[bvi]
  • Українська
  • English

ПЕРЕЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ, ЯКИМ БУЛО ЗДІЙСНЕНО СПИСАННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ

05.02.2021 в 11:56

Відповідно до п. 24 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України контролюючим органом було здійснено списання без подання заяви платником податків податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій і пені) платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн. (включно), що за даними інформаційно-телекомунікаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, обліковувався станом на 1 листопада 2020 року та залишився несплаченим/непогашеним станом на дату списання такого боргу.

Перелік

print