[bvi]
  • Українська
  • English

Онлайн-курс “Дія. Цифрова освіта”.

10.06.2021 в 9:21

На виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849, зокрема, цілі:
«Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути», Міністерство цифрової
трансформації запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності «Дія.
Цифрова освіта», яка наразі доступна в мережі Інтернет за посиланням: http://osvita.diia.gov.ua

документ №2922_0_4-21 id2233121

print