[bvi]
 • Українська
 • English

Про проведення всеукраїнського конкурсу “Кращі практики місцевого самоврядування” у 2021 році.

03.06.2021 в 14:24

Копія листа  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 травня 2021 року №7/34.3/7426-21

Буклет про всеукраїнський конкурс “Кращі практики місцевого самоврядування” у 2021 році

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку

громад та територій України

19травня 2021 року №118

 

Примірна форма заявки

учасника конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування»
у 202
1 році

 

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

 1. Найменування органу місцевого самоврядування (далі – ОМС): ____________________________________________________________________

 

 1. Район/Область: ____________________________________________________________________

 

 1. Кількість населення громади (станом на 01.01.2021):

____________________________________________________________________

 

3.1. Співвідношення міського та сільського населення (у %):

____________________________________________________________________

 

 1. Місцезнаходження ОМС (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, поштовий індекс):

____________________________________________________________________

 

 1. Телефон (з кодом міжміського зв’язку):__________; Факс:________________

 

 1. Адреса електронної пошти ОМС: ____________________________________________________________________

 

 1. Офіційний вебсайт ОМС: ____________________________________________________________________

 

 1. ПІБ керівника ОМС (повністю): ____________________________________________________________________

 

 1. Автор практики (ПІБ, посада, адреса електронної пошти, номер моб. тел.)

____________________________________________________________________

(особа, яка є безпосереднім автором практики та зможе бути учасником заходів, пов’язанихіз поширенням/передачею здобутого практичного досвіду. Автор – не обов’язково посадова особа місцевого самоврядування,це може бути представник установи, організації)

 

 1. Контактна особа, відповідальна за оформлення заявки та надання інформації щодо практики

____________________________________________________________________

(автор практики або інша особа, яка зможе, у разі потреби, надати вичерпну інформацію щодо практики: ПІБ, посада, тел./факс, адреса електронної пошти, номер моб. тел.)

 

 1. З яких джерел ви дізнались про Конкурс?

____________________________________________________________________

 1. Тематика заявки (оберіть одну з тем Конкурсу, позначивши її в дужках знаком «+»):

 

(  ) 1.«Згуртованість громади».

() 2. «Організація системи надання медичних послуг на місцевому рівні в контексті реформи системи охорони здоров’я».

(  ) 3. «Реалізація проектів стратегічного розвитку».

 

 1. Категорія ОМС (оберіть одну з категорій, позначивши її в дужках знаком «+»):

 

(  ) обласна рада;

(  ) районна рада;

(  ) міська рада (до 50 тисяч населення);

(  ) міська рада (від 50 до 500 тисяч населення);

(  ) міська рада (від 500 тисяч населення);

(  ) сільська рада;

(  ) селищна рада.

 

 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

 1. Назва практики* _______________________________________________________________________

 

 1. Передумови

_______________________________________________________________________(опис проблеми (потреби), для вирішення якої впроваджено практику, до 5-ти речень)

 

 1. Загальна мета

_______________________________________________________________________

(до 3-х речень)

 1. Завдання:
  • _______________________________________________________________
  • _______________________________________________________________

 

 1. Акт(и) ОМС чи їхніх посадових осіб, що регулюють впровадження практики, а також ті, які були прийнятів рамках їїреалізації (якщо практика передбачає їхприйняття)

_______________________________________________________________________

(посилання на акт на вебсайті громади)

 

 1. Цільова група(категорія учасників, які були залучені до впровадження практики):
  • _______________________________________________________________
  • _______________________________________________________________

 

 

*Практика в рамках Конкурсу – фактична діяльність органу місцевого самоврядування у період з 2019 до 2021 року, в результаті впровадження якої отримано позитивні результати.

 1. Бенефіціари (категорія населення, яка отримала користь результаті впровадження практики):
  • _______________________________________________________________
  • _______________________________________________________________

 

 1. Період впровадження практики

_______________________________________________________________________

(дата: місяць/рік – місяць/рік)

 

 1. Отриманікороткострокові та довгострокові результати практики:
  • Короткострокові:
   • _______________________________________________________________
   • _______________________________________________________________
  • Довгострокові:
   • _______________________________________________________________
   • _______________________________________________________________

 

 1. Кількісні та якісні показники результатів практики:
  • Кількісні показники:
   • ________________
   • ________________
  • Якісні показники:
   • ________________
   • ________________

 

 1. Неочікуваний результат чи вплив практики (якщо були, то які)

_______________________________________________________________________

 

 1. Сталість практики

_______________________________________________________________________(до 5-ти речень/пунктів)

 

 1. Короткий опис діяльності з впровадження практики

____________________________________________________________________

 

 1. Бюджет практики:
  • Кошти місцевого бюджету ______________
  • Кошти обласного бюджету _______________
  • Кошти державного бюджету_______________
  • Інші кошти, не заборонені законодавством __________________
   (зазначити джерело фінансування та частку співфінансування)

 

 1. Проблемі питання, які виникли у ході впровадження практики:
  • _______________________________________________________________
  • _______________________________________________________________

 

 1. Перелік проведених заходів для поширення та популяризації практики:
  • _______________________________________________________________
  • _______________________________________________________________

 

 1. Поради для колег з інших ОМС щодо підготовки та впровадження практики:
  • _______________________________________________________________
  • _______________________________________________________________

 

Примітка.Кількість підпунктів можна змінювати у залежності від потреби.

 

 

УВАГА!

 

Заявку має бути створено та надіслано виключно у форматі MicrosoftWord
до 30 вересня 2021 року електронною поштою на електронну адресу: Best.Practice.Ukraine@coe.int

 

До Заявки додається лист органу місцевого самоврядування за підписом його керівника, що є підтвердженням достовірності та точності викладеної у заявці інформації.

 

Супровідний лист (з підписом) у сканованому вигляді має бути надіслано електронною поштою одночасно із заявкою (одним електронним листом).

 

Розділ І заявки «Інформація про орган місцевого самоврядування» має містити повну інформацію за кожним пунктом. Задля забезпечення ефективної комунікації у заявці слід подати повну інформацію про автора практики.

 

Розділ ІІ заявки «Опис практики» за обсягом не має перевищувати
3-х аркушів формату А4 (шрифт TimesNewRoman 12, інтервал одинарний).

 

Форма заявки в електронному варіанті доступна на офіційних веб-сайтах: minregion.gov.ua,slg-coe.org.ua

 

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (044) 590 47 76;(044) 303 99 16 (внутрішні – 114; 156; 115).

 

 

print