[bvi]
  • Українська
  • English

До відома населення

31.08.2020 в 8:49

Управління соціального захисту населення Покровської райдержадміністрації повідомляє, що  постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 744 затверджено Порядок та умови реалізації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020 -2021 роках.

Даною постановою встановлено, що розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»  становить 5 тис. гривень.

Грошова компенсація є одноразовою виплатою на кожну живонароджену дитину виключно  для придбання дитячого одягу, взуття ,  посуду, іграшок, засобів гігієни .

Виплата грошової допомоги проводиться у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок отримувача, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк».

Грошова компенсація призначається якщо  звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Для призначення грошової компенсації  отримувач в паперовому або електронному  подає до управління соціального захисту населення заяву  із зазначенням реквізитів спеціального рахунку, копії паспорту, свідоцтва про народження дитини,  документів про присвоєння реєстраційному номеру платника податків своє та дитини та   довідку з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». В разі необхідності надається копії посвідки на постійне місце проживання, посвідчення біженця, рішення про встановлення опіки,    про влаштування дитини в сім’ю патронтажного вихователя або про влаштування дитини до дитячого будинку чи прийомної сім’ї.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення на підставі прийнятих рішень про призначення грошової компенсації формує реєстри отримувачів і подає його до Мінсоцполітики

Мінсоцполітики укладає публічний договір про взаємодію з «Приватбанком» для подальшого перерахування коштів на спеціальні рахунки отримувачів та розміщує на власному сайті   договір про взаємодію і оголошення  з пропозицією закладам торгівлі, які реалізують товари дитячого призначення.. Заклади торгівлі приєднуються до  договору про взаємодію шляхом укладення додаткової угоди. Після цього визначені заклади торгівлі  отримують право обслуговувати отримувачів грошової компенсації шляхом безготівково розрахунку.

Одержання отримувачами інших видів допомоги не впливає на виплату їм грошової компенсації. .

Для подання заяви на виплату грошової компенсації та за більш детальною інформацією  жителі Покровського району можуть звертатися з 1 вересня    2020 року за адресою: м.Покровськ, вул. Торгівельна,11, 1-й поверх,  каб. № 7 або за телефоном 0950479820.

 

print