[bvi]
  • Українська
  • Русский
  • English

До відома населення

04.10.2021 в 8:46

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 №947 (зі змінами), якою затверджено Порядок надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.

Грошова допомога надається постраждалим, житло яких пошкоджено та які відмовилися від евакуації і залишилися на попередньому місці проживання або в межах відповідного населеного пункту.

Грошова компенсація надається постраждалим, які є власниками житла, що перебуває на контрольованих Україною територіях та було зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.

Органи місцевого самоврядування (територіальні громади та військово- цивільні адміністрації) проводять обстеження пошкодженого або зруйнованого житла, обліковують його, складають і затверджують списки постраждалих та видають довідки про визнання особи постраждалої внаслідок надзвичайних ситуацій.

Для отримання грошової допомоги постраждалі подають на розляд місцевих органів виконавчої влади такі документи:

  • Заява;
  • Довідка про визнання особи постраждалої внаслідок надзвичайної ситуації;
  • Копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України:
  • Копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для отримання грошової компенсації додатково надають наступні документи:

  • Копія акта обстеження житла;
  • Інформаційна довідка (витяг) з Державного реєстру речових справ на нерухоме майно про припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням.

Акт обстеження житла, зруйнованого (пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації складається комісією з обстеження, в якому зазначається висновок про технічний стан житла на момент його обстеження. У разі коли житло пошкоджено, зазначається його придатність до проживання.

Грошова компенсація не надається у разі, коли житло було зруйноване до моменту реєстрації постраждалим прав власності на такий об’єкт.

Розмір грошової допомоги постраждалим становить від трьох до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Розмір грошової компенсації постраждалим визначається за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України відповідно до місцезнаходження житла, що є чинними на дату затвердження узагальненого списку відповідно(але не більш 300 тис.грн. за один об’єкт зруйнованого житла).

Грошова допомога та компенсація є одноразовими, повторна виплата коштів не допускається.

Фінансування заходів з надання грошової допомоги постраждалим здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших незаборонених законодавством джерел.

Фінансування заходів надання грошової компенсації постраждалим здійснюється за рахунок коштів з державного бюджету.

Після отримання грошової допомоги або компенсації громадяни втрачають право на отримання пільг і компенсацій, передбачених у частині 8 статті 86 та частині 2 статті 89 Кодексу цивільного захисту України.

print