[bvi]
  • Українська
  • English

День слов’янської писемності і культури

24.05.2021 в 11:16

Шановні співвітчизники!

Культура та писемність – основа існування будь-якого народу, його «генетичний код» та національнаскарбниця. Століттями наша культура розвивалась та зрощувалагеніївврізнихгалузях мистецтва. Цетакі, як Тарас Шевченко, Микола Лисенко, ІлляРєпін та багатоінших. Українськімитцісвоєютворчістю прославляли нашу державу в усьомусвіті.

Лише любов до власноїісторії, плекання та примноженнякультурної і духовноїспадщинисвого народу є рушійною силою морального та духовного розвитку будь-якогосуспільства.

Тож з нагодисвяткування Дня слов’янськоїписемності й культурибажаємопредставникамслов’янськихнародів миру, злагоди, толерантності та благополуччя.

райдержадміністрація

районна рада

print