[bvi]
  • Українська
  • English

ПОРЯДОК надання комплексної електронної публічної послуги “єМалятко”

22.08.2023 в 14:13

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2023 р. № 853

ПОРЯДОК
надання комплексної електронної публічної послуги “єМалятко”

1.Цей Порядок визначає механізм надання комплексної електронної публічної послуги “єМалятко” (далі – послуга “єМалятко”), а також перелік відомостей та/або документів, що необхідні для її надання.

2.У цьому Порядку під терміном “дитина” слід розуміти особу віком до одного року.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг”“Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”“Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”“Про державну реєстрацію актів цивільного стану”“Про державну допомогу сім’ям з дітьми”“Про захист персональних даних”Основах законодавства України про охорону здоров’я.

3.Послуга “єМалятко” складається з таких послуг:

1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини;

2) декларування місця проживання дитини;

3) призначення допомоги при народженні дитини;

4) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я;

5) реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

6) внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому;

7) надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”;

8) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

9) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

Послуги, що входять до складу послуги “єМалятко”, можуть надаватися з урахуванням технічних можливостей реалізації таких послуг засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія) та інформаційно-комунікаційних систем державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що можуть бути задіяні для надання послуги “єМалятко”.

4.Послуга “єМалятко” надається за умови обов’язкового обрання послуг, визначених підпунктами 14-6пункту 3 цього Порядку. У разі коли щодо дитини судом ухвалене рішення про встановлення факту народження дитини, послуга, визначена підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку, не надається.

Інші послуги, визначені пунктом 3 цього Порядку, обираються за рішенням батьків/одного з батьків дитини.

Послуги щодо призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, та видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї обираються у разі, коли батьки/один з батьків претендують/претендує на призначення допомоги та надання відповідного статусу.

5.Послуга “єМалятко” надається, якщо:

батьки дитини є громадянами України;

щодо дитини було видано медичний висновок про народження (далі – медичний висновок) чи медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о) або судом ухвалене рішення про встановлення факту народження дитини;

на момент подання заяви народження дитини не зареєстровано органом державної реєстрації актів цивільного стану.

6.Послуга “єМалятко” надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них (далі – заявник) шляхом подання заяви про державну реєстрацію народження (далі – заява), що містить відомості, необхідні для надання послуг, визначених пунктом 3цього Порядку.

У разі коли відомості про батька дитини вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян за заявою матері дитини відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, отримання послуги “єМалятко” здійснюється лише за заявою матері.

7.У разі коли отриманню послуг, визначених пунктом 3цього Порядку, відповідно до законодавства повинно передувати отримання іншої послуги, визначеної пунктом 3 цього Порядку, такі послуги під час надання послуги “єМалятко” надаються в порядку черговості їх надання.

8.Заявник може подати заяву одним з таких способів:

особисто через Портал Дія;

через центр надання адміністративних послуг;

безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану;

у закладі охорони здоров’я, що надає медичну допомогу при пологах, за умови співробітництва відділу державної реєстрації актів цивільного стану та закладу охорони здоров’я на основі відповідного меморандуму.

9.У разі звернення через центр надання адміністративних послуг, відділ державної реєстрації актів цивільного стану, заклад охорони здоров’я ідентифікація заявника здійснюється шляхом пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

10.Заява подається засобами Порталу Дія заявником, який пройшов ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

11.Заява формується засобами Порталу Дія у формі, придатній для сприйняття її змісту, та містить відомості, передбачені Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими Мін’юстом.

12.Заявником, що бажає отримати послугу “єМалятко”, обов’язково зазначається контактна інформація (номер телефону та/або адреса електронної пошти) та спосіб інформування про результати надання послуг, з яких вона складається.

13.У разі надання послуги щодо реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків обирається адреса проживання дитини за умови різного задекларованого/зареєстрованого місця проживання матері і батька.

14.Послуга щодо внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому надається лише у разі, коли батьки дитини на момент її народження є громадянами України та інформація про яких чи одного з них внесена до Єдиного державного демографічного реєстру.

Для внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру в інформаційно-комунікаційній системі ДМС формується заява-анкета для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, в якій відображаються відомості, отримані відповідно до цього Порядку, та відомості про накладений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, заявника або уповноваженої особи відділу реєстрації актів цивільного стану, центру надання адміністративних послуг, закладу охорони здоров’я.

Ідентифікація дитини здійснюється автоматично за даними інформаційно-комунікаційної системи ДМС на підставі відомостей, отриманих відповідно до цього Порядку, після завершення якої формується унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

15.У разі надання послуги щодо декларування місця проживання дитини, якщо задеклароване/зареєстроване місце проживання матері та батька різне, обирається адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання одного із батьків.

Згода батьків на декларування місця проживання дитини за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання одного із батьків підтверджується електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, що накладається на заяву. Декларування місця проживання дитини здійснюється відповідно до законодавства у сфері декларування та реєстрації місця проживання.

Послуга щодо декларування місця проживання дитини надається лише у разі належності обох батьків до громадянства України на момент народження дитини та місце проживання яких задекларовано/зареєстровано в Україні.

У разі коли відомості про батька дитини внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян за заявою матері дитини відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, декларування місця проживання дитини здійснюється за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання матері дитини.

16.Для отримання допомоги за послугами щодо призначення допомоги при народженні дитини та призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, додатково зазначаються:

1) відомості про отримувача допомоги, який претендує на призначення допомоги (мати/батько, фактичне місце проживання (у разі потреби) отримувача допомоги);

2) відомості про спосіб отримання допомоги (номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання “єПідтримка”).

Для отримання послуги щодо надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. № 204 “Про особливості призначення та використання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” на період введення воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1288) на період введення воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування отримувач за бажанням зазначає номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання “єПідтримка”, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк “ПриватБанк”.

У разі обрання послуг, зазначених у цьому пункті, під час подання заяви одним з батьків та вибору отримувачем допомоги другого з батьків така заява підписується також тим з батьків, хто отримуватиме допомогу, у разі подання заяви у паперовій формі або згода другого з батьків надається шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, якщо заява подається в електронній формі.

17.У разі обрання послуги щодо видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї заявником обирається один із способів отримання посвідчення та додатково зазначаються:

1) відомості про вид посвідчення (посвідчення батьків багатодітної сім’ї, посвідчення дитини з багатодітної сім’ї);

2) відомості про отримувача посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), у разі обрання виду – посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

3) відомості про спосіб отримання посвідчення:

особисто:

– за місцем оформлення посвідчення (повне найменування та місцезнаходження структурного підрозділу районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради);

– у центрі надання адміністративних послуг (повне найменування та місцезнаходження);

засобами поштового зв’язку за рахунок отримувача (крім випадку, коли фотокартки батьків та дітей старше шести років надаються під час отримання посвідчення):

– на поштову адресу за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання матері;

– на поштову адресу за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання батька.

18.Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник.

19.У разі подання заяви та документів, необхідних для надання послуги “єМалятко”, у закладі охорони здоров’я, що надає медичну допомогу при пологах, через центр надання адміністративних послуг або відділ державної реєстрації актів цивільного стану уповноважена особа на підставі документа, визначеного пунктом 9цього Порядку, встановлює особу заявника, роз’яснює умови та порядок надання такої послуги, приймає необхідні для цього документи та здійснює інші дії, передбачені цим Порядком.

Сформована уповноваженою особою за допомогою засобів Порталу Дія заява роздруковується та за умови відсутності зауважень до зазначених у ній відомостей підписується заявником, якщо заява подається в паперовій формі.

20.Заява, що формується особисто заявником засобами Порталу Дія, підписується батьками/одним з батьків дитини шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису заявника.

21.Заява реєструється у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян у день надходження або на наступний робочий день у разі надходження заяви у неробочий час.

22.Уповноважена особа закладу охорони здоров’я, центру надання адміністративних послуг згідно з умовами меморандуму про співробітництво забезпечує передачу документів, необхідних для надання послуги “єМалятко”, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на розгляд та зберігання.

23.Надання послуги “єМалятко” здійснюється державними органами, органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, виключно на підставі відомостей, що містяться у заяві, та відомостей, необхідних для надання послуг, визначених підпунктами 2-9пункту 3 цього Порядку, що містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, отриманих шляхом електронної інформаційної взаємодії із зазначеним Реєстром.

24.Складення та/або подання будь-яких додаткових заяв чи документів для отримання послуг, визначених пунктом 3цього Порядку, під час надання послуги “єМалятко” не вимагається, крім:

медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о);

документа, що підтверджує сплату адміністративного збору у випадках, визначених законом (у разі, коли оплата не здійснювалася за допомогою засобів Порталу Дія під час формування заяви перед її поданням);

заяви матері та батька дитини про визнання батьківства (у разі подання заяви одним із батьків така згода надається шляхом підписання заяви другим з батьків, якщо заява подається в паперовій формі, або згода другого з батьків надається шляхом накладання електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, якщо заява подається в електронній формі);

письмової згоди одного з батьків про присвоєння дитині прізвища, якщо батьки мають різні прізвища (у разі подання заяви одним із батьків така згода надається шляхом підписання заяви другим з батьків, якщо заява подається в паперовій формі, або згода другого з батьків надається шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, якщо заява подається в електронній формі);

письмової згоди одного з батьків за умови різного задекларованого/зареєстрованого місця проживання матері та батька (у разі подання заяви одним із батьків така згода надається шляхом підписання заяви другим з батьків, якщо заява подається в паперовій формі, або згода другого з батьків надається шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, якщо заява подається в електронній формі).

Судове рішення про встановлення факту народження дитини в електронній формі надходить з Єдиного державного реєстру судових рішень до Порталу Дія відповідно до порядку інформаційної взаємодії, визначеного Мінцифри разом з ДСА.

Медичний висновок про народження в електронній формі надходить за сформованим запитом до Порталу Дія через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” в процесі отримання послуги “єМалятко” відповідно до Порядку формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я, затвердженого наказом МОН від 18 вересня 2020 р. № 2136.

25.Відповідний відділ державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву, забезпечує внесення відомостей про дитину та про батьків (одного з них) до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

26.Відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про дитину та батьків/одного з батьків автоматично надсилаються засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” до:

1) ДМС – для внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням та отриманням унікального номера запису в ньому – шляхом електронної інформаційної взаємодії між Державним реєстром актів цивільного стану громадян та Єдиним державним демографічним реєстром засобами центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС;

2) ДПС – для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків – шляхом електронної інформаційної взаємодії між Державним реєстром актів цивільного стану громадян та Державним реєстром фізичних осіб – платників податків.

27.Відомості про присвоєння унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та реєстраційного номера облікової картки платника податків в режимі реального часу передаються до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та відображаються у відповідному актовому записі та свідоцтві про народження.

Через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” до електронної системи охорони здоров’я надсилається інформація для внесення запису про дитину до Реєстру пацієнтів.

За результатами надання послуг в рамках послуги “єМалятко” посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану видає свідоцтво про народження та у разі потреби витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України у відділі державної реєстрації актів цивільного стану або надсилає до закладу охорони здоров’я/центру надання адміністративних послуг чи заявнику рекомендованим поштовим відправленням коштом заявника.

28.Інформування заявника про результати надання послуг, визначених пунктом 3цього Порядку, під час надання послуги “єМалятко” здійснюється засобами Порталу Дія.

29.У разі коли за результатом надання послуг, визначених пунктом 3цього Порядку, відповідно до законодавства передбачено видачу документа, за вибором заявника такий документ може бути отриманий у відповідному державному органі, органі місцевого самоврядування, який надавав таку послугу, або у разі подання заяви через центр надання адміністративних послуг чи у закладі охорони здоров’я, що надає медичну допомогу при пологах, – у відповідному центрі надання адміністративних послуг чи у закладі охорони здоров’я або не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня надання послуги надісланий заявникові рекомендованим поштовим відправленням коштом заявника.

print