками) багатоквартирних будинків (об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та іншими обслуговуючими організаціями) щодо недопущення використання газобалонного обладнання у багатоповерхових будинках; з населенням приватного сектору щодо безпечного використання пічного опалення у побуті.

Дорожнє господарство,  зв’язок

У сфері дорожньо – транспортного комплексу  проведена  наступна робота. Так, Покровською міською військовою адміністрацією та її комунальними підприємствами  вжито заходів з підготовки та забезпечення сталого функціонування вулиць і доріг комунальної власності громади в осінньо-зимовий період 2022-2023 років. У період з червня по жовтень  2022 року,  через відсутність ресурсів і спецтехніки у підрядних організацій, господарським способом було виконано поточний ямковий ремонт вулиць Ювілейна, Затишна, Відродження, Володимирська, Павла Поповича, пр. Шахтобудівників,  Поштова,  Пушкіна,  Шосейна, Денисова, Європейська, Маршала Москаленка, Прокоф’єва, Залізнична, Шмідта та інших                                у  м. Покровськ. Також, роботи проводилися  у м. Родинське та смт. Шевченко. Всі територіальні громади підготували техніку або уклали договори на виконання  робіт з зимового  утримання  автодоріг.

Зібрано актуальну інформацію та надано допомогу щодо забезпечення територіальних громад Покровського району генераторами та паливом пріоритетних базових станцій операторів мобільного зв’язку.

Екологія

В умовах воєнного стану організована всебічна взаємодія між територіальними громадами Покровського району стосовно інформування щодо подій, наслідками яких є заподіяна шкода природним ресурсам та навколишньому природному середовищу.

Забезпечено збір інформації про  кількість засобів та об’єктів поводження з побутовими відходами, пошкоджених або зруйнованих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території району. Опрацьована   і розповсюджена інформація  серед територіальних громад Покровського району стосовно організації збирання небезпечних відходів та можливості участі у європейській природоохоронній програмі ЄС LIFE – Програми дій з довкілля та клімату.

Восени  проведено щорічну всеукраїнську акцію з благоустрою «За чисте довкілля» на територіях міських, селищних та сільських громад, які входять до складу Покровського району.

Впродовж року проводилась методично – консультативна робота стосовно планування заходів екологічного напрямку до програм місцевого рівня та забезпечувалось опрацювання запитів і звернень громадян з екологічного напрямку.

Соціальний захист населення

У сфері соціального захисту населення призначена допомога 1248 сім’ям, на утримання яких надано 41440,1 тис. грн.

Кількість одержувачів соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям складає 596 сімей,   видатки   складають – 39770,65 тис. грн.

Отримали допомогу на дітей 466 багатодітних сімей  на загальну суму 11484,4 тис. грн.

Забезпечено призначення і виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають             у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях (13 дітей) у сумі  3276,9 тис. грн.

Кількість одержувачів житлових субсидій склала 3422 особи,  видатки складають –  18603,4 тис. грн.

До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги внесено 37762 особи, а видатки бюджету на надання пільг ветеранам війни, праці, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та іншим пільговикам складають 2921,3 тис. грн.

Одноразову грошову допомогу до 5 травня отримали 1548 ветеранів війни на суму 2236,9 тис. грн.

До Централізованого банку осіб з інвалідністю внесено 6443 особи.

Кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю складає 1228 осіб, а видатки бюджету на надання допомоги  складають 44708,5 тис. грн.

За рахунок коштів районного бюджету грошові стипендії отримали 16 почесних громадян (192,6 тис. грн.). Отримали грошову допомогу 2 особи, які потрапили в скрутний стан (40,0 тис. грн.).

На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 38622 внутрішньо переміщених особи. 11500 сім’ям переселенців нарахована допомога на проживання.

Реалізація гуманітарних потреб

Райдержадміністрацією в умовах воєнного стану та у зв’язку з критичною ситуацією на території району, організована робота з працівниками різних управлінь виконавчих органів влади задіяних в процесах надання допомоги місцевому населенню, внутрішньо переміщеним особам, та категорії людей,  які опинилися у складних життєвих умовах.

У тісній співпраці з обласними управліннями та департаментами Донецької облдержадміністрації впродовж 2022 року налагоджений процес отримання, розподілу та видачі благодійної допомоги населенню різних категорій від Офісу Президента, Донецької облдержадміністрації, західних партнерів та інших донорів.

Узагальнювались потреби щодо засобів гігієни на потреби лікарень, сховищ, гуртожитків та інших закладів.

Вразливі категорії населення забезпечувались гігієнічними та продуктовими наборами від благодійної організації «Фонд Ріната Ахметова». Діти пільгових категорій – комплектами зимового одягу від міжнародної організації UNICEF.  Здійснювався розподіл та видача гуманітарної допомоги різного складу (пічки-буржуйки та комплектуючі до них, фасовані паливні брикети, ліхтарі, ємності для води, одяг тощо) від різних благодійних фондів, громадських організацій: «Сильні громади», ADRA Ukraine, Чернівецький міський благодійний фонд «Милосердя»,  «Help Ukraine Romania», «МБФ «ВІЛЬНА Україна», «Кластер промислових та крафтових виробників України», Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана та інші.

Захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

За статистичними даними, кількість дитячого населення на початок                 2022 року складала 58757 дітей. За період повномасштабного вторгнення російського агресора на територію України станом на 31 грудня 2022 року з Покровського району евакуйовані 30695 дітей, що складає 66 % від загальної кількості.

У 2022 році службою у справах дітей Покровської райдержадміністрації проведена певна робота, спрямована на захист законних прав та інтересів дітей.

Зокрема:

– проведено 6 профілактичних рейдів, обстежено 9 сімей у яких виховується 29 дітей, попереджено про відповідальність за виховання дітей 7 батьків та осіб які їх замінюють;

– надано допомогу в посадці до евакуаційного потягу дитячому будинку сімейного типу в якому виховується 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та забезпечено дитину з інвалідністю місячним запасом ліків;

– у звітному році за запитом було надано 10 відповідей  які порушували питання стосовно захисту прав і законних інтересів 16-ти дітей. Із них: 7 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та 9 дітей які опинились у складних життєвих обставинах;

– надано 62 консультації та 53 роз’яснення щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в умовах воєнного часу.

Протягом 2022 року службою у справах дітей Покровської райдержадміністрації проведено 2 засідання районної комісії з питань захисту прав дитини,  розглянуто питання щодо захисту прав та законних інтересів  2 неповнолітніх і 1 малолітньої дитини з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За підсумками розгляду прийнято  3 розпорядження голови райдержадміністрації.

Одним з пріоритетних напрямків роботи у 2022 році було забезпечення соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах під час введення воєнного стану.

Станом на 31.12.2022 року, у зв’язку зі збройною агресією російської федерації, на території Покровського району була поранена 31 дитина та  3 дитини загинуло.

Постійно проводиться моніторинг перебігу подій, здоров’я та потреб дітей, які зазнали поранень під час обстрілів територіальних громад району.

У Покровському районі проводяться відповідні заходи соціального захисту окремих категорій дітей. Так, за 2022 рік, починаючи з оголошення воєнного стану, обліковано 87 дітей, які залишились без батьківського піклування, у тому числі 1 дитина, яка залишилась без батьківського піклування внаслідок збройної агресії. Із них 64 дитини були тимчасово влаштовані у сім’ї родичів, знайомих, 2 дитини влаштовані до сімей, які були зареєстровані у чат-боті «Дитина не сама» і пройшли відповідне навчання, 4 дитини були тимчасово влаштовані до сімейних форм виховання (дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей), 8 дітей влаштовані до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, 9 дітей до інших форм влаштування.

В рамках реалізації проєкту від дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, були забезпечені наборами зимового дитячого одягу у загальній кількості 61 одиниця.

Одним із пріоритетних напрямків на сьогоднішній день залишається розвиток сімейних форм виховання. У 2022 році 1 сім’я (2 особи) пройшла відповідне навчання та поставлена на облік в службі у справах дітей Покровської райдержадміністрації, як кандидати в усиновлювачі.

Освіта   

До мережі району входить 109 закладів загальної середньої освіти. Розпорядженнями голів територіальних громад призупинена діяльність 6 закладів загальної середньої освіти у 2022 році (Авдіївська – 2, Мар’їнська – 2, Очеретинська – 1, Покровська – 1).

Освітні потреби населення Покровського району реалізуються в умовах воєнного стану. Діють спеціальні навчальні ініціативи, які дозволяють продовжувати освітній процес за державними стандартами та освітніми програмами України. Ними користуються і діти, які залишаються на території району і ті, хто евакуювався за межі району, області, нашої держави. У дистанційному форматі працюють заклади освіти різних рівнів: дошкільні, загально-середні, професійно-технічні училища та заклади вищої освіти.

Училища та заклади вищої освіти, у тісній співпраці з колегами з інших областей,  надають всі можливі освітні послуги. Нажаль, враховуючи воєнний стан,  неможливо повністю реалізувати позашкільний та інклюзивний процеси навчання. Але вчителі, враховуючи особливості освітнього процесу в даних умовах, намагаються поширювати спектр навчання, збільшуючи кількість творчих та інтерактивних завдань. Проводяться дистанційні заняття в гуртках та творчих колективах. Вихованці приймають участь у різноманітних конкурсах.

Серйозним викликом є ускладнення навчання через аварійні та віялові відключення електроенергії, а також через повітряні тривоги.  Проте, при сумлінному ставленні та ретельному виконанні завдань, учні не мають проблем із засвоєнням шкільної програми, проходженням контролю знань та отриманням відповідних освітніх посвідок.

На території громад району багато закладів освіти зазнали ушкоджень, деякі повністю зруйновані. Нажаль, кількість пошкоджених об’єктів лише збільшується.

  Охорона здоров’я

У Покровському районі функціонує 29 комунальних підприємств, в тому числі 2 відділи охорони здоров`я, 13 Центрів первинної медико-санітарної допомоги, 14 медичних закладів з надання амбулаторної та стаціонарної вторинної медичної допомоги, в тому числі.спеціалізований заклад – КНП «Інфекційна лікарня м. Мирноград». Деякі медичні установи працюють в інших безпечних регіонах нашої держави. На базі Перинатального центру ІІ рівня клінічної лікарні інтенсивного лікування м. Покровськ надається акушерська  та неонатологічна допомога в межах Покровського району, в тому числі при середньо важких клінічних випадках. Цей заклад має статус «Лікарня, доброзичлива до дитини», в ньому впроваджені сучасні перинатальні технології, забезпечено сумісне перебування матері та дитини, надання допомоги новонародженим, в тому числі передчасно народженим, використовуються принципи підтримки грудного вигодування.

Після оголошеної евакуації значно зменшилась кількість населення та медичних працівників, які теж виїхали за територію Донецької області,  але установи продовжують працювати, надаючи послуги місцевому населенню та внутрішньо-переміщеним особам. З деяких закладів було евакуйоване цінне обладнання та передане на зберігання у більш безпечні регіони.

Для устаткування медичних установ організована співпраця з Міжнародною  медичною гуманітарною організацією «Лікарі без кордонів/ Doctors Without Borders (MSF)». Деякі громади отримали комплекти обладнання. Проводиться постійне укомплектування лікарськими засобами.

Культура та молодіжна політика

Впродовж року організовано та проведено  низку онлайн – заходів, спрямованих на  соціальне становлення та розвиток молоді, національно-патріотичне виховання. Молодіжні осередки були досить активними у підготовці відеоролику до Дня захисника і захисниць. З нагоди Дня Батька, Всеукраїнського Дня матері проведені в режимі онлайн патріотичні заходи, зустрічі,   флешмоби.

Відбулась Міжнародна акція «16 днів проти насильства» щодо заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

З метою розвитку  творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, збереження нематеріальної культурної спадщини, задоволення інтелектуальних, духовних потреб населення на території Покровського району функціонує 40 молодіжних центрів. У зв’язку з введенням та дією воєнного стану на території України впродовж 2022 року центри функціонують в онлайн режимі, проведено низку онлайн – заходів: тренінги «Мій безпечний простір», тематичні заняття «Правові гарантії гендерної рівності», «Ми різні, але рівні», «Захист дітей від насильства та жорстокого поводження. Знай свої права», «Непорозуміння батьківсько – дитячих відносин», «Що робити коли тебе ображають», круглий стіл до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, діалог – бесіда «Толерантність – основа сучасних взаємовідносин»,  «Толерантність –шлях до миру», «Вчимося толерантному спілкуванню».

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, мобілізаційна та оборонна робота

В умовах повномасштабної агресії російської федерації найважливішим напрямком діяльності райдержадміністрації є цивільний захист, мобілізаційна та оборонна робота.

З моменту оголошення воєнного стану в країні задля відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності на території Покровського району запроваджено комендантську годину та встановлено спеціальний режим світломаскування, а також організовано виготовлення, видачу, заміну, а також використання перепусток для пересування під час дії комендантської години. Для забезпечення правопорядку з боку військовослужбовців організовано виконання наказу Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» щодо заборони торгівлі на території Покровського району алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі.

Райдержадміністрацією організовано роботу зі спорудження фортифікаційних, інших інженерних споруд для здійснення відсічі та стримування збройної агресії російської федерації на території Покровського району.

В межах повноважень забезпечено проведення мобілізації, функціонування військового обліку на території Покровського району. Поряд з цим, з метою уникнення порушень життєво важливих функцій не тільки економіки району, а й національної, та для забезпечення сталого її розвитку забезпечено бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення шляхом створення робочої групи з розгляду пропозицій щодо бронювання вищезазначеної категорії громадян та забезпечення порядку надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час.

З настанням особливого періоду організовано приведення фонду захисних споруд цивільного захисту до стану, придатного для використання за основним функціональним призначенням – укриття населення від дії засобів ураження в особливий період.

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій райдержадміністрацією прийнято участь в штабних тренуваннях, які проводили Донецькою облдержадміністрацією, обласною військовою адміністрацією.

В осінньо-зимовий період організовано та забезпечено координацію роботи з розгортання пунктів обігріву та надання гуманітарної допомоги населенню (пунктів незламності) на території Покровського району.

 

Робота апарату райдержадміністрації

У 2022 році в райдержадміністрації проведено:

– 2 засідання колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 4 питання;

– 2 апаратних наради – розглянуто 8 питань.

Надійшло та розглянуто 1580 звернень громадян, з них:

– надійшли безпосередньо до райдержадміністрації – 33;

– направлені  через  органи  державної  влади  вищого рівня –  1547, з них через Державну установу «Урядовий контактний центр» – 1414, ОДА – 130, Пенсійний Фонд України – 2,  Міністерство  оборони України – 1 звернення.

За характером основні питання, з якими зверталися громадяни, характеризуються таким чином:

– найбільшу частку займають питання соціального захисту  населення – 87 %  від загальної кількості;

– вирішення комунальних проблем – 5,3 %;

– з діяльності органів місцевого самоврядування- 2%;

– транспорту і зв’язку – 0,4 %;

– сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей – 0,4%;

– аграрної політики і земельних відносин – 0,3 %;

– забезпечення дотримання законності  та  охорони  правопорядку,  реалізації  прав  і  свобод   громадян, запобігання дискримінації – 0,2%;

– праці і заробітної плати – 0,2 %;

– інші питання становлять – 4,7% звернень.

В райдержадміністрації у 2022 році забезпечено доступ запитувачів  до публічної інформації, опрацьовано 15 запитів на публічну інформацію.

Відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців»,  з метою забезпечення достовірності персональних даних виборців, проводилось  поновлення та опрацювання бази даних Державного реєстру виборців   стосовно 2150 осіб.

Протягом 2022 року до архівного відділу райдержадміністрації  звернулись 83 особи від територіальних громад, підприємств, установ та організацій. Надано  66 довідок соціально-правового, майнового та тематичного характеру та 118 методичних  рекомендацій – консультацій організаціям, які знаходяться на території району.

Проведено 2 засідання експертної комісії архівного відділу Покровської  райдержадміністрації, на яких розглянуто, схвалено і затверджено  документи  7 установ Покровського району (номенклатури  справ, описи,  акти на знищення).

Проводилась робота по перевірці, упорядкуванню та описуванню документів за 2020 рік.

Проводилась робота з міськими, селищними, сільськими територіальними громадами Покровського району  щодо евакуації документів архівних відділів, трудових архівів, документів постійного, тимчасового строку зберігання,  з кадрових питань відповідних рад та їх структурних підрозділів. Згідно розпорядження голови Покровської райдержадміністрації, начальника районної військової адміністрації від 06.04.2022 року  № 50 «Про евакуацію архівних (справ) документів» документи постійного строку зберігання архівного відділу Покровської райдержадміністрації евакуйовані в безпечне місце.

У Покровському районі протягом звітного року ситуація, в умовах воєнного стану, була напружена але повністю контрольована.

Райдержадміністрація, районна військова адміністрація співпрацювала із військовими адміністраціями населених пунктів, виконкомами міських, селищних, сільських рад територіальних громад району, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, громадськими організаціями та політичними партіями, іншими підприємствами та організаціями щодо реалізації внутрішньої політики в Покровському районі.

При Покровській районній державній адміністрації діє  громадська  рада. в  2022 році було  проведено 1  засідання.

Для забезпечення прозорості та відкритості діяльності райдержадміністрації, інформація про роботу райдержадміністрації висвітлювалась  на  офіційному  веб-сайті  Покровської райдержадміністрації та офіційній сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Райдержадміністрація співпрацювала із засобами масової інформації та  на  їх  офіційних  сторінках  в  соціальних  мережах висвітлювалась інформація щодо найважливіших питань загальнодержавного, регіонального і місцевого значення.

Райдержадміністрація і надалі буде спрямовувати свої зусилля  на забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району, залучення інвестиційних ресурсів в галузі економіки, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print