[bvi]
  • Українська
  • English

Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур.

10.02.2021 в 10:46

Для отримання якісного насіннєвого матеріалу перехреснозапильних сільськогосподарських культур, а саме жита, тритикале, гречки, кукурудзи, соняшнику, ріпаку, гірчиці, редьки олійної, суріпиці необхідно насіннєві посіви захистити від випадкового перехресного запилення, тобто дотримуватись норм граничної просторової ізоляції від інших видів, сортів та гібридів вищезазначених сільськогосподарських культур.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області нагадує, що суб’єкти насінництва та розсадництва, які вирощують перехреснозапильні культури відповідно до вимог «Порядку узгодження розташування посівів» (далі-Порядок), затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 365 від 07.10.2016, повинні не тільки дотримуватись норм просторової ізоляції, а й узгоджувати питання на висівання споріднених перехреснозапильних рослин з іншими суб’єктами господарювання, які використовують земельні ділянки, розташовані від насіннєвого посіву на відстані в межах норм просторової ізоляції. За результатами узгодження може укладатися угода про не висівання споріднених перехреснозапильних рослин, а також про взаємні гарантії вчасного знищення падалиці культур, які є джерелом небажаного запилення на земельних ділянках у межах норм просторової ізоляції протягом вегетаційного періоду відповідного року.

Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа підписаного сторонами. Допускається укладання господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами тощо. До договору про не висівання споріднених перехреснозапильних культур може додаватися план-схема розташування посівів перехреснозапильних культур.

При відведенні насінницьких ділянок необхідно враховувати перехресний тип запилення сільськогосподарських культур.

Із сільськогосподарських рослин тип перехресного запилення властивий таким  культурам: тритікале, жито, гречка, кукурудза, сорго зернове,  соняшник, ріпак, гірчиця, редька олійна, суріпиця, рицина, рижій, мак олійний, льон довгунець, боби, вика озима, люпин, багаторічні бобові, злакові трави, буркун, суданська трава.

Попередній посів на конкретному полі повинен бути цілком сумісним з виробництвом насіння відповідної культури. Інтервал часу та попередники повинні гарантувати відсутність засмічення посіву даної культури самостійними рослинами (падалицею) попередньої культури, що може стати джерелом погіршення сортових якостей насіння та поширення шкідливих організмів. Посіви повинні бути чистими від бур’янів та якомога мінімально уражені хворобами, особливо інфекційними, упродовж усієї вегетації рослин.

Правове регулювання діяльності суб’єктів насінництва та розсадництва щодо виробництва, зберігання, транспортування,  та використання насіння і садивного матеріалу здійснюється Законом України «Про насіння і садивний матеріал» та іншими підзаконними нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст.13 Закону суб’єкти насінництва та розсадництва мають право вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів.

Загальні питання відшкодування майнової шкоди заподіяної внаслідок перехресного запилення рослин вирощуваного сорту іншим сортом у зв’язку з невиконанням сусіднім виробником умов укладеного з ним договору щодо розміщення посівів перехреснозапильників, регулюється Цивільним кодексом України, відповідно до ст.22 якого, особа, котрій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Нагадуємо, що суб’єкти насінництва та розсадництва Донецької області матимуть право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних культур перед іншими суб’єктами господарювання, якщо план-схему розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур подадуть до Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області  не пізніше 1 березня року, в якому сіятимуть. Йдеться про те, що інші суб’єкти господарювання не мають права розміщувати посіви споріднених перехреснозапильних рослин на відстані в межах норм просторової ізоляції. Суб’єкт насінництва та розсадництва, від якого план-схема надійшла першою, матиме право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів.

У разі надходження план-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин, при розміщенні яких будуть порушені норми просторової ізоляції, Головне управління упродовж семи робочих днів з дати надходження відповідного плану-схеми повідомить суб’єктів насінництва та розсадництва, що подали відповідні плани-схеми, який саме суб’єкт насінництва та розсадництва матиме право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин.

Підставою для відмови в наданні переваги при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних культур є відсутність суб’єкта насінництва та розсадництва у Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва.

 

Культура Категорія насіння, що виробляється Мінімальна відстань
м від посівів
Тритикале Самозапильні сорти ДН, БН 50 Тритикале
СН 20
Перехреснозапильні сорти ДН, БН 300 Тритикале і жита
СН 250
Жито Сорти ДН, БН 300 Жита і тритикале
СН 250
Гібриди ДН, БН 1000/600
СН 500
Гречка ДН, БН 300 Гречка
СН 200
Кукурудза/

сорго зернове

Самозапильні лінії ДН 500/400 Кукурудзи/ сорго
БН 500/400
СН 300/200
Гібриди Батьківські компоненти БН 300/-
Товарного призначення СН 200
Сорти та гібридні популяції БН 300/400
СН 200
Соняшник Батьківські компоненти гібридів ДН, БН 3000 Соняшнику
Ділянки гібридизації СН 1500
Сорти ДН, БН, СН 1000
Ріпак Безерукові й глюкозинолатні сорти ДН, БН, СН 500 Рослин родини Brassica
Низькоглюкозинолатні сорти ДН, БН, СН 100
Гірчиця Біла ДН, БН, СН 500
Сарепська ДН, БН, СН 100
Редька олійна, перко, тифон ДН, БН, СН 500
Суріпиця ДН, БН, СН 100
Рицина ДН, БН, СН 1000 Рицини
Рижій ДН, БН, СН 100 Рижію
Мак олійний ДН, БН, СН 50 Маку
Льон-довгунець ДН, БН, СН 10 Льону
Боби ДН, БН, СН 1000 Бобів
Вика озима ДН, БН, СН 200 Вики
Люпин Багаторічний ДН, БН, СН 1000 Люпину
Білий і жовтий ДН, БН, СН 400
Багаторічні бобові трави ДН, БН, СН 200 Відповідних трав
Багаторічні злакові трави ДН, БН, СН 400
Буркун ДН, БН, СН 200 Буркуну
Серадела ДН, БН, СН 400 Серадели
Сорго Цукрове ДН, БН, СН 700 Соргових
Віничне ДН, БН, СН 1000
Суданська трава ДН, БН, СН 500 Суданки
Могар ДН, БН, СН 500 Могару
print