[bvi]
  • Українська
  • English

До уваги громадських об’єднань!

16.10.2020 в 14:06

За інформацією Міністерства юстиції України припинення діяльності громадського об’єднання може здійснюватися за рішенням громадського об’єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об’єднання шляхом саморозпуску або реорганізації.

      Якщо громадське об’єднання не має статусу юридичної особи, то державна реєстрація його припинення здійснюється шляхом подання оригіналу (або нотаріально засвідченої копії) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про його саморозпуск.

      Щодо громадського об’єднання, яке має статус юридичної особи, то державна реєстрація його припинення здійснюється в два етапи: державна реєстрація рішення про припинення (з визначенням строку заявлення вимог кредиторів) та державна реєстрація  припинення.

        На першому етапі державній реєстрації підлягає рішення про припинення, яке оформляється протоколом, та подається протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

      На другому етапі для державної реєстрації припинення подається заява про  державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або реорганізації.

       Якщо припинення відбувається шляхом ліквідації – подається довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, якщо шляхом реорганізації – крім довідки архівної установи, подається примірник оригіналу розподільчого балансу  або передавального акту в залежності від того, яким чином відбувається реорганізація: в результаті поділу, перетворення, злиття або приєднання.

    Звертаємо увагу, що уповноваженим органом управління громадського об’єднання є загальні збори його членів (або інший вищий орган управління передбачений Статутом).

print