[bvi]
  • Українська
  • English

Відділ культури райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу культури «Покровський районний культурно-дозвіллєвий центр»

21.03.2019 в 16:04

Вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими та моральними якостями,  освітнім та професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки. Кандидат повинен знати: державну мову, Конституцію України, чинне законодавство у галузі культури; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; сучасні методи господарювання та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Завдання та обовязки директора.
Визначає, планує, здійснює і координує всі види діяльності закладу. Організує роботу і ефективну взаємодію структурних підрозділів закладу. Забезпечує виконання основних напрямків культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності серед населення. Організує вивчення і впроваджує в практику нові форми і методи культурно-освітньої роботи та організації дозвілля, дбає про підвищення ролі і значення закладу, як осередку збереження, відродження й розвитку національних культурних традицій. В межах своєї компетенції видає накази, укладає договори та контракти, відкриває у банках рахунки. Забезпечує доцільне використання коштів, зберігання закріпленого за закладом майна. Несе повну відповідальність за стан та результати діяльності закладу. Створює умови для високопродуктивної праці співробітників, використовуючи засоби матеріального та іншого заохочення, дисциплінарного та матеріального впливу. Організовує виконання зобов’язань, визначених договорами укладеними закладом. Несе відповідальність за формування та виконання кошторисів доходів і видатків. Здійснює інші функції, які не суперечать законодавству та необхідні для забезпечення  функціонування і розвитку закладу.

Кандидат повинен надати:
заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних ; автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку; належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, витяг з трудової книжки, копію документа про вищу освіту за відповідною спеціальністю та, у разі наявності, копію документа про підвищення кваліфікації; резюме з обов’язковим зазначенням: досвіду роботи в галузі культури, особистих досягнень, досвіду участі у проектах із зазначенням їх результатів та особистого внеску; інформацію про досвід успішної роботи  у закладах культури; довідку про відсутність судимості; згода на обробку і оприлюднення персональних даних; рекомендації, та інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити його професійні чи моральні якості, у тому числі рекомендаційні листи від представників спільноти в галузі культури; мотиваційний лист довільної форми; концепція розвитку  закладу  на 3 роки, яка буде публічно презентуватися на засіданні конкурсної комісії (детальний першочерговий план з розвитку закладу впродовж одного року та очікувані результати, способи забезпечення ефективності діяльності закладу, прогноз динаміки відвідування закладу та надходження спецкоштів, заходи з поліпшення показників закладу)
Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Документи приймаються протягом 30 днів з дня публікування в паперовому вигляді за адресою: м.Покровськ, вул. Торгівельна, 11, відділ культури райдержадміністрації (3 поверх) та в електронному вигляді з поміткою «На конкурс» за адресою: kraskultura@ukr.net. Довідки за тел. 2-84-87, 2-05-87.

В цей період формується конкурсна комісія. Відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про культуру» відділ культури приймає пропозиції від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування щодо кандидатів до складу конкурсної комісії. Документи приймаються за вищевказаною адресою з 22 березня 2019 року.

Начальник відділу культури Н.М.Червінчак

print