[bvi]
  • Українська
  • English

Порядок виплати допомоги на поховання

12.06.2020 в 10:20

Відповідно до статті 53 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», у разі смерті пенсіонера допомога на поховання
виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили
поховання.
Якщо померла особа одержувала пенсію відповідно до Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»,
то особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної
пенсії, але не менше п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.
Допомога на поховання не виплачується, якщо пенсіонер був похований за рахунок
коштів державного бюджету (наприклад, особа, яка перебувала в будинку для
літних людей).
Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до органу
Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку.
Особа, яка звертається за допомогою на поховання, подає заяву про виплату
допомоги, оригінал і копію свідоцтва про смерть та довідку про смерть пенсіонера
або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для
отримання допомоги на поховання в оригіналі.
У випадку, якщо померлий пенсіонер не був зареєстрований на підконтрольній
території, особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає всі необхідні
документи, в тому числі, в разі необхідності, власну довідку про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи до органу, що призначає пенсію, за місцем власної
реєстрації/ проживання.
Якщо пенсіонер помер за межами України і реєстрація смерті проведена
компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено
видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ,
легалізовані відповідно до законодавства. Свідоцтво про смерть повинно також бути
перекладене на українську мову. Такий переклад повинен бути нотаріально
засвідченим.
Якщо смерть настала на території держави-члена Співдружності Незалежних
Держав, додаткової легалізації свідоцтво про смерть не потребує. Якщо свідоцтво
про смерть, видане однією з країн-учасниць, складене російською мовою,
нотаріально засвідченого перекладу також не потрібно.

print