[bvi]
  • Українська
  • English

Інформація з питань пенсійного забезпечення громадян та діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

10.04.2023 в 17:04

Збережіть дані про трудову діяльність за допомогою вебпорталу Пенсійного фонду України

https://portal.pfu.gov.ua/?fbclid=IwAR0pSfzjKBoG8kS2YeMGyaPGY6OLQRSCMtkEB_8LVcWWlwoGVJjVlNr9akU

ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ, ОТРИМУВАЧІВ СУБСИДІЙ ТА ПІЛЬГ
10.04.2023 на території Донецької області працюватимуть наступні поштові відділення, де можливо отримати пенсійні виплати, субсидії, пільги та страхові виплати.
Перелік за посиланням –https://bit.ly/3KjWWuV.
З 1 січня 2023 року уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку є Пенсійний фонд України.
Серед основних завдань і функцій Фонду – здійснення профілактики та розслідувань нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю працівника або настала його смерть.
Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105-XIV визначено, що страховим випадком за соціальним страхуванням від нещасного випадку вважається нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання (у тому числі встановлене чи виявлене у період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів), що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму; нещасний випадок, що стався, або професійне захворювання, яке виникло внаслідок порушення застрахованим нормативних актів про охорону праці.
Страхуванню від нещасного випадку підлягають:
особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами Дія Сіті, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах;
– здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять, під час занять, коли вони набувають професійних навичок, у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах. Заподіяння шкоди ще не народженій дитині внаслідок травмування жінки на виробництві або її професійного захворювання під час вагітності, у зв’язку з чим дитина народилася з інвалідністю, прирівнюється до нещасного випадку, який стався із застрахованою особою. Така дитина відповідно до медичного висновку вважається застрахованою і до 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення нею 23 років, їй надається допомога за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку. Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах.
У разі настання страхового випадку Пенсійний фонд виплачує застрахованій особі чи особам, які мають на це право, страхові виплати.
Більше про страхові виплати – за посиланням https://goo.su/spIYa
З метою вдосконалення професійних знань, умінь та навичок працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області керівники структурних підрозділів продовжують проведення внутрішніх онлайн-навчань.
Під час заходів, з використанням презентаційних матеріалів, були розглянуті основні аспекти забезпечення та дотримання єдиних стандартів обслуговування громадян у наданні послуг в органах Пенсійного фонду та організаційно-методичний супровід колегії при начальнику Головного управління.
Начальник відділу обслуговування громадян № 11 Головного управління Юлія Милова наголосила, що професіоналізм фахівців Пенсійного фонду та індивідуальний підхід до кожного відвідувача – базові складові надання якісних послуг.
Про дотримання Регламенту проведення засідання колегії Головного управління розповіла начальник відділу організаційно-інформаційної роботи Дар’я Христенко.
За результатами навчання проведено тестування.

 

print