[bvi]
  • Українська
  • English

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2019 РІК 

24.01.2020 в 12:27

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ПОКРОВСЬКОГО

РАЙОНУ ЗА 2019 РІК

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних і позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, поваги прав і гідності підопічних.
Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виявлено 851 особу і усіх їх обслужено.
У територіальному центрі функціонують такі структурні підрозділи:
– відділення  соціальної допомоги вдома;
– відділення денного перебування
Відділення соціальної допомоги вдома здійснює функції щодо надання соціальної допомоги самотнім, непрацездатним громадянам та особам з інвалідністю в домашніх умовах. Це специфічний контингент підопічних, які нездатні без сторонньої допомоги розв’язати свої життєві проблеми. На підставі даних карти індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг) та медичного висновку з громадянином укладається договір, у якому зазначаються види, зміст та обсяг послуг, що надаються безоплатно або за плату, обумовлюються періодичність, строки надання соціальних послуг та інші умови. Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору та відповідно до затвердженого графіка, але не менш як два рази на тиждень, забезпечує відвідування громадян, яких воно обслуговує, організовує надання передбачених договором послуг, їх якість, виявляє додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться
особова справа.
За 2019 рік відділенням соціальної допомоги вдома виявлено 232 особи, яким були надані 101698 соціальних послуг 32 соціальними робітниками.
Підопічним надавались різні види послуг на підставі даних карти індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (надані соціальних послуг), договору про обслуговування та медичного висновку.   В середньому навантаження на одного соціального робітника становить  7 осіб.
Відділенням соціальної допомоги вдома здійснюється обслуговування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і
допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги. За 2019 рік відділенням соціальної допомоги вдома обслужено 9 осіб, що проживають самотньо, в результаті чого територіальним центром додатково отримано коштів на суму 9967,42  грн.
Соціальні послуги відповідно до Постанови КМУ 29.12.2009 р. №1417 (зі змінами від 07.11.2012р.) відділенням не надаються.

Чотирьом особам похилого віку та з інвалідністю, що самостійно виконувати процедури особистої гігієни та домашню роботу не можуть та потребують стороннього догляду в зв’язку з незадовільним станом здоров’я,
надавалась послуга влаштування громадян в будинки-інтернати для осіб з інвалідністю та престарілих відповідно до нормативної документації.
Згідно встановлених графіків завідувач відділення проводить контроль за роботою соціальних робітників шляхом виїздів в населені пункти і подвірних обходів.
До 9 Травня ветеранам ВВв було надано 41 продуктовий набір на загальну суму 2546,10 грн. А до Міжнародного дня людей похилого віку вручено продуктові набори 185 підопічним відділення соціальної допомоги вдома на загальну суму 14892,50 грн. Щомісячно проводяться семінари- наради з працівниками територіального центру, де заслуховується інформація про роботу соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома, виконання завдань, планування роботи територіального центру та дотримання
правил внутрішнього розпорядку.
Постійно проводиться оновлення електронної бази всіх пенсіонерів, які отримують різні види послуг в структурних підрозділах територіального центру.
Проводяться обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких ветеранів війни, сімей загиблих, жертв нацистських переслідувань для надання їм соціально-побутової допомоги.
Керівництвом терцентру проведено 118 перевірок стану обслуговування та якості надання послуг одиноким громадянам соціальними робітниками згідно затвердженого графіку.
Протягом року проведено 12 нарад з соціальними робітниками та працівниками всіх структурних підрозділів за участю представників районних установ та організацій.
На виконання наказу директора територіального центру від 22 жовтня 2019 року № 84-п протягом листопада поточного року проведено моніторинг та внутрішню оцінку якості надання соціальної послуги «догляд вдома». Мета моніторингу та внутрішньої оцінки визначення відповідності надання цієї
послуги працівниками територіального центру державному стандарту та удосконалення роботи з надання соціальних послуг.
– відділення денного перебування
Відділення денного перебування обслуговує  громадян, які мають часткове  порушення  рухової  активності,  частково  не  здатні до
самообслуговування   та   не   мають  медичних  протипоказань  для перебування   в  колективі  та  потребують  соціально-побутової  і психологічної   адаптації,   надання  соціальних  послуг  з  метою усунення
обмежень  життєдіяльності,  запобігання  виникненню  та розвитку можливих  захворювань  особи,  підтримки  її  здоров’я, соціальної незалежності,  відновлення  знань,  вмінь та навичок з орієнтування  в
домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки  у  суспільстві,  сприяння розвитку різнобічних  інтересів  і  потреб осіб,  організації  дозвілля  і відпочинку.
Відповідно до Положення про відділення денного перебування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Покровського району Донецької області (далі-Відділення) на протязі 2019 року надано 24754 соціальних послуг 619 особам.
Основна мета діяльності – це допомога отримувачам послуг, їх сім’ям та родичам справитися з соціальними, економічними проблемами та труднощами, пов’язаними з оточуючим середовищем, зберегти незалежність і можливість жити в громаді нормальним життям настільки, наскільки це можливо.
Протягом 2019 року Відділенням надавався комплекс заходів необхідних для процесу активного гармонійного пристосування осіб до змінених умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності  для підтримки соціальної незалежності, збереження та
продовження соціальної активності.
Відділенням денного перебування застосовувались заходи, що становлять зміст послуги соціальної адаптації, а саме :
– допомога в аналізі життєвої ситуації, визначення основних проблем, шляхів їх вирішення; залучення отримувача послуги соціальної адаптації до вирішення власних проблем (профілактика з питань гігієни психологічного здоров’я, адаптації до зміни соціальної активності, мотивування до проходження
діагностики та лікування );
– надання інформації з питань соціального захисту населення (проведення лекцій, бесід, зустрічей);
– представництво інтересів (допомога в оформленні документів із соціально- правових питань, питань отримання комунальних, медичних, соціальних послуг; сприяння у встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами закладами, установами тощо);
– навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції (відновлення вмінь і навичок з орієнтування в домашніх умовах;
навчання навичкам самостійного життя, ведення безпечного способу життя, самообслуговування, самопредставництва, спілкування;
– формування здорового способу життя, навчання продуктивному спілкуванню, яке не принижує інтересів інших, без конфронтації та агресії та інші);
– навчання в університетах третього віку, допомога в організації денної зайнятості та дозвілля;
– сприяння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб.
У звітному періоді медичною сестрою відділення денного перебування забезпечувалось постійне надання медичних консультацій, проведення профілактичних бесід та лекцій з питань формування здорового
способу життя та підтримання психологічного здоров’я, з метою формування соціально сприятливих змін особистості, як на дому так і в приміщенні територіального центру. Також медичною сестрою забезпечувався супровід отримувачів послуги в поліклініку для проходження медичних оглядів, консультацій лікарів та виписки рецептів на отримання безкоштовних медикаментів. Щоденно, згідно журналу відвідування, медична сестра проводить бесіди, вимірює тиск підопічним, надає масажні послуги та інші медичні процедури, які фіксуються в журналі.
Працівниками відділення надається допомога консультативного характеру, проводиться санітарно-освітня робота серед соціальних робітників та підопічних щодо профілактики захворювань та їх ускладнень.
Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності та інструктор з трудової адаптації щоденно проводять роботу з підопічними відділення згідно місячних планів.
З травня місяця надається соціально-педагогічна послуга людям літнього віку 55+ шляхом навчання на факультеті комп’ютерних технологій Університету третього віку у с.Новоекономічне, а з листопада такий факультет діє і в с.Гродівка, В листопаді місяці розпочато навчання літніх людей і на факультеті хорового співу у с.Гришине. Всього охоплено навчанням 60 осіб. У 2020 році планується відкриття факультетів хорового співу у с.Орлівка та Маринівка.
Впроваджена послуга надала можливість забезпечити якісну організацію дозвілля одиноким та одиноко проживаючим громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, які мають можливість реалізувати свої творчі здібності та відчути себе повноправними членами суспільства.
Підопічні Відділення посіли 1-ше місце у міжнародному фестивалі «Коломийка» і 3-тє у Всеукраїнському конкурсі «З любов’ю до життя», стали лауреатами фестивалю творчості осіб з інвалідністю «Зорі надії». До
Міжнародного дня людей з інвалідністю прийняли участь у Всеукраїнській виставці у стінах Верховної Ради України. Відпочили та оздоровились на узбережжі Азовського моря 15 осіб, в спортивних заходах прийняли участь 22 особи.
Керуючись наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02.06.2009 № 204 «Про затвердження Типового положення про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації» при відділенні денного перебування функціонує Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації, завдяки
якому у 2019 році 30 осіб отримали відповідне забезпечення. Крім того, на базі територіального центру щомісячно обслуговує громадян виїзна бригада центру протезно-ортопедичної реабілітації осіб з інвалідністю «ОРТЕХ» (Запоріжжя).
З метою запровадження інноваційного підходу надання соціальних послуг, покращення соціального обслуговування  осіб похилого віку працівники відділення входять до складу   мультидисциплінарної команди, якою за 2019 рік зроблено 18 виїздів. Обслужено 146 осіб та надані послуги: проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи, визначення індивідуальних потреб осіб похилого віку та людей з інвалідністю, хворих на отримання соціальних послуг, виявлення осіб для навчання на факультетах Університету третього віку та з метою виявлення життєвих проблем і актуальних питань соціально-
правового захисту, підгортання картоплі, збирання врожаю, загрібання листя, оплата комунальних послуг, вимірювання артеріального тиску, введення внутрішньом’язевих ін’єкцій, оформлення до будинку-інтернату, тощо.
Спеціалістами систематично проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення з донесенням інформації відносно спектру надання соціальних послуг, підвищення їх якості та доступності.
Протягом року  одній особі виділено грошову допомогу на лікування на суму 1000 грн. та  надана грошова допомога на суму 2000 грн. для поїздки ансамблю «Маринівські дівчата» на Всеукраїнський фестиваль «З любов’ю до життя» (м.Київ).
Працівники Відділення активно долучилися до участі в благодійних акціях «Милосердя» і «Дари добро», ініціювали і провели благодійні акції « Збір плодів шипшини для бійців АТО» та «Майстерня Святого Миколая».
Проведено підписку на періодичні видання «Пенсійний кур’єр України» та «ЗОЖ» для 252 осіб на 2020 рік на загальну суму 43 983 грн.
При територіальному центрі функціонує пункт прийому від населення речей, які були у користуванні від громадян міста та району Територіальний центр співпрацює з: центральною районною лікарнею, Покровською міськрайонною організацією Товариства Червоного Хреста, громадською організацією «Покровська районна організація осіб з інвалідністю» та Покровською районною організацією ветеранів у виявленні малозабезпечених громадян похилого віку та осіб з інвалідністю району з метою визначення форм
надання соціальних послуг зазначеним категоріям населення.
Відповідно до потреб населення до штатного розпису на 2019 рік було введено додаткові посади фахівця із соціальної роботи I категорії та інструктора з трудової адаптації, що дало можливість розширити спектр
соціальних послуг та збільшити кількість отримувачів соціальних послуг.
На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних  послуг», відповідно до наказу «Щодо призначення відповідального та призначення комісії з проведення оцінки якості
соціальних послуг» у період  з 01 жовтня по 31 жовтня  2019 року було організовано і проведено внутрішню оцінку якості соціальної послуги – соціальна адаптація.
Територіальний центр є партнером в реалізації проектів «Сімейний оздоровчий табір «Гармонія», «Фестиваль творчості осіб з інвалідністю «Зорі надії» та «Сімейний пікнік».
В семінарах і тренінгах прийняли участь 2 працівника Відділення і 1 підопічний.
Перспективами розвитку Відділення у 2020 є продовження впровадження інноваційних форм роботи по забезпеченню надання всіх видів соціальних послуг на основі індивідуального та комплексного підходів до кожного клієнта, розширення аудиторії отримувачів платних соціальних послуг, розвиток
співпраці з благодійними та громадськими організаціями з метою надання соціальних послуг малозабезпеченим громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, а також підвищення кваліфікації працівників Відділення.

Робота терцентру періодично висвітлюється в міськрайонній газеті «Маяк» та постійно на сторінці Територіального центру у Фейсбуці, що дає можливість інформувати мешканців району з повним спектром послуг, які надаються терцентром, умовами та порядком прийняття на обслуговування відповідних категорій громадян.
На території району бездомних громадян не виявлено. Особи, звільнені з місць позбавлення волі, повертаються додому у свої сім’ї.
В ході роботи Відділення виникають проблемні питання – застаріле комп’ютере обладнання, відсутність фінансування для придбання матеріалу для творчих занять з підопічними, солодощів, а також бажано розширити площу приміщення
Штатний розпис територіального центру укомплектований на 95% від нормативної чисельності працівників. В наявності 3 вакантних посади соціальних робітників.
На утримання терцентру в 2019 року затверджено фінансування загальним фондом у сумі 4098, тис.грн., профінансовано – 4040,50 тис.грн.
1 Потреби у розширенні відділення соціальної допомоги вдома не має.
Питання про створення спеціалізованих відділень поки що вивчається.
Активно вивчаємо законодавство, щодо надання інноваційних методів соціальних послуг. Відповідно, вивчаємо потреби громадян для запровадження мультидисциплінарної команди.
Терцентром здійснюються заходи щодо виявлення осіб, які потребують соціального захисту та допомоги і покращення системи соціального обслуговування в районі.
1.1. Створення (відкриття) нових територіальних центрів, відділень у територіальних центрах, оптимізація, об’єднання з іншими суб’єктами,  що надають соціальні послуги, передача територіальних центрів об’єднаних територіальних громад не проводились;
1.2. Ліквідація, закриття відділень не проводилась;
1.3. потреби у розвитку соціальних послуг денного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання та стаціонарного догляду немає.
1.4. Протягом року в терцентрі запроваджені  іноваційні послуги- 2 факультети комп’ютерних технологій і факультет хорового співу університету третього віку.
1.5. Матеріально-технічна  база терцентру та його стуктурних підрозділів бажано щоб була кращою. З метою здійснення більш якісного соціального обслуговування та надання різнобічних соціальних послуг громадянам, які проживають у Покровському районі, перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги існує гостра потреба в приміщенні для функціонування структурних підрозділів територіального центру (перукарня, пункт по ремонту одягу та взуття, банк прийому та видачі
одягу, медико – соціальна кімната, масажний кабінет, пункт прокату засобів реабілітації, кімната для організації дозвілля громадян яких обслуговує територіальний центр.

1.6. За звітній період в терцентрі проведено 12 нарад з соціальними робітниками та представниками державних структур району.  Прийнята участь у круглому столі
1.7. Електронна та паперова база даних щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) сформована на 100%. Загальна матеріально- технічна база – задовільна. .У своїй роботі терцентр користується і електронною і паперовою базою.
1.8. Державні стандарти «Догляду вдома» та «Соціальної адаптації» запроваджені на 100%.
Терцентр працює над удосконаленням  своєї діяльності, а саме:
 запровадження механізму запобігання виникненню складних життєвих обставин ;
 впровадження оцінки потреб особи – як обов’язкової умови планування та надання соціальних послуг;
 розширення переліку соціальних послуг, що надаються за місцем проживання їх отримувачів;
 удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації соціальних працівників та інших фахівців, що надають соціальні послуги;
 залучати до співпраці якомога більше громадських, релігійних організацій з метою надання ними благодійної спонсорської та волонтерської допомоги підопічним територіального центру, вивчати
досвід колег у межах області та країни з метою удосконалення роботи територіального центру.

print