[bvi]
  • Українська
  • English

Підсумки роботивідділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області в І кварталі 2019 року

09.04.2019 в 14:01

Протягом січня-березня 2019 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 30 випадків ускладнення стану СТВ, по яких було взято на облік 30 чинників щодо своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї. Причиною виникнення випадків ускладнення стану СТВ у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 240 млн. грн.

З початку  2019 року було взято на облік 16 випадків ускладнення стану СТВ, в тому числі за видами економічної діяльності:

  • сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 1 випадок (6,3%);
  • добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 6 випадків (37,5%);
  • виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 1 випадок (6,3%);
  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 3 випадки (18,8%);
  • водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 1 випадок (6,3%);
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів – 1 випадок (6,3%);
  • професійна, наукова та технічна діяльність – 2 випадки (12,5%);
  • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1 випадок (6,3%).

Причинами виникнення випадків ускладнення на підприємствах Донецької області з початку 2019 року були 16 чинників, з них:

16 – щодо невиконання вимог законодавства про працю (100%).

У звітному періоді, з метою врегулювання чинників ускладнення стану соціально-трудових відносин, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню чинників ускладнення та проведено 58 узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин.

В результаті постійної взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин та органами місцевого самоврядування, протягом січня-березня 2019 року було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником ускладнення, в сумі 117 млн.грн., що складає 48,9% від заборгованості, що стала чинником ускладнення стану СТВ.

Таким чином, на початок 2019 року на обліку Відділення знаходилось 14 випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин, у звітному періоді було взято на облік 16 випадків, знято з обліку 7 випадків, в тому числі 5 – у зв’язку із врегулюванням чинників дестабілізації, 1 – у зв’язку з відсутністю причин або умов для виникнення КТС(К), 1 – у зв’язку з припиненням трудових відносин, а саме звільнення більше ніж двох третин найманих працівників.

Станом на 01.04.2019 року на обліку Відділення знаходиться 23 випадки ускладнення стану СТВ з 23 чинниками, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати  122 млн. грн.

 

Упродовж січня-березня 2019 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 5 колективних трудових спорів (конфліктів), в тому числі 4 – на виробничому рівні, з яких 2 – на рівні підприємств, установ, організацій,  2 – на рівні структурних підрозділів; 1 – на територіальному рівні (додаток 5).

У 5 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 23 вимоги, в тому числі:

– щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 вимога (4,3% від загальної кількості);

–  щодо виконання колективного договору, угоди – 10 вимог (43,5%);

–  щодо невиконання вимог законодавства про працю – 12 вимог (52,2%).

Заборгованість із виплати заробітної плати, яка стала причиною виникнення КТС(К), відсутня.

Але через порушення строків виплати поточної зарплати у січні-березні 2019 року утворилася нова заборгованість із заробітної плати по КТС(К), зареєстрованих у минулих роках.

Заборгованість із заробітної плати, яка виникла після реєстрації КТС(К), станом на 01.04.2019 становить 37 млн.грн. по 2 КТС(К).

Упродовж 2019 року з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 28 примирних процедур, в т.ч. 24 –  узгоджувальних зустрічей, 4 – примирні комісії.

У звітному періоді колективні трудові спори (конфлікти) на підприємствах Донецької обласні не реєструвались.

 

Упродовж січня-березня 2019 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.

За звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 3 акцій соціального протесту, а саме: 1 невихід на поверхню, 2 припинення роботи. Акції проводилися найманими працівниками структурних підрозділів ДП «Селидіввугілля».

Основними вимогами учасників акцій соціального протесту були:

– погашення заборгованості із заробітної плати за серпень-грудень 2018 року;

– виплата поточної заробітної плати.

По всіх випадках фахівцями Відділення надавалися консультації та роз’яснення керівникам підприємств, головам територіальних організацій профспілки працівників вугільної промисловості України, голові Міжрегіональної організації незалежних профспілок гірників України, найманим працівниками, виконавчим комітетам відповідних міських рад. Також Відділення сприяло проведенню переговорів по пошуку шляхів вирішення порушених питань та проводило консультації з проблемних питань з керівництвом Донецької облдержадміністрації.

Завдяки зверненню Національної служби посередництва і примирення до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з проханням у сприянні вирішення питання щодо погашення заборгованості найманим працівникам вугледобувних підприємств, зокрема на ДП «Селидіввугілля», з Державного бюджету надійшли кошти, які були виплачені працівникам ДП «Селидіввугілля», що дозволило зупинити акцію протесту.

Аналіз виробничих та фінансових показників Донецької області у звітному періоді, стану соціально-трудових відносин на підприємствах області та результатів діяльності Відділення свідчить, що упродовж  січеня-березня 2019 року в економіці області, особливо в  вугледобувній промисловості, спостерігаються значні фінансові складнощі, які безпосередньо впливають на показники соціальних стандартів, в тому числі рівні оплати праці та строках її виплати.

На підприємствах області продовжують існувати, а в окремих випадках, загострюватися чинники погіршення стану СТВ, зокрема зростання заборгованості із виплати заробітної плати, причиною чого є недофінансування вугільної галузі, відставання реконструкції та технічного переозброєння шахт, старіння основних фондів шахт, скорочення наукового потенціалу галузі, припинення виробничої діяльності окремими підприємствами, розрив економічних зв’язків, як між підприємствами, містами та районами Донецької області, так і країнами дальнього зарубіжжя.

Відділенням проводиться цілеспрямована робота з надання консультацій та рекомендацій найманим працівникам та профспілковим організаціям з питань вирішення спірних питань в правовому руслі, в тому числі і шляхом вступу у колективні трудові спори (конфлікти).

 

print