[bvi]
  • Українська
  • English

ПОВІДОМЛЕННЯ ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства  для формування нового складу громадської ради при Покровській райдержадміністрації

11.01.2021 в 11:11

Запрошуємо представників громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих і професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), стати учасниками установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Покровській райдержадміністрації, які відбудуться 26 лютого 2021 року о 10-00 годині. Місце проведення установчих зборів – зал засідань Покровської райдержадміністрації, м.Покровськ, пл. Шибанкова, буд.11.

 

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Покровській райдержадміністрації:

 

Димитрова

Валентина Олександрівна

голова громадської організації «Відродження» Покровського району Донецької області, голова ініціативної групи

 

Масюк

Тетяна Юріївна

головний спеціаліст з питань інформаційного забезпечення райдержадміністрації, секретар ініціативної групи

 

Руденко

Світлана Миколаївна

головний спеціаліст з питань забезпечення цифрового розвитку райдержадміністрації, член ініціативної групи

 

Скорик

Тетяна Савеліївна

голова Покровського районного комітету профспілки працівників агропромислового комплексу, член ініціативної групи

 

Громадська рада при Покровській районній державній адміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворена на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

 

Новий склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

 

До складу громадської ради при Покровській райдержадміністрації можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

 

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

 

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

 

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

 

Членство в громадській раді є індивідуальним.

 

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

 

До заяви додаються:

– рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

 

– заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

 

– біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

 

– відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;

 

– відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

 

– мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

 

– фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності);

 

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

 

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

 

Документи приймаються ініціативною групою до 27 січня 2021 року включно (крім вихідних та святкових днів) у паперовому або електронному вигляді за адресою 85300, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11, 4 поверх, каб.48 (з 8.00 до 16.00),                 E-mail: krs.a@dn.gov.ua

 

За довідками звертатися до головного спеціаліста з питань інформаційного забезпечення райдержадміністрації за адресою 85300, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11, 4 поверх, каб.48, тел.(0623) 52 13 38.

Зразки-документів

print