[bvi]
  • Українська
  • English

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

16.06.2021 в 8:53

Sorry, this entry is only available in Українська.

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб’єктом господарювання)
202012177147

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
З метою забезпечення блоків № 11 та №12 необхідною кількістю технічної освітленої
види, яка буде використовуватися для пожежогасіння та пилопригнічення гірничих виробіток
і породних відвалів ПрАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» планує «Будівництво зовнішніх мереж
напірних трубопроводів шахтних вод від блоку № 12 до ставка-накопичувача (В8) та
технічних освітлених вод від ставка-накопичувача до блоку № 12 із заходом на блок № 11
(В9)».
Підключення проєктованого водопроводу визначене точками підключення до існуючих
трубопроводів шахтної та технічної води на проммайданчиках блоку № 12 і блоку № 11, а
також точками скиду шахтної води у технологічний ставок-накопичувач ПрАТ «ШУ
«ПОКРОВСЬКЕ» та забору технічної води з нього. Напірні трубопроводи В8 протяжністю
16933м та В9 протяжністю 17463 м передбачається виконати з поліетиленових труб ПЕ 100
SDR 11 для водопостачання в дві нитки. Максимальний загальний добовий об’єм
водоспоживання технічної води В9 на два блоки – 3772,6 м
3
, з них блоку №12 – 2165 м
3
; блоку
№11 – 1607,6 м
3
.
Основний вплив при виконанні будівельних робіт очікується на стан повітряного
басейну за рахунок викидів забруднюючих речовин в складі відпрацьованих газів двигунів
автотранспорту та спецтехніки, під час проведення земляних, зварювальних і фарбувальних
робіт, а також шумова дія від будівельно-монтажної техніки. Вплив носитиме тимчасовий та
короткочасний характер. Вплив на атмосферне повітря можна вважати прийнятним.
Під час будівництва запланованих об’єктів активізація несприятливих інженерно-геологічних процесів не очікується. Вплив на геологічне середовище і ґрунти за рахунок
будівництва підземних частин споруд, у тому числі на землях водного фонду, оцінюється як
допустимий і відповідає вимогам Земельного та Водного кодексів України, а також Закону
«Про надра».
Після закінчення будівництва будь які джерела забруднення відсутні, отже негативний
вплив на довкілля не очікується.
Планованою діяльністю передбачається відновлення земельних ділянок, відведених в
тимчасове користування, під ті самі види угідь, якими вони були; територій та проїздів,
порушених при будівництві напірних трубопроводів, а також компенсаційне насадження 88
дерев.
Вцілому, провадження планованої діяльності матиме позитивний вплив за рахунок
забезпечення блоків №№ 12, 11 ШУ «Покровське» освітленою технічною водою.
2. Суб’єкт господарювання
Приватне акціонерне товариство «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» .
(повне найменування юридичної особи,
13498562 _________
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1а
контактна особа – головний спеціаліст з охорони навколишнього природного
середовища ПрАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» Лілія Лінник,
контактний телефон: +38 066 88 507 22; +38 0623 59 53 68;
е-mail: office@pokrovskoe.com.ua
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: директор департаменту – Натрус Сергій Петрович
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області
нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських
слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається
у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та
протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не
призначаються на дати, що припадають на цей період.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: директор департаменту – Натрус Сергій Петрович
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: директор департаменту – Натрус Сергій Петрович
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 188 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:
ПрАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ». Адреса: 85300, Донецька область, м. Покровськ,
пл. Шибанкова, буд. 1а
Контактна особа – головний спеціаліст з охорони навколишнього природного середовища
ПрАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» Лінник Лілія,
тел.: +38(066) 88 507 22
Покровська районна державна адміністрація Донецької області
адреса: пл. Шибанкова, 11, 4 поверх, м. Покровськ, Донецька область,
контактна особа: Коваленко Інна Юріївна – головний спеціаліст з питань захисту
довкілля Покровської РДА; тел.+38 0623 52133
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)
Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності – з 14 червня 2021 року, щоденно (крім вихідних) з 08:00 до 17:00

print