[bvi]
  • Українська
  • English

Мала приватизація

19.01.2022 в 11:53

Інформація щодо об’єкта малої приватизації

 

єдиного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧАСІВ-ЯРСЬКА ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНА ПАРТІЯ»

 

Місцезнаходження: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м. Часів-Яр, вул. Привокзальна, 23.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00193766.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021: 5 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах  (основний КВЕД – 71.12).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 – 9 міс. 2021  – 1682,00 тис. грн.,  в тому числі експортної .

Основна номенклатура продукції: (виконання бурових робіт ) 1682,00  тис. грн., в тому числі експортної.

 

Станом на 30.09.2021р.:

прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість –    246,0 тис. грн., у тому числі:

заборгованість із заробітної плати – 74,0  тис. грн.

податки із заробітної плати – 6,0  тис. грн.

розрахунки з бюджетом  – 7,0 тис. грн.

за одержаними авансами – 153,0 тис. грн.

із внутрішніх розрахунків – 6,0 тис. грн.

Стартова ціна об’єкта для:

– аукціону з умовами – 209 000,00  гривень (без урахування ПДВ);

– аукціону із зниженням стартової ціни  – 104 500,00 гривень (без урахування ПДВ);

– аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  –  104 500,00    гривень (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

 

  Розмір гарантійного внеску для:

– аукціону з умовами – 20900,00  гривень (без урахування ПДВ);

– аукціону із зниженням стартової ціни –  10450,00  гривень (без урахування ПДВ);

– аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –  10450,00  гривень (без урахування ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: :  до 01.01.2022р. – 1200,00 гривень, з 01.01.2022року – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧАСІВ-ЯРСЬКА ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНА ПАРТІЯ» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
  • протягом шести місяців погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства, що склалися на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості).

Орган приватизації та контактна особа: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, Гніденко В.О., тел. (057) 700-03-14, donetsk@spfu.gov.ua

Більш детальна інформація про об’єкт приватизації за посиланням:

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-chasiv-yarska-derzhavna-geologorozviduvalna-partiya/

print