[bvi]
  • Українська
  • English

Про надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю

24.04.2020 в 15:13

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю», якою вдосконалюється механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок державного та місцевих бюджетів з метою ефективного їх використання, а також:

  • забезпечується рівний доступ до фінансової підтримки всіх громадських об’єднань осіб з інвалідністю;
  • запроваджується механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на конкурсних засадах;
  • забезпечується отримання коштів громадськими об’єднаннями на виконання програм (проектів, заходів), організаційний розвиток громадських об’єднань, а також адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання;
  • надається можливість отримання фінансової підтримки відокремленим підрозділам (осередкам) всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, у тому числі УТОС, УТОГ на місцевому рівні.
print