[bvi]
  • Українська
  • English

Покровське об’єднане управління ПФУ повідомляє: як отримати онлайн-довідки про страховий стаж в електронному форматі

24.10.2019 в 15:30

Пенсійний фонд України постійно розширює можливості дистанційного обслуговування громадян. Одним з нововведень цього року стали онлайн-довідки.

Згідно чинного законодавства страховий стаж визначається на підставі форм ОК-5 (містить відомості про пенсійний стаж), ОК07 (містить дані про страховий стаж).

Через особистий кабінет на Вебпорталі електронних послуг Пенсійного Фонду України, не відвідуючи управління, можна отримувати електронні документи з підтвердженням QR-кодом, використовуючи електронний цифровий підпис.

Довідки ОК-5 та ОК-7 – це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України).

Довідка ОК-5 формується за період з 2000 року та містить відомості про суми заробітку для нарахування пенсії і страховий стаж. Тому вона, як правило, використовується органами Пенсійного фонду для призначення (перерахунку) пенсії. Також на підставі цієї довідки особа може проаналізувати свій страховий стаж та заробітну плату, яка в майбутньому буде використана при призначенні пенсії.

Довідка за формою ОК-7 формується за період з 2011 року і містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок ( у межах максимальної величини ) та страховий стаж. Тож вважається за доцільне для визначення страхового стажу для нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності, допомоги по безробіттю та інше використовувати відомості за формою ОК-7.

В довідках ОК-5 та ОК-7 містяться такі дані:

– перелік страхувальників, які подавали про застраховану особу відомості до системи персоніфікованого обліку;

– за кожен місяць по кожному із страхувальників: сума заробітної плати, з якої сплачені внески, кількість днів стажу, відмітка про сплату внесків;

– відомості про спеціальний ( пільговий ) стаж та відомості про стаж, який зараховується без сплати страхових внесків ( наприклад, період отримання допомоги по безробіттю ), по страхувальниках і по роках.

« Позначка про сплату внесків» в довідках ОК-5, ОК-7 позначається словами  «Так» або «Ні». Якщо в довідках суму заробітної плати вказано, але внески не сплачено ( відмітка «Ні» ), то такий місяць до страхового стажу не зараховується.

Довідки ОК-5, ОК-7 надаються особі, яка особисто звернулася до органів Пенсійного фонду України, при прид’явленні нею паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Страхувальник може отримати інформацію тільки про осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах і виключно за період перебування осіб у трудових відносинах із цим страхувальником. Крім того, вказані довідки можна замовити з допомогою Вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України ( portal.pfu.gov.ua ) після відповідної реєстрації.

Детальнішу інформацію можна отримати у відділах супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів № 1 та № 2 Покровського об’єднаного упрвління Пенсійного фонду України за адресою: м. Покровськ, вул. Центральна 154, каб. 9., та м. Мирноград, вул. Центральна 13, каб. № 212.

print