[bvi]
  • Українська
  • Русский
  • English

Особливості державної реєстрації фізичної особи-підприємця через ЦНАПи

26.06.2019 в 12:30

В Покровському районі працює Центр надання адміністративних послуг при Покровській районній державній адміністрації Донецької області (далі – ЦНАП), який також надає послуги з прийому документів на державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.  Отже, якщо ви вирішили відкрити свою справу, необхідно знати, які документами необхідно подати. По-перше, це заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем; по-друге, заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, – за бажанням заявника; по-третє, нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування – для фізичної особи, яка досягла 16-ти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

При подачі заяви про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця майбутній підприємець повинен обрати вид економічної діяльності для ФОП за Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД). Треба обрати один основний вид діяльності та додаткові (за бажанням), про що зазначається в заяві.

При подачі документів встановлені наступні вимоги, а саме: документи мають бути викладені державною мовою; текст документів має бути написаний розбірливо машинодруком або від руки друкованими літерами); документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст. Згідно чинного законодавства  забороняється вимагати інші документи, ніж наведені вище.

 

Адміністратор ЦНАПу передає зазначені документи на розгляд державному реєстратору, який протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів, приймає відповідне рішення та повертає його адміністратору ЦНАП, про що останній повідомляє заявника. При позитивному результаті державної реєстрації, після внесення запису громадянину видається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Це його головний документ, який посвідчує його реєстрацію підприємцем  та який необхідний при відкритті рахунків в банку та для підтвердження взяття його на облік у відповідних органах (податкову інспекція, органи Пенсійного фонду).

Якщо при розгляді документів державним реєстратором будуть виявлені деякі невідповідності документів вимогам, установленим   законодавством, або невідповідності відомостей зазначених у документах, то він має право зупинити розгляд документів до 15 календарних днів. Якщо недоліки не будуть виправлені заявником державний реєстратор повинен відмовити в державній реєстрації. Про всі ці моменти заявника одразу повідомляє адміністратор ЦНАПу.

Отже, як бачимо, держава спростила процедуру реєстрації власного бізнесу, тому при бажанні займатися своєю справою кожний громадянин може легко та швидко пройти процедуру  державної реєстрації.

print