[bvi]
  • Українська
  • English

«12 червня – Всесвітній день боротьби з дитячою працею»

12.06.2024 в 8:00

Всесвітній день боротьби з дитячою працею був встановлений рішенням Міжнародної організації праці (МОП) у 1997 році з метою запобігання використання дитячої праці та трудової експлуатації.

Статтею 32 Цивільного кодексу України встановлено, що неповнолітніми вважаються особи віком від 14 до 18 років.

Відповідно до вимог статті 188 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15-16 років, а у вільний час від навчання для виконання легкої роботи за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює – особи, які досягли 14-15 років.

Згідно статті 51 КЗпП України для неповнолітніх працівників встановлено скорочену тривалість робочого часу, а саме: 1) для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень; 2) для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.

Статтею 75 КЗпП України та частиною восьмою статті 6 Закону України «Про відпустки» встановлено, що для неповнолітніх працівників, які не досягли вісімнадцятирічного віку, тривалість щорічної основної відпустки становить 31 календарний день. Щорічна основна відпустка повної тривалості надається неповнолітньому працівникові за його бажанням у зручний для нього час. Неповнолітньому працівникові може надаватися щорічна відпустка повної тривалості в перший рік його роботи на підприємстві, навіть якщо він ще не відпрацював шість безперервних місяців на цьому підприємстві. Для цього неповнолітньому працівникові потрібно лише подати заяву (стаття 195 КЗпП України, стаття 10 Закону «Про відпустки»).

Заборонено: – залучати неповнолітніх працівників до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні (статті 55, 63 та 192 КЗпП України, стаття 11 Закону України «Про охорону праці»); – застосовувати працю неповнолітніх осіб на важких роботах та на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах (стаття 190 КЗпП України та стаття 11 Закону України «Про охорону праці»); – залучати неповнолітніх осіб до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (стаття 190 КЗпП України та стаття 11 Закону України «Про охорону праці»).

Служба у справах дітей Покровської райдержадміністрації

print