[bvi]
  • Українська
  • English

​20-річчя відновлення діяльності Держенергонагляду

18.05.2022 в 11:12

20-річчя відновлення діяльності Держенергонагляду

17 травня 2002 року Кабінет Міністрів України постановою № 665 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. № 929» відновив діяльність Держенергонагляду, як органу що здійснює державний енергетичний наглядза режимами споживання електричної і тепловоїенергії.

Цим документом Держенергонагляд отримав своє Положення та розв’язання нагальних питань щодо підпорядкування, структури та граничної чисельності, а також призначення Головногодержавного інспектора України з енергетичного нагляду.

Крім того, Раді міністрів Автономної РеспублікиКрим, обласним, Київській та Севастопольськійміським державним адміністраціям було доручено сприяти Державній інспекції з енергетичного наглядуза режимами споживання електричної і теплової енергії в створенні підрозділів у відповіднихрегіонах, зокрема у забезпеченні службовими приміщеннями, засобами зв’язку, транспортними засобами, медичним та побутовим обслуговуванням.

Інспекція була відроджена у кількості 1500 осіб у складі державного підприємства, що здійснюєцентралізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України, та його територіальних структурних підрозділів. Буремні 90-ті роки минулого сторіччя відзначилися для нашої державистрімким падінням виробництва, складною ситуацією в економіці в цілому та енергетиці зокрема. Відтак, необхідність відновлення державного енергетичного нагляду була зумовлена загальним станом речей у країні та на ринку електричної енергії.

Основне питання того часу було забезпечення достойного рівня заробітної плати працівникам Держенергонагляду. Тому не випадково Уряд згаданою постановою доручив Національній комісіїрегулювання електроенергетики вирішити питаннящодо фінансування Державної інспекції зенергетичного нагляду за режимами споживанняелектричної і теплової енергії в обсягах згідно з кошторисом витрат на її утримання.

Саме з 2002 року в Україні, як у незалежній державі, був запроваджений повноцінний державнийенергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії. Логічним продовженням структурної побудови Держенергонагляду, як відповідального за такий нагляд відомства, стало набуття в 2014 році статусу центрального органу виконавчої влади відповідно до постанови КМУ від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

Сьогодні Державна інспекція енергетичного нагляду України здійснює державний енергетичний нагляд за електричними установками і мережами учасників ринку. Відомство контролює дотримання учасниками ринку (за виключенням споживачів) вимог правил та інших нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій та мереж, технічного стану електричних установок і мереж.

Державний енергетичний нагляд у галузях електроенергетики і теплопостачання покликаний забезпечити контроль за технічним станом та експлуатацією електричних станцій, теплових, тепловикористальних установок і мереж, а також енергетичного обладнання. Крім того, забезпечується нагляд за випробуванням та ремонтом теплових, тепловикористальних електроустановок і мереж та виконанням робіт з їх проектування

Також читайте https://bit.ly/3Nng5vY​​

print