Chief Information Specialist
Masyuk Tetyana Yurevna
Chief information support specialist
Contact information

Address: Pokrovsk city, pl. Shibankova 11

Phone:

(06239) 52-13-18