[bvi]
  • Українська
  • English

Інформація щодо об’єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу Промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»  

12.08.2021 в 13:11

Місцезнаходження: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 51.

Найменування балансоутримувача – ТОВ «Вуглепромтранс».

Дата проведення аукціону в електронній торговій системі РгоZorro.Продажі – 20.08,2021.

Стартова ціна продажу – 67 063 555,84 гривень (на ціну продажу по результатам аукціону нараховується ПДВ згідно чинного законодавства).

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» зобов’язаний забезпечити:

збереження протягом 5-ти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації основного виду діяльності: допоміжне обслуговування наземного транспорту;

відшкодування протягом ЗО календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу витрат Фонду державного майна України на проведення оцінки єдиного майнового комплексу промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» у розмірі 66 100, 00 гривень.

Орган приватизації та контактна особа: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, Попова О.В., тел. (057) 700-03-14, donetsk@spfu.gov.ua

Більш детальна інформація про об’єкт приватизації за посиланням:

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-promyslovogo-zaliznychnogo-transportu-dvat-dymytrovvuglevantazhtrans/

print