Chief Information Specialist
Masyuk T.YU. 225x300 - Masyuk Tetyana Yurevna
Masyuk Tetyana Yurevna
Chief information support specialist
Contact information

Address: Pokrovsk city, pl. Shibankova 11

Phone:

(06239) 52-13-18