[bvi]
  • Українська
  • English

Інформація з питань пенсійного забезпечення громадян та діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

11.04.2023 в 15:41

З 1 січня 2023 року уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку є Пенсійний фонд України.

Серед основних завдань і функцій Фонду – здійснення профілактики та розслідувань нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю працівника або настала його смерть.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105-XIV визначено, що страховим випадком за соціальним страхуванням від нещасного випадку вважається нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання (у тому числі встановлене чи виявлене у період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів), що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму; нещасний випадок, що стався, або професійне захворювання, яке виникло внаслідок порушення застрахованим нормативних актів про охорону праці.

Страхуванню від нещасного випадку підлягають:

-особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами Дія Сіті, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах;
-здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять, під час занять, коли вони набувають професійних навичок, у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах.

Заподіяння шкоди ще не народженій дитині внаслідок травмування жінки на виробництві або її професійного захворювання під час вагітності, у зв’язку з чим дитина народилася з інвалідністю, прирівнюється до нещасного випадку, який стався із застрахованою особою. Така дитина відповідно до медичного висновку вважається застрахованою і до 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення нею 23 років, їй надається допомога за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку.

Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах.

У разі настання страхового випадку Пенсійний фонд виплачує застрахованій особі чи особам, які мають на це право, страхові виплати.

Більше про страхові виплати – за посиланням https://goo.su/spIYa

ЯКІ БУВАЮТЬ ВИДИ СТАЖУ

Відповідно до законодавства та пов’язаних з ними нормативних актів існує декілька різновидів стажу роботи, а саме:
-трудовий (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці;

-страховий — це період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше ніж мінімальний страховий внесок (запроваджено з 01.01.2004);

-спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення пенсії;

-пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України.

З моменту введення страхового стажу (01.01.2004) значення має не фактично відпрацьована кількість років, а період, протягом якого роботодавцем сплачено внески до Пенсійного фонду за найманого працівника. Трудовий стаж, отриманий до січня 2004 року, автоматично прирівнюється до страхового стажу.

Що входить до страхового стажу?

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до страхового стажу пенсіонера зараховується:
-строкова служба в армії;
-догляд за дитиною-інвалідом;
-військова (не строкова) служба;
-відпустка по вагітності та пологах;
-відпустка по догляду за дитиною до 3-х років;
-строкова альтернативна (невійськова) служба;
-перебування на фронті або участь у бойових діях;
-період перебування за кордоном дружин або чоловіків дипломатів під час служби;
– інвалідність через нещасний випадок на виробництві або профзахворювання;
-виконання обов’язків батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;
-служба у воєнізованих формуваннях, гірничорятувальних частинах і аварійно-рятувальних підрозділах, створених відповідно до законодавства України;
-строк отримання матеріальної допомоги на професійну підготовку/перепідготовку та підвищення кваліфікації, а також період отримання допомоги по безробіттю;
– догляд за інвалідом I групи, особою, що вимагає постійного догляду (за висновком МСЕК) або такою, що досягла 80 років, якщо такий догляд здійснює непрацююча працездатна людина.

Додатково в період до 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються:
-навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі;
-період проживання дружин офіцерів, прапорщиків і мічманів, а також військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю (не більше 10 років).

Які документи підтверджують стаж?
Підтвердження страхового стажу за період трудової діяльності до 1 липня 2000 року здійснюється на підставі записів у трудовій книжці, а також інших документів про стаж (довідок підприємств, установ і організацій тощо). Після 1 липня 2000 року розрахунок страхового стажу проводиться за даними персонального обліку в Пенсійному фонді України.

Переглянути страховий стаж можливо в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua/
Способи авторизації на вебпорталі Пенсійного фонду України дивіться за посиланням https://cutt.ly/f1C37eE

Будемо вам раді на нашому телеграм-каналі https://t.me/PensFond_dn Долучайтеся!

10 квітня 2023 року головним спеціалістом відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного Фонду України в Донецькій області Наталією Івановою спільно з головним державним інспектором відділу нагляду з питань безпеки праці західного напрямку управління інспекційної діяльності у Донецькій області та начальником служби з питань праці управління з питань цивільної безпеки та охорони праці Костянтинівської міської ради проведено онлайн-зустріч з фізичною особою – підприємцем Володимиром Гонтаренком.

У ході зустрічі обговорені питання щодо дотримання вимог безпеки під час організації та виконання робіт в умовах воєнних (бойових) дій, профілактики виробничого травматизму та попередження випадків прихованого травматизму.

Також фахівцем Фонду роз`яснено особливості проведення розслідувань нещасних випадків на виробництві згідно зі змінами, внесеними до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Більше новин та актуальної інформації – на фейсбук-сторінці https://www.facebook.com/dn.pfy та в телеграм-каналі https://t.me/PensFond_dn Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ, ОТРИМУВАЧІВ СУБСИДІЙ ТА ПІЛЬГ

11.04.2023 на території Донецької області працюватимуть наступні поштові відділення, де можливо отримати пенсійні виплати, субсидії, пільги та страхові виплати.

Перелік за посиланням – http://surl.li/ggwsq

print