[bvi]
  • Українська
  • English

Пенсії державним службовцям

24.06.2021 в 11:29

З 01.05.2016 набув чинності Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу» (далі—Закон № 889), яким визначено право на пенсійне забезпечення державних службовців відповідно до статті 37 Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ «Про державну службу» (далі–Закон № 3723).

Згідно з пунктами 10 та 12 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889 на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723 мають право чоловіки по досягненню 62 років, жінки – по досягненню 60 років, які на 01.05.2016 – на день набрання чинності Закону № 889:

мають не менше 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону № 3723 та актами Кабінету Міністрів України;

займають посади державної служби та мають не менш, як 10 років стажу на посадах, державних службовців, визначених статтею 25 Закону № 3723 та актами Кабінету Міністрів України.

Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права на пенсію в розмірі 60 % суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями у розмірі 60 % заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування.

Пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника, а також пенсії за віком, особам, які не мають права на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723, призначаються згідно з нормами Закону № 1058.

print