[bvi]
  • Українська
  • English

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

24.01.2020 в 11:32

Додаток до протокольного
рішення №1 від 22.01.2020

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Оголошується проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Покровський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі – Порядок), розпорядження голови Покровської районної державної адміністрації від 14.01.2020 № 10 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Покровський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги», розпорядження голови Покровської районної державної адміністрації від 21.01.2020 № 14 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Покровський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Назва підприємства: комунальне некомерційне підприємство «Покровський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Юридична адреса: 85345, Донецька область, Покровський район,
с.Гришине, пров.Гагаріна, 16.
Фактичне місцезнаходження: 85300, Донецька область, м. Покровськ,
пл.Шибанкова,13
Основні напрямки діяльності підприємства: задоволення потреб населення у первинній медичній допомозі
Статут комунального некомерційного підприємства «Покровський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», затверджений розпорядженням голови Покровської районної державної адміністрації від 27 квітня 2018 року.
Документи для участі в конкурсі приймаються з 27 січня до 13 лютого 2020 року включно за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, пл.Шибанкова,11
Телефон та адреса електронної пошти для довідок:  0955919860, t.p.kachmar@gmail.com

Для участі в конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк  наступні документи :
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову  заяву про участь у конкурсі  із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6)  згоду на обробку персональних даних  згідно з додатком 2 до Порядку;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10)  попередження  стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;
11)  заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів  згідно із додатком 4 до Порядку;
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Вимоги до претендентів та конкурсної пропозиції:

вища освіта не нижче ступеня магістра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»/післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я». Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю/за фахом «Організація управління охороною здоров’я». Стаж роботи за лікарською спеціальністю – не менше 5 років.
Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три-п’ять років), в якому передбачаються:
– план реформування закладу протягом одного року;
– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
– пропозиції( відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу:
Головному лікарю нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених:
посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;
підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії тощо);
надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);
доплат (за науковий ступінь тощо);
премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати
роботи закладу та яка встановлюється відповідно до положення про
преміювання за погодженням з Органом управління ;
матеріальної допомоги на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

Преміювання головного лікаря, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Органу управління в разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.
Дата і місце проведення конкурсу:
Дата і місце проведення конкурсу: 18 лютого 2020 року за адресою: 85300,
Донецька область, м. Покровськ, пл.Шибанкова,11, зал засідань

print